Yapı İnşaat Maliyetlerinin Hesap ve Teknikleri İle İlgili Dökümanlar

BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ
http://rapidshare.com/files/151222391/B__304_LG__304_SAYAR_DESTEKL__304____304_N__350_AAT_MAL__304_YET_ANAL__304_ZLER__304_---------------.html

YAPI MALİYETİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE ANALİZİ
http://rapidshare.com/files/151224463/YAPI_MAL__304_YET__304_N__304_N_YAPAY_S__304_N__304_R_A__286_I___304_LE_ANAL__304_Z__304_.rar.html

ÇELİK VE B.A YAPININ MALİYET KARŞILAŞTIRMASI
http://rapidshare.com/files/151225981/_EL__304_K_VE_B.A_YAPININ_MAL__304_YET_KAR__350_ILA__350_TIRMASI.rar.html

GAYRIMENKUL DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
http://rapidshare.com/files/151227127/GAYRIMENKUL_DE__286_ERLEME_YoeNTEMLER__304_.pdf.html

İNŞAAT FİRMALARINDA TEKLİF ÖNCESİ PROJE DEĞERLENDİRMESİ
http://rapidshare.com/files/151227771/_304_N__350_AAT_F__304_RMALARINDA_TEKL__304_F_oeNCES__304__PROJE_DE__286_ERLEND__304_RMES__304.pdf.html

İNŞAAT MALİYETLERİNİN YSA İLE TAHMİNİ
http://rapidshare.com/files/151228815/_304_N__350_AAT_MAL__304_YETLER__304_N__304_N_YSA___304_LE_TAHM__304_N__304-----------------------.html

BETONARME BİNA İNŞAATLARINDA ADAM SAAT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
http://rapidshare.com/files/151228238/BETONARME_B__304_NA___304_N__350_AATLARINDA_ADAM_SAAT_DE__286_ERLER__304_N__304_N_BEL__304_RLENMES__.html

KONUT BİNALARININ ÖN TASARIMINDA BİR MALİYET MODELİ
http://rapidshare.com/files/151229457/KONUT_B__304_NALARININ_oeN_TASARIMINDA_B__304_R_MAL__304_YET_MODEL__304_------------------.pdf.html

KONUT YAPI KOOPERATFLERNDE MALİYETLERİN HESAPLANMASI
http://rapidshare.com/files/151229878/KONUT_YAPI_KOOPERATFLERNDE_MAL__304_YETLER__304_N_HESAPLANMASI.pdf.html

MALİYET YÖNETİMİ
http://rapidshare.com/files/151230178/MAL__304_YET_YoeNET__304_M__304_-----------------------.pdf.html

SU VE ISI YALITIMININ YAPILARDA UYGULANMASININ MALİYETİ
http://rapidshare.com/files/151230524/SU_VE_ISI_YALITIMININ_YAPILARDA_UYGULANMASININ_MAL__304_YET__304_.pdf.html

TOPLU KONUT MALİYETLERİ
http://rapidshare.com/files/151230841/TOPLU_KONUT_MAL__304_YETLER__304_.pdf.html

Türkiye’de Tasarım Öncesi Evrede İnşaat Maliyeti Tahmini İçin Bir Yöntem Önerisi
http://rapidshare.com/files/151231175/Tuerkiye_de_Tasar__305_m_oencesi_Evrede___304_n__351_aat_Maliyeti_Tahmini___304__in_Bir_Yoentem_oene.html

Türkiye’de tasarım öncesinde maliyet tahmini için veri tabanı
http://rapidshare.com/files/151231396/Tuerkiye_de_tasar__305_m_oencesinde_maliyet_tahmini_i_in_veri_taban__305_---------------------------.html

Yalıtım Hesaplarında Yapay Sinir
http://rapidshare.com/files/151231779/Yal__305_t__305_m_Hesaplar__305_nda_Yapay_Sinir-------------------.pdf.html

YAPI ÜRETİMİNDE ADAMSAAT DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
http://rapidshare.com/files/151232000/YAPI_ueRET__304_M__304_NDE_ADAMSAAT_DE__286_ERLER__304_N__304_N_BEL__304_RLENMES__304_--------------.html

YÜKSEK YAPILARIN ALTERNATF SİSTEMLERLE MALİYET BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
http://rapidshare.com/files/151232507/YueKSEK_YAPILARIN_ALTERNATF_S__304_STEMLERLE_MAL__304_YET_BAKIMINDAN_KAR__350_ILA__350_TIRILMASI.pdf.html

YAPIDA KALİTE VE ÜRETİM KALİTESİZLİĞİNİN MALİYETİ
http://rapidshare.com/files/151232821/YAPIDA_KAL__304_TE_VE_ueRET__304_M_KAL__304_TES__304_ZL__304___286___304_N__304_N_MAL__304_YET__304_.html

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması
http://rapidshare.com/files/151232960/__304_n__351_aat_Firmalar__305_n__305_n_Maliyet_ve_Suere_Belirleme_Yoentemleri_uezerine_Bir_Alan__al.html

inşaat maliyet oranları
http://rapidshare.com/files/151233138/in__351_aat_maliyet_oranlar__305_.doc.html

İnşaat sektöründe ekonomik malzeme yönetim sistem seçimi için----------------------
http://rapidshare.com/files/151233363/__304_n__351_aat_sektoeruende_ekonomik_malzeme_yoenetim_sistem_se_imi_i_in----------------------.pdf.html

İnşaat Sektöründe Fizibilite Aşamasında Maliyet Tahmini Yapmakta Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme
http://rapidshare.com/files/151234115/__304_n__351_aat_Sektoeruende_Fizibilite_A__351_amas__305_nda_Maliyet_Tahmini_Yapmakta_Kar__351___30.html

Bina kabuğu ve ısıtma sistemi işletme biçiminin ekonomik analizi
http://rapidshare.com/files/151235842/Bina_kabu__287_u_ve___305_s__305_tma_sistemi_i__351_letme_bi_iminin_ekonomik_analizi----------------.html

FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİ VE BİR UYGULAMA
http://rapidshare.com/files/151236008/FAAL__304_YET_TABANLI_MAL__304_YET_S__304_STEM__304__VE_B__304_R_UYGULAMA.pdf.html

GELENEKSEL MALİYET SİSTEMLERİNE ALTERNATİF BİR-----------------
http://rapidshare.com/files/151236167/GELENEKSEL_MAL__304_YET_S__304_STEMLER__304_NE_ALTERNAT__304_F_B__304_R-----------------.pdf.html

İNŞAAT TAAHHÜT İŞLETMELERİNDE BİRİM MALİYETLEME
http://rapidshare.com/files/151236389/__304_N__350_AAT_TAAHHueT___304___350_LETMELER__304_NDE_B__304_R__304_M_MAL__304_YETLEME.pdf.html

İŞ MAKİNALARINDA İŞ BAŞARILARI VE MALİYET ANALİZLERİ
http://rapidshare.com/files/151236681/_304___350__MAK__304_NALARINDA___304___350__BA__350_ARILARI_VE_MAL__304_YET_ANAL__304_ZLER__304.pd.html

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK YALITIM KALINLIĞI----------------------------------
http://rapidshare.com/files/151236814/MEKAN__304_K_TES__304_SATTA_EKONOM__304_K_YALITIM_KALINLI__286_I----------------------------------.p.html

PERDELİ – ÇERÇEVELİ BETONARME BİNALARIN TASARIM VE OPTİMUM MALİYET ANALİZİ
http://rapidshare.com/files/151237106/PERDEL__304_____ER_EVEL__304__BETONARME_B__304_NALARIN_TASARIM_VE_OPT__304_MUM_MAL__304_YET_ANAL__30.html

PREFABRİK-ÇELİK SANAYİİ YAPILARIN MALİYET KARŞILAŞTIRMASI
http://rapidshare.com/files/151237537/PREFABR__304_K-_EL__304_K_SANAY__304___304__YAPILARIN_MAL__304_YET_KAR__350_ILA__350_TIRMASI.pdf.html

SANAYİ YAPILARI İÇİN EN EKONOMİK TAŞIYICI SİSTEM
http://rapidshare.com/files/151238106/SANAY__304__YAPILARI___304____304_N_EN_EKONOM__304_K_TA__350_IYICI_S__304_STEM.pdf.html

Tasinmaz_Degerlemesi_Sistem_Tasarimi
http://rapidshare.com/files/151238438/Tasinmaz_Degerlemesi_Sistem_Tasarimi.pdf.html

TAŞINMAZ DEĞERLEME AMAÇLI BİR MODELLEME ÖRNEĞİ---------------------------
http://rapidshare.com/files/151238604/TA__350_INMAZ_DE__286_ERLEME_AMA_LI_B__304_R_MODELLEME_oeRNE__286___304_---------------------------..html

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ANALİZ
http://rapidshare.com/files/151238753/YAPAY_S__304_N__304_R_A__286_LARI___304_LE_ANAL__304_Z.pdf.html

YAPI İŞLERİNDE MALZEME YÖNETİMİ
http://rapidshare.com/files/151239095/YAPI___304___350_LER__304_NDE_MALZEME_YoeNET__304_M__304_.pdf.html

YAPI ÜRETİM SÜRECİNDE KAYNAK YÖNETİMİ KARAR ALMA MODELİ
http://rapidshare.com/files/151239555/YAPI_ueRET__304_M_SueREC__304_NDE_KAYNAK_YoeNET__304_M__304__KARAR_ALMA_MODEL__304_.pdf.html

YAPI YIPRANMA ORANLARI
http://rapidshare.com/files/151239630/YAPI_YIPRANMA_ORANLARI.doc.html

REGRESYON YÖNTEMİYLE YAPI MALİYET ANALİZİ
http://rapidshare.com/files/151239915/REGRESYON_YoeNTEM__304_YLE_YAPI_MAL__304_YET_ANAL__304_Z__304_.pdf.html

YAPILARDA ISI YALITIMI VE ISI YALITIM MALZEMELERİ ve MALİYETLERİ
http://rapidshare.com/files/151241137/YAPILARDA_ISI_YALITIMI_VE_ISI_YALITIM_MALZEMELER__304__ve_MAL__304_YETLER__304_.pdf.html

TOPLU KONuT İNŞAATLARINDA ŞANTİYE ORGANİZASYONU
http://rapidshare.com/files/151249916/TOPLU_KONT___304_N__350_AATLARINDA___350_ANT__304_YE_ORGAN__304_ZASYONU.pdf.html

[b][i]Sn CahitB;

Öncelikle paylasımınız için tesekkur ederim.Ancak upload sırasında bir kac karısıklık olmus upload ettiginiz dosyanın birisinin içinden Autocad DWF viewer cıktı kısayol olarak.(birinci mesajdaki dosyanız).Ve 12 adet dosyanın ise uzantısı gorunmemekte.Uzantı olarak sadece dosya olarak gozukmekte.
Bu problem benden de kaynaklanabilir.Sizin bilgisayarınızda olup benim bilgisayarımda olmayan bir program ile acılabilir bir dosya sanırım bu dosyalar.Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

Ayrıca bu kadar sayfa kirliligi olmasın,kullanım kolaylıgı olsun diye tum konularınızı bir sayfaya birlestiriyorum.

Saygılarımla…

İyi Çalışmalar…[/i][/b]

[QUOTE=M.Kemal VARCIN;66822][b][i]Sn CahitB;

Ve 12 adet dosyanın ise uzantısı gorunmemekte.Uzantı olarak sadece dosya olarak gozukmekte.
Bu problem benden de kaynaklanabilir.Sizin bilgisayarınızda olup benim bilgisayarımda olmayan bir program ile acılabilir bir dosya sanırım bu dosyalar.Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

[/i][/b][/QUOTE]

Uzantısı görünmeyen dosyaları indirdikten sonra uzantılarını .pdf veya .doc olarak değiştirdiğiniz takdirde kullanabiliyorsunuz. CahitB değiştirene kadar dosya uzantılarını çözüm isteyenlerin işine yarayabilir.

Konu sabit.

[b][i]Tum dosyaları indirmek isteyenler asagıdaki adresten ulasabilirler. (Birinci adresteki dosya dwf viewer kısayolu oldugu için o hariç tum dosyalar mevcuttur)

Dosya Adı : Yapı İnşaat Maliyetlerinin Hesap ve Teknikleri İle İlgili Dökümanlar

Dosya Boyutu : 122437 KB

Dosya Uzantısı : .zip / içindeki dosyalar .pdf , .rar , .doc

Dosya adresi : http://rapidshare.com/files/152779329/Yap__305____304_n__351_aat_Maliyetlerinin_Hesap_ve_Teknikleri___304_le___304_lgili_Doekuemanlar.zip

Saygılarımla…

İyi Çalışmalar…[/i][/b]

YAPIDA KALİTE VE ÜRETİM KALİTESİZLİĞİNİN MALİYETİ BAŞLIĞI ÇOK ACİL LAZIM LİNK HATA VERİYOR YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ LÜTFEN!!!
http://rapidshare.com/files/151232821/YAPIDA_KAL__304_TE_VE_ueRET__304_M_KAL__304_TES__304_ZL__304___286___304_N__304_N_MAL__304_YET__304_.html

sn yusuf
dosya eklendi

http://rapidshare.com/files/222224702/YAPIDA_KAL__304_TE_VE_ueRET__304_M_KAL__304_TES__304_ZL__304___286___304_N__304_N_MAL__304_YET__304_.html

Teşekkürler allah razı olsun.

Hocam yapmış olduğunuz paylaşımlarda linkler ölü bir el atarsanız sevinirim…

[b][i]Hocam 5. mesajda verilen paylasımın toplu haldeki dosyasının adresini vermiştim ve halen calişmakta.5. mesajdaki adresten dosyalara ulasabilirsiniz

Saygılarımla…

İyi Çalışmalar…[/i][/b]

linkler ölü

paylaşım için teşekkürler. faydalı bir döküman.

arkadaşlar çalışmalarınızdan dolayı her ikinizede ayrı ayrı teşekkürler hepsi faydalı dökümanlar

Paylaşım için teşekkürler…

linklerin hemen hemen hepsi ölü…yenilenebilirse çok iyi olur. teşekkürler…

teşekkulerr

linkler ölü.yenilemenizi rica ediyorum

  1. mesajdaki link çalışıyor

linkler hepsi olu yenilenme sansi varmi

paylaşım için teşekkürler ancak rapidde silinmiş hepsi nasıl ulaşabilirim