Yeni Bir Ev İhale

Merhaba

Bana ait olan bir gecekonduyu yıkıp yerine yeni bir ev yapmak istiyorum yer Ist/Alibeyköy
İnşaatla ilgili her hangi bir proje hazırlığı yapılmış değil locasyon durumu
Tapuda 127 m2 Belediyenin verdiği alan temel den 56 m2 %44
Yapılacak işler
1-Geçekondunun harfiyatının alınması
2-1 Bodrum+4 kat+Çatı katı
Sadece Kaba inşaat

Bana maliyeti kaç YTL olur

Teşekkürler.

250.000 ytl

[b]projeofisi sizden ricam muteahhitlik karı da dahil olmak üzere

Sözü geçen iş kalemlerini detaylandırabilir misiniz?

Ya da neye göre bu rakamı verdiniz?[/b]