Yapı kullanma izin belgesi...

Yapı kullanma izinlerine ilişkin başvurularda başvuru sahibinden istenecek bilgi ve belgeler planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 64/A maddesinde düzenlenmiştir.Bu maddenin kabul resmi gazete yayın tarihi 3/4/2012 olu sayı:28253 tür.

Yapı kullanma izinlerine ilişkin başvurularda , başvuru sahibinin dilekçesi ve yapı denetim kuruluşunun vereceği uygunluk raporu dışında h,çbir belge istenmez.Bu belgeler arasında numarataj işlemleri için gerekli belgelerde mevcuttur.Yani başvuru sahibinden numarataj ve kanal işlemlerine ilişkin belgede istenemez.Belediyelerin numaratajla ilgili birimleri yapı kullanma izni verecek idarelerle bu bilgileri elektronik ortamda paylaşmak zorundadır.Dolayısıyle idarelerin kendi yükümlüğünde olan birşeyi yapmayıp vatandaşı koşturması doğru değildir.

GENEL olarak bakarsak, yapı kullanma izni vermeye yetkili mercii(belediye yada valilik) başvuru sahibinden kullanılan malzemenin irsaliye ve faturası,dogalgaz uygunluk belgesi, yangın güvenlik(itfaiye) raporu,sığınak raporu, emlak alım ilişik kesme belgesi,herhangi bir vize işlemi için onay yada belge,çevre düzenine ilişkin yazı, işgaliye borcu olmadığına ilişkin yazı, vergi dairelerinden vergi borcu olmadığına dair belge, belediye tarafından alınan vergi ve harçların makbuzları ve bunun gibi belgeleri isteyemez.Sadece vatandaş dilekçe yazacaktır ve yapı denetimce hazırlanmış uygunluk raporuna idareye sunacaktır.Hepsi bu kadar.Vatandaş ve biz mühendisler bunu bilirsek belediyelerin hakları olmadığı halde bizden belge istemelerinin önüne gecebilecegimiz gibi,yapı kullanma izin belgesi alma süresininde kısalmasını sağlayabiliriz.Bu şekilde gereksiz belge isteyen idareler hala mevcut.Bu maddeyi göstererek belediyelerin belge isteme haklarının olmadığı idareye hatırlatılmalıdır.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR