Yardım ve düşünce paylaşımı

50 cm taş duvar genişliğine sahip ortalama 2 metre açıklığı bulunan bir kanalın üzeri kapatılmak isteniyor.Nasıl bir sistem önerirsiniz?

2 taş duvarın kanal dışına bakan yüzeylerinden başlayarak bir döşeme yapabilirsiniz. Eğer duvarların dışa bakan kısımlarında beton dökme şansınız varsa döşemeyi uzatarak tek dökümde hem döşemeye hem de dıştaki boşluklara beton dökebilirsiniz. Böylece döşeme hem taşduvara hemde dış taraftaki zemine yük aktararak taş duvarın fazla yük almasını engelleyecektir. Statik tasarımı ise 2m açıklıklı, 1m genişliğinde 2 tarafı sabit mesnetli basit kiriş olabilir. Tabi ilgili tasarım yükleri de bu kirişe etkitilmeli.

kanalın bir tarafı bahçe duvarıyla bitişik oldugundan dolayı dediğiniz uygulama tek taraflı düşünülebilir.şu anda taş duvar üst kotu yol kotuna eşit.benim yapacağım tabliye yol kotundan yüksek olmaması gerekiyor.Buda taş duvarın bir tabliye kalınlığı kadar kırılması demektir.Dökülecek betonu bahçe duvarının olmadıgı kısımda topraga oturtarak taş duvara gelen yükü azaltabilirim.Bahçe Duvarı kısmındaki taş duvar üstünedöşemenin dirket olarak oturmasının sakıncası olabilir mi? Bu arada uygulama sonrası yer araç park yeri olarak kullanılacak

Taş duvar hesaplarında tecrübeli olmamakla birlikte kanımca yükler ve döşeme ağırlığı sonucunda taş duvarda oluşacak basınç gerilmesi TS 2510 (Kagir duvarlar hesap ve yapım kuralları) da Sayfa 14 ten itibaren anlatılan yöntemlerle eldi edilen emniyet gerilmesiyle kontrol edilip, ardından taş duvarın zemininde oluşacak gerilmeler de zemin emniyet gerilmesine göre kontrol edilirse yeterli olur diye düşünüyorum.

Kanal üzerinde yürüme yolu gibi kullanım olacakmı,eğer olacaksa donatılı 2x1 taşınması biraz zor olan ama iş makinası aracılığı ile konabilecek beton kapakla kapatılabilir.taş duvarın üzerinde l şeklinde bir yatak yapılırsa karşı kısmındada tabiikapağın boyu çift taraftan kısaltılarak ağırlığı azaltılabilir.tabii
maliyet açısından kanalın uzunluğuda önemli.ben bu türden kanalları beton kapaklarka kapattım.böyle bir kapağın adet maliyeti 15.00 tl ile 20.00 tl arasındadır.ama eğer bu iş birine yaptırılmak istenirseki ben
yaşadığım için bilirim.kapak maliyeti 50.00 tl ye kadar çıkar.