Yönetmelik değişikliği...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar kanununda değişiklik çalışması yapıyor.Taslak bildiğim kadarı ile tamamlanmak üzere.Taslakda belediyelere ruhsat başvurusu yapıldığında 5 gün içerisinde sonuçlandırılmak zorunda.Eğer başvuruda bir eksiklik varsa 3 gün daha süre verilecek ve ikinci başvurudan sonra 3 gün içerisinde ruhsat verilmek zorunda.İlgili idare en geç 8 gün içerisinde ruhsat işlemini sonuçlandırmak zorunda.İlk etapta bu biraz acımasız bir değişiklik gibi geliyor.Ancak ilgili idareler internet ortamından ulaşabildikleri hiçbir belgeyi ruhsat başvurusu yapanlardan ve müelliflerden isteyemeyecek.Bu önemli bir karar.Müellifler dahil bir kez bir belge idareye sunulmuşsa her ruhsatta aynı belgeler sürekli zorluk çıkartmak amacıylede ilgili idare tarafından istenemeyecek.Ayrıca ruhsat aşamasında istenen belgelerde çok azalacak bir kısım projelerin ruhsattan sonra idareye verilmesine olanak sağlanmakta.Mesela makine projesi,elektirik projesi vb.Bu şekilde idarelerin keyiflerine göre belge istemelerinin önüne geçilecegi gibi keyfi uygulamalarında önüne geçilecek.Gerekli süreler içerisinde ruhsat başvurusunu sonuçlandırmayan yada belge isteyen kamu kurumu görevlisi hakkında ağır yaptırımlar uygulanacak ve ceza alması sağlanacak.
Değişikliklerden görülecegi üzere artık inşaat sektörümüz ruhsat ağırlıklı değil denetim ağırlıklı olacak.Ruhsat almak bu kadar basitleştirilirken yapıların denetiminede o kadar özen gösterilecek.Özellikle yapı denetim şirketleri,şantiye şefliği,işçi güvenliği vb konularda çıkan ağır kanun ve yönetmelikler bunun göstergesi.İlk bakışta çalışmalar yerinde.Umarım bakanlık istediği şekilde yürütebilir.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR

Ahmet Bey, bu konuyla ilgili detaylı bilgi alabileceğim bir link verir misiniz ?

Bu konudaki bilgilerin tamamını Baknlığın sitesinden ve bizzat Erdoğan Bayraktarın bültenlerinden derliyorum.Tam metin olarak taslak henüz yayımlanmadı yada yayımlanmışsada benim bilgim yok.Bu tasarı 3194 ün tamamının değişmesi anlamına gelmemekte,sadece zaman zaman forumdada belirtilen maddelerin değiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesi anlamına gelmekte.Diğer kanunlarda yapılan değişikliklerde dikkate alınarak mesela yapı denetim kanunu gibi imar kanununda zaman zaman uyum anlamında çeşitli maddeler eklenmekte yada değiştirilmekte.Dolayısıyle bu taslağı yeni bir imar kanunu olarak değerlendirmek sanırım doğru olmaz.En azından ben öyle düşünüyorum.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesini düzenli takip ederseniz burada sık sık bu konularda açıklamalar bulunmakta.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR

Ruhsat alma süresinin kısalması ve bir süre sınırının getirilmesi yerinde bir yaptırım olurdu. Çünkü belediyelerde ikili ilişkilerin samimiyetine göre ruhsat alma süresinin kısılmasından kurtulunmus olur. Vatandaşın işini kolaylatacak her uygulamayı destekliyoruz.