yap sat inşaat hakkında bilgi

arkadaşlar merhaba ben 2. sınıfta bir mühendis adayıyım ama ileride yapsat tarzı müteaahitlik yapmak istiyorum ve bu işin mevzuatını merak ediyorum. ilk olarak ne yapmak lazım mesela. arsayı daire karşılığı alacağım diyelim. bu işin başlangıcı nasıl olur? arsa sahipleriyle konuştuk ve anlaştık diyelim, sonra ne yapmam lazım, belediye işleri ya da proje ile ilgili işlerden bahsediyorum. taa ki temel atmaya kadar yani hafriyata kadar anlatırsanız sevinirim. şimdiden teşekkürler…

[b]soyle bişey buldum belki işine yarar

İMAR DURUM BİLGİSİ, YAPI RUHSATI, İSKAN PROSEDÜRLERİ[/b]

  Konut ve işyeri inşaatlarında imar durum belgesinden başlayarak, iskana kadar geçecek yüzlerce prosedür ve aşamalar ön bilgi olarak; tablo ve ilgili linkler şeklinde özetle aşağıda verilmiştir.
  Belediye sınırları içinde;” inşaat ruhsatı” almadan, yasal olarak bina yapılamamaktadır. Ruhsatsız bina yapıldığı takdirde; binanın yıkımına karar verilebilmekte; mal sahibine, müteahhidine,fenni sorumlusuna yüksek miktarda para cezası da uygulanmaktadır.
  Yapı ruhsatı 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 5 yıl içinde inşaat ruhsatına uygun olarak bitirilmezse; ruhsat hükümsüz olacaktır. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmemekte, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılmaktadır. 
  Aşağıdaki prosedürler için, inşaata başlama aşamanızdan,iskan alma aşamanıza kadar geçecek her aşamada firmamız size yardımcı olacaktır.Yüksek yapılar,tarihi eserler ve sanayii yapıları için yapım prosedürleri farklıdır,lütfen yapı ruhsatı alacağınız ilgili 
 kuruma/kurumlara yada firmamıza sorunuz… 
  [b]İNŞAAT YAPI RUHSATI NEDEN ALINMALIDIR?[/b]
  Belediye sınırları içinde;” inşaat ruhsatı” almadan,yasal olarak bina yapılamamaktadır. Ruhsatsız bina yapıldığı takdirde; binanın yıkımına karar verilebilmekte; mal sahibine, müteahhidine,fenni sorumlusuna yüksek miktarda para cezası da uygulanmaktadır.
  Yapı ruhsatının sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir. 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olacaktır. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmemekte, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılmaktadır. 
               [b]ANA BAŞLIKLAR ALTINDA   KONUT / İŞYERİ, İNŞAATI   YAPIM PROSEDÜRLERİ HK BİLGİ[/b]                        [b]1-İMAR DURUMUNU ÖĞRENME AŞAMALARI (SIRASIYLA)[/b]            Kadastro'dan çap alınması            Bilgi:Arsa üzerinde ahşap ev  varsa;koruma kurulu kararı,fotoğraf,röperli kroki de gerekmektedir.            Dilekçe,(dilekçe ekleri:tapu,çap )ekleriyle,ilgili  belediye'ye imar durum belgesi müracaatı            Bilgi:Tapu sahibi/sahiplerinin yada  noterden vekaletname ile vekilinin ilgili belediyeye  müracaatı gerekmektedir.            Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri                        [b]2-PROJE ÖNCESİ BELGE  AŞAMALARI (SIRASIYLA)[/b]            İlgili belediye'den imar istikamet rölevesi alınması            Gerekiyorsa;İfraz yapılması  (Yetkin,Harita Müh) ; varsa yola terk işlemleri gibi            Gerekiyorsa;Tevhid yapılması  (Yetkin,Harita Müh) ; varsa diğer parsellerle birleşme işlemleri gibi,             İfraz veya tevhid yapılmışsa; İfraz ve tevhide göre yeni tapu çıkarılması            Zemin etüdü yapılması ve jeolojik raporun hazırlanması  (Yetkin,Jeoloji ,jeofizik müh)            Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri                        [b]3- PROJE AŞAMALARI (SIRASIYLA)[/b]            Mimari proje (Yetkin,Mimar)            Statik proje (Yetkin,İnşaat mühendisi)            Zemin iyileştirme(Yetkin,inşaat mühendisi&jeoloji  müh/Jeo fisik müh ile birlikte)            Mekanik tesisat projesi,(Yetkin,Makine  mühendisi)            Elektrik tesisat projesi(Yetkin,Elektrik  mühendisi)            Harita teknik uygulama sorumluluğu  (Yetkin,Harita mühendisii)            Projelerin ilgili meslek odalarına  onaylatılması(Yetkin,Mimar,Elk,Mak.İnş.Müh)            Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri            
                     [b]4-İNŞAAT YAPI RUHSATI ALINMASI   AŞAMALARI[/b]            İnşaat için yapımcı müteahhit firmayla  noterden sözleşme            İşveren yada noterden vekilinin yapı  denetim şirketi ile sözleşme yapması            Projelerin yapı denetime teslim  edilmesi            Yapı denetimle ilgili ödemeler            Otopark bedellerinin yatırılması            İnşaat ruhsat harçlarının yatırılması            inşaat ,yapım ruhsatı alınması            Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri                        [b]5-YIKIM & KAZI BELGE AŞAMALARI   (SIRASIYLA)[/b]            SGK dan esas işveren adına iş yeri  dosyası açılması            SGK dan esas işveren dosyası altında  müteahhit iş yeri dosyası açılması            Belediyeye yıkım ve kazı, teknik  sorumluluk taahhüdü verilmesi            Muhtardan yıkılacak evde kimsenin  oturmadığına dair yazı            Yıkım ve kazı ruhsatı alınması            Mevcut  binanın,elektrik,su,doğalgaz,telefon aboneliklerinin kapattırılması            Yıkım ve kazı ruhsat harçları            Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri                        [b]6-İNŞAAT SÜRECİNDEKİ AŞAMALAR (SIRASIYLA)[/b]            Elektrik iş yeri dosyası açtrılması            Şantiye pano   projesi yaptırılması ve elektrik idaresine onaylatılması            Şantiye panosu hazırlatılması            Şantiye panosunun inşaat yerine  montajı            Şantiye panosunun incelenmesi için  elekrik idaresinden muayene randevusu alınması            Şantiye panosu için eletrik  idaresinden muayene elemanının alınması ve muayene ettirilmesi            Şantiyeye elektrik çekilmesi için  elektrik kurumundan uygunluk yazısı alınması            Şantiye panosu için,nüfus müdürlüğünden  mevcut ve inşaat adresinize ait ikametgah belgesi alınması            Şantiye elektrik ön aboneliği  yapılması            Belediye'den;elektrik bağlantısı için  asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması            Şantiye elektriği kazısı yapılması            Şantiye elektriği için yer altı kablosu alınması ve döşenmesi            Şantiye elektriği kazısı kapatılması            Şantiye panosununa elektrik idaresince elektrik bağlanması            Şantiye elektriğinin açılması            Sular idaresine;yapı ruhsatı,yapı  ruhsatında adı geçen kişilerin kimlik fotokopisi ile müracaat            Sular idaresine ön abonelik yapılması(Pul  bedeli,sayaç bedeli,su açma ve keşif bedellerinin ödenmesi)            Sular idaresinden;şantiye suyu  bağlantı uygunluk yazısı alınması            Belediye'den;şantiye su bağlantısı için asfalt kesimi ve kazı  izinleri alınması            Şantiye suyu için kazı yapılması            Sular idaresine şantiye suyu için su  ve kanalizasyon kurumuna su bağlantısı yaptırılması            Şantiye suyu kazısı kapatılması            Şantiye suyu açılması            Doğalgaz idaresinde(ön abonelik)  bağlantı talebi anlaşmasının imzalanması (Kimlik fotokosi,adres beyanı)            Doğalgaz idaresine, bağlantı bedeli  ödenmesi            Doğalgaz idaresinden iç tesisat yapım  belgesi alınması            Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasıyla doğalgaz iç tesisat  proje ve yapım sözleşmesi yapılması            Doğalgaz idaresi bağlantı ücret  dekontu ve projeyle başvurularak,proje onayı istenmesi            Yetkili doğalgaz iç tesisat firmasının  projesinin;doğalgaz idaresine onaylatılması            Doğalgaz idaresince doğalgaz kutu yerinin tespiti yaptırılması            Belediye'den; doğalgaz bağlantısı için  asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması            Doğalgaz kutu bağlantısı için kazı  yapılması            Doğalgaz idaresine kutu koydurulması            Telekom idaresinden bağlantı uygunluk  yazısı alınması            Belediye'den; telekom için asfalt  kesimi ve kazı izinleri alınması            Telekom kazısı yapılması            Telekom kutu bağlantısı yaptırılması            Telekom kazısı kapatılması            Asansör projesinin ve uygulamasının  makine mühendisleri odasınca onaylanması            Zorunluysa,yola kum,mıcır,demir  inecekse,ilgili belediyeden izin alınması ve buna ait yol işgaliye harçları            Hafriyat dökülecek yerle sözleşmenin  belediye’ye ibrazı            Hafriyat Kamyonları için; Vilayete  müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,güzergah alınması            Beton dökümü için; Vilayete  müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün,saat,transmixer güzergahı  alınması            Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri                        [b]7-İNŞAAT YAPIM AŞAMALARI[/b]            Tüm bina kaba inşaat kalemleri'nin  projesine uygun olarak tamamlanmış olması            Tüm   ince inşaat kalemleri'nin projesine uygun olarak tamamlanmış olması            Tüm elektrik ve mekanik tesisat  kalemlerinin projesine uygun olarak yapılmış olması            Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri            
                     [b]8- İSKAN AŞAMALARI  (SIRASIYLA)[/b]            Temel vizesinin yapılmış olması            Tapudan Kat irtifak kurdurulması  işlemleri            Tapudan Kat irtifakı tapularının  çıkarılması            Emlak beyannamesi verilmesi(Arsadan  kat mülkiyetine geçiş olduğu için)            Isı yalıtım vizesi için yalıtım  malzemelerinin fatura örneğinin yapı denetime teslimi            Isı yalıtım vizesinin yapılmış olması            Harita teknik uygulama onayı (Binanın  yeri ve kotlarının doğru olduğuna dair)            Yangın söndürme ekipmanlarının  alınması            Yangın söndürme ekipmanlarının  faturasının belediyeye ibrazı            İtfaiye yangın harçlarının yatırılması            Yangın söndürme tüplerinin kartlarının  belediyeden alınması            Yangın söndürme tüplerinin kartlarının  satıcıya onaylatılması            İtfaiye,yangın tesisat uygunluk raporu  ve buna ait işlemler            Sivil Savunma;sığınak uygunluk raporu  ve buna ait işlemler            SGK dan esas işverene ait ilişiksiz  yazısı alınması            Sular idaresi kontrolu ve uygunluk  raporu,ve buna ait işlemler            Elektrik sayaçlarının alınması            Elektrik idaresinden sayaçlara kontrol  ve ayar yaptırılması            Elektrik idaresinden sayaç ayar  belgesi alınması            İş bitim belgelerin doldurulması ve  yetkili elektrik mühendisine imzalatılması            Yapı denetimce elektrik tesisatının  kontrolu            Yapıya alınacak elektrik direk  numarasının elektrik dosyasına yazılması            Yapı denetimden elektrik uygunluk  raporu alınması ve elektrik idaresine gidilmesi            Elektrik idaresi ön aboneliği olunması            Elektriğin açılması            İtfaiye yangın kontrolu ve uygunluk raporu ve buna ait işlemler            Cephe onayı, cephenin belediye komisyonunca onaylanması            Bina tanıtım tabelasının hazırlatılması ve bina dış  cephesine takılması            Bina giriş,arka,yan,ön duvarlarını  yapılmış olması            Yapı denetim uygunluk raporunun  tamamlanmış olması            İskan heyeti kontrolu ve uygunluk  raporu            İskan için vergi dairesine beyanname  verilmesi            Yapı kullanma izin belgesi harçlarının   vergi dairesine yatırılması            Belediyeden yapı kullanma izin belgesi  alınması            Doğalgaz yetkili iç tesisat firmasınca iç tesisat yapılması            Doğalgaz yetkili iç tesisatçıdan abonelik bilgi formu  alınması            D.Yetkili iç tesisatçıdan abonelik bilgi formuna;adres beyanı,nufus cüzdanı fotokopisi eklenerek doğalgaz idaresine gidilmesi            Doğalgaz idaresiyle abonelik  sözleşmesi yapılması            Doğalgaz idaresine güvence bedeli  ödenmesi ve doğalgaz abonesi olunması            Doğalgaz idaresince iç tesisatın  kontrol edilmesi            Doğalgaz idaresinden,doğalgaz bağlantı  uygunluk yazısı alınması            Doğalgazın açılması            Tapudan,kat mülkiyeti tapularının çıkarılması(yapı kullanma izin belgesi),kat mülkiyeti tapuları,son 6 ayda çekilmiş,2 fotoğraf)            Belediyeye kat mülkiyeti,emlak  beyannamesi verilmesi            Kanalizasyon idaresinden;kanalizasyon bağlantısı  uygunluk yazısı alınması            Belediye'den;kanalizasyon bağlantısı  için asfalt kesimi ve kazı izinleri alınması            Kanalizasyon kazısı yapılması            Kanalizasyon idaresi  gözetimde,kanalisazyonun ana şebekeye bağlanması            Kanalizasyon kazısının kapatılması            Çevre düzenlemesinin ,kanalizasyon  kazılarından sonra tamamlanması            Elektrik Aboneliğinin,mesken  aboneliğine çevrilmesi            Sular idaresine mesken abonelikleri  için, aslen veya vekaletle başvuru,pul,sayaç,su açma ve keşif bedellerinin  ödenmesi,            Mesken aboneliği için evraklar;nüfus müdürlüğünden inşaat ve ev ikemetgahı,yapı kullanma izin belgesi aslı ve fotokopisi,eks kart,tapu fotokopisi,dask deprem sigortası fotokopisi)            Sular idaresinin yerinde kontrolu            Su sayaçlarını takılması            Suyun kullanıma açılması            Kalorifer Isınma cihazlarına gaz  verilmesi            Varsa,bu aşamalara ait diğer harç,belge,hizmet bedelleri               [b]İMAR DURUM BELGESİ NEDİR?[/b]
  imar durumu belgesi (imar bilgi formu) arsanız hakkında şu ana bilgileri içermektedir.

[ul]
[li]İnşaat yapılıp yapılamayacağını,[/li][li]Arsanızın yandaki parsellerle şuu’lu olup olmadığını,[/li][li]TAKS taban alan katsayısını ( Binanızın arsaya oturum m2 ‘sini)[/li][li]KAKS kat alan kat sayısını(Binanızın yapılabilir toplam m2 ‘sini)[/li][li]Arsanızın bitişik yada ayrık nizam olduğunu, arsanız ayrık nizamsa, arsanızın ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe mesafelerinizi[/li][li]Arsanızın ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığını,[/li][li]Arsanızda yola terk olup olmadığını,[/li][li]Arsanıza tevhit *(Birleştirme) gerekip gerekmediğini,[/li][li]Arsanızda ifraz ** (ayırma) gerekip gerekmediğini,[/li][li]Maksimum (h) bina yüksekliğinizi[/li][li]Zemin emniyet bilgilerini (UA: Uygun alan, UOA :Uygun olmayan alan)[/li][li]Arsanızın eni, boyunu[/li][li]Su basman yüksekliğinizi belirtmektedir.[/li][/ul]
*İfraz (Ayırma): tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir
**Tevhit (Birleştirme), tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.
İMAR DURUM BELGESİ NASIL ALINIR?
Bazı arsaların imar bilgi durumu, belediyelerin internetteki imar bilgi durumu arama motorlarında gözükmektedir.Tapudaki,Ada,Pafta,Parsel bilgilerinizi bize ilettiğinizde firmamız size yardımcı olacaktır.İnternette arsanızın imar durumu gözükmüyorsa; ve İmar durumu belgeniz (imar bilgi formunuz) yoksa ve bu belgeyi kendiniz almak isterseniz,Arsanızın bulunduğu ilgili belediye imar müdürlüğüne (Örneğin; Bakırköy, Kadıköy,Üsküdar Bodrum,Datça, Beşiktaş gibi) gidip, standart imar durumu belgesi dilekçesini’ doldurunca yada bir dilekçeyle müracaat ettiğinizde, "imar bilgi durumu” belgesini alabilmektesiniz.
İmar Durumu tanzimi şartları bazı belediyeler için; tapu fotokopisi, imar durumu belgesi harcı/bedeli yatırmak yeterli olmakla birlikte istenilen belgeler, her belediye için değişmektedir.İstanbul,ilçe belediye imar müdürlükleri genel olarak aşağıdaki belgeler istenmektedir.
Dilekçe, Tapu (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak için fotokopisi birlikte), Çap (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak içim fotokopisi ile birlikte, son 1 yıl içinde alınmış), müracaatçı vekil ise vekaletname,Ayrıca ;Tapunuzda ahşap ev yazıyorsa; arsanıza ait fotoğraf , Koruma Kurulu Kararı ve röperli kroki de isteyebilmektedirler.

alıntıdır.

Müteahitlik tamamen ekonomik güç ile bağlantılı. Eğer ekonomik anlamda sıkıntın yoksa okulunu bitirmeye bak. gerisi çok kolay. Parayı veren düdüğü çalar misali…
Herşeyden önce arsa sahibinin yanına lüks bi araba ile gideceksin. Arsayı bağladıktan sonra işin teknik boyutu var. Yapı denetim ve proje işlerini ortak yapan hatta tüm işlerini (evrak takibine kadar) yapan şirketlere gideceksin. Sen para vereceksin onlar yapacak… Taki ruhsat alana kadar. Dediğim gibi işin özü tamamen duygusal, gerisi formalite.

Önce derslerine iyi çalış, mühendisliği hakkıyla öğren, bir müddet projeci iyi bir mühendisin yanında çalış, sonra 1-2 sene şantiye deneyimi sahibi ol, arkasından zaten o işleri yapabilecek deneyime sahip olursun. Piyasadakiler gibi değil, adam gibi yapmış olursun. İşin diğer boyutu olan maddiyat kısmı bu bilgiler ışığında senin analizlerine bağlı.

Sayın ‘’ Gilgin ‘’ çok doğru bilgi verdiğiniz mühendis arkadaşımıza ve bize , teşekkürler …

yuzme ve araç kullanmak anlatmayla olmaz .şimdi siz diyorsunuzki hakan şukur bana gol nasıl atilir oğretsın bende milli futbolcu olayhm paran olsada bılmedıgın ışe gırme boğulursun.

Bu işlerden anlıyorsunuz galiba afyon çevresinden tanıdığınız varsa yapsat işi yapan bu forumda bilgi verir misiniz

k.boztepe@hotmail.com

ARKADASLAR BENİMDE BU KONUYLA İLHGİLİ BİR SORUM OLUCAK BEN HERHANGI BIR OKUL BITIREMEDIM AMA BABADAN KALMA 4 KAT 8 DAIRE YARIM KALMIS BIR INSAT VAR BUNU KOYDEKI BAHCEYI HIPOTEK LETIP YADA YARIM INSATIN BIR KISMINI GOSTERIP BANKA KREDISIYLE YAPIP SATMAK ISITYURM BINA 4 KAT 300 M. DIS DEPHE TUGLASI ORULU IC CEPHE ODALAR FALAN HIC BISEY YOK BU BINAYI BITIRMEK ICIN BENIM NEKADAR PARAYA IHTIYACIM VAR YADA BANKADAN KREDI YE BASVURMAM MANTIKLIMI SISZCE BINA YI KOMPLE YAPTIRMIS OLSAM 500.000 tl DEN FALZA EDER FIKIR DANISMAK ISTEDIM SIMDIDEN TŞK EDERIM

Yaklaşık gerçekleşen birim maliyet şu an 600TL civarında, bunun %40’ı kaba inşaat kabul edilebilinir. Buradaki aralık kullanacağınız malzeme niteliğine bağlıdır. Basitçe benim tahminim 400-500.000TL arası bir maliyet sizi bekliyor.

Ayrıca bitirdiğinizde dairelerin kaç para edeceği çevrede benzer bulunan dairelerin emsal fiyatlarından anlayabilirsiniz. Basitçe 150m2 brüt katta iki daire bir inşaat yapıyorsunuz. Karşınızda, yanınızda, arka sokakta, iki sokak ötede yani muhitinizde bulunan dairelerin fiyatlarını ve m2’lerini öğrenin. Ayrıca bunların yapım tarihlerini dikkate alın. Buradan bulacağınız birim satış fiyatı ile kendi binanızda satabileceğiniz daire fiyatına ulaşabilirsiniz.

Sizin inşaatınızın yapıma başlangıç tarihini göz önünde bulundurun, yapınıza 99 depremi öncesi veya sonrası başlanıp başlanmadığı çok önemli. Bir yapı denetim şirketi tarafından mı denetleniyor veya eski TUS’lu sistemli mi? Yapınızın ruhsat süresi devam ediyor mu? Bulunduğunuz bölgedeki belediyenin eğer ruhsat süresi dolmuş ve yapınızın başlangıç tarihi 99 öncesi ise zaten bir güçlendirme projesi ve güçlendirme maliyetine de hazırlıklı olmak gerekebilir (muhtemelen yapımla ve proje ile 50-150.000TL aralığı maliyetler söz konusu olabilir). Bazı belediyeler güçlendirme projesi istemeden de ruhsatınızı yenileyebilir.

Yardımcı olabilmişimdir umarım.

Arkadaşlar mrb hayırlı günleriniz olsun.Biz Üç arkadaş arsa alım-satımdan yap sat müteaahitlik’e geçiş yapmak istiyoruz.Ben şuanda özel inşaat firmasında devlet taahhüt işleri yapıyoruz ihaleli şantiye tecrübem oldukça fazla.arkadaşlarımdan biride şuanda marmaray projesi içersinde projeci olarak.diğer arkadaşımda belediyelerin tozunu yutmuş.böyle bir görev paylaşımı içersinde yap sat yapabilir miyiz.

Şimdiden teşekkürler.

yap-sat çılık değil aslında olay
artık sat-yap çılık var
yani önce satacaksın sonra yapacaksın!
bunun için bir kabiliyetin var ise bu işe gir bence

:confused: