tuğla duvarlarun modellenmesi

mevcut yapıların güçlendirilmesinde halen biz yani hepimiz tuğla dolgu duvarları sadece ağırlık olarak kirişlerin üzerine yayılı yük olarak yansıtıyoruz okadar.
ama gerçekte tüm dünyada yapılan bilimsel deneyler ve analitik çalışmalarlada örtüşmektedirki… bu dolgu duvarlar yapının deprem davranışını 1. dercede etkileyen peryot, deplasman,gibi değerleri %90 lara varan oranlarda değiştirmektedir.
bunun diğer bir ispatıda büyük marmara depreminde görülmüştür.tarafımızdan tüm bölgede yapılan 200 e yakın orta hasarlı binanın güçlendirme projelerinin hazırlanma safhasında görülmüştürki bu binaların % 90 a yakını göçme durumundadır halbuki şiddetli bir depremde bu yapılarar göçmemiş bizim can güvenliği dediğimiz seviyeyi sağlamışlardır.
peki bu nasıl izah edilecek bizim hesalarımıza göre göçmesi gereken yapılar göçmeyerek ayakta kalabilmişlerdir. şu halde ya bizim hesap yöntemlerimiz yanlıştır veya bir şey gözden kaçırılmaktadır. hesap yöntemlerinin yanlış olması mümkün değildir.çümki bu yöntemlerle bütün dünyada binlerce yapı ayakta durmaktadır ohalde bizim gözden kaçırdığımiz şey işte bu dolgu duvarlardır.
dolgu duvarları hesaba katan herhangi bir statik program henüz yoktur.bu konuda yalnızca amerikan FEMA nın bazı önerileri vardır. bizde ise üniversitelerimizde bu konuda yapılmış epey çalışma mevcuttur.
işte bu çalışmalara göre tuğla dolgu duvarlar 2 ucu mafsallı diyagonal basınç çubukları olarak modellenmekte kalınlığı ve yoğunluğu ve elastise modülü tuğla duvarın değerleri alınmaktadır.genişliği içinse muhtelif öneriler vardır FEMA nın önerdiği MAİNSTONE nın förmülüdür.
bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa bilgilerini bizimle paylaşmasından mutlu oluruz
saygılarımla.
uğur oflaz.

söylediklerin mantıklı şeyler…ama bize öğretilenlerle farklı biraz…

Arkadaşlar


sitesinde de yayınlanan bir linki ekliyorum. Baris isimli üyeden alıntıdır.

Bu konuda bitirme tezi sunan arkadaşlarımız var.

Özellikle HAKAN VE HÜSEYİN isimli arkadaşlarımızın tezlerini incelemekte yarar var.

Selamlar

sayın zamora
verdiğiniz link çok faydalı oldu teşekkür ederim

Sayın Uğur Oflaz;

Sizinde bildiğiniz gibi statik hesaplamalar yapılırken ülkemiz yönetmeliği betonarme çerçeve sistemli binalarda tuğla duvarların taşıyıcı olarak kabul edilmediği doğrultusundadır.

Fema ve benzeri güçlendirme prosedürlerini anlatan dökümanlarda tuğla duvarları bu tip yapılar için birincil değil rezerv diye tabir edilen ek kapasite arttırıcı elemanlar olarak bahseder. (Yani duvarlar sayesinde ayakta kalan binalardaki durum ek kapasitedir hesaba dahil edilmez. Ancak mimari projelendirme yapılırken duvarların konumunun simetrikliğinin yapı elemanlarına göre konumunun ve diğer detaylandırmaların yapı deprem davranışına (4 kenarlı bir yapıda komsu iki kenarın duvar, zıt komsu iki kenarın duvarsız olma durumunun burulma yaratabileceği, Duvarın bazı durumlarda zayıf çerçevelerde kısa kolon etkisine benzer bir etki gösterebileceğini vb.) etkisi göz ardı edilmemelidir.)

Keza Fema dökümanı statik-itme(pushover) analizinide içeren binaların güçlendirilmesi hakkında ABD de kullanılan; binalarda taşıyıcı elamanlarda -%50yi aşan çatlamış rijitliği kullanan, çelik ve betonun fiziksel özelliklerinde azatlıma giden ve binanın mevcut tüm kapasitesini kullanarak sistemi statik-itme yöntemi yardımıyla mafsallaşma haline kadar inceleyen ama yinede tuğla duvarları betonarme çerçeveli sistemlerde sadece ek kapasite olarak kullanan dökümanlardan biridir.

FEMA, mevcut tecrübe ve yayımlara göre duvarlardaki muhtemel deprem sonrası hasarlar için yapılan öngörüler (mimari hasar kapsamında) binanın performansı hakkında statik-itme(pushover) analizi yapan mühendise ulaşmak istediği performans seviyesi hakkında bilgi verir.

Sizinde bahsettiğiniz gibi bu elemanlar istenilirse bazı özel programlarda diogonal çubuklar, plak ve benzeri belirli elastiseye sahip, rijitliği tanımlanmış elemanlar olarak tanımlanabilir. Bu uygulama hassas yapılmadığına tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Tuğla duvarların deprem sırasındaki hareketleri yanılmıyorsam ODTÜ ve/veya İTÜ Tarafından incelenmiş sonuçları bu duvarların tanımlanmasıyla ilgili ek bilgiyle yayımlanmıştı.

(Tüm bu açıklamalar betonarme çerçeve sistemler içindir. Saygılarımla.)

teşekkürler bilgiler için…

sayın bauinj
verdiğiniz bilgiler teşekkür ederim.
uğur oflaz

sayın bauınj,
görüşlerinize aynen katılıyorum. verdiğiniz bilgiler içinde teşekkür ederim.

yalnız konuya bakış açılarımız zannederim farklı,
ben 10 yıldır sadece güçlendirme imalatı ve projeleri yapmaktayım dolayısiyle dolgu tuğla duvaralrın etkilerini ben hep mevcut yapıların deprem güvenliklerinin tesbiti açısından dikkate alıyorum ve önemsiyorum.

zaten dolgu tuğladuvarlar bir şekilde modellendiğinde ozaman mutlaka sizinde belirttiğiniz gibi
1- kolon ve kirişlerin çatlamış kesit rijitlikleri alınacak
2- yapı davranış katsayısı R=1 alınacaktır.
3- malzeme güvenlik katsayıları uygulanmayacak yani karot sonucu bulunan beton basınç dayanımları her hangi bir güvenlk katsayısına tabi tutulmADAN KULLANILACAKTIR.
BUŞEKİLDE DOLGU TUĞLA DUVARLI modellenmiş mevcut yapı ve normal klasik yöntemle yapılan mevcut yapı analizleri karşılaştırılarak olumsuz olan göz önüne alınmalıdır.
ASLINDA BU konu prof.semih tezcan hocamızın olası istanbul depremi için önerdiği sıfır can kaybı projesinin bir gereğidir.
saygılarımla
uğur oflaz
www.y-gm.net

Sayın Uğur Oflaz ,

[LEFT]Daha öncede yazdığım üzere bencede tuğla duvarla belirli bir kapasite arttırıcı etkiye sahiptir ancak tuğla duvarların hesaba katılması konusunda sizinle hemfikir değilim.
Daha önceki mesajımdada belirttiğim üzere bu duvarlar yerleşim olarak yani mimari posizyonuna göre statiğe belirli bir çerçevede etki etsede hesaba katılmamalıdır. Bu Durum kanımca etriye kancasının 90 derece değilde 135 derece bükülmesi gibi hesapta yeri olmayan ancak üzerinde düşünülmesi gereken ek kapasite sağlayan konstrüktif bir detay olarak değerlendirilmelidir.[/LEFT]

(Bence İstanbul için sıfır can kaybı söz konusu değildir. Kendi inancıma göre; Bizlere akıl veren ve her seferinde bunun kullanılmasını emreden yüce Allahım Deprem durumunda İstanbullulara ve haliyle yaratacağı muhtemel devasa etki karşısında bölünmez bir bütün olan tüm Türkiye’ye yardım etsin.)

Saygılarımla

evet haklısınız…büyük bir deprem bizleri bekliyor…Allah yardımcımız olsun

Güçlendirilmiş dolgu duvarlar tek başına, mevcut binanın performans düzeyini bir noktadan bir noktaya taşımaya yeterli olmamaktadır. Zaten yönetmeliğe göre de diyagonal uzunluğu / kalınlığı 30’dan küçük olan dolgu duvarlar güçlendirilebiliyor. Yaptığım çalışmalar sonucunda gördüm ki, aslında güçlendirilmiş dolgu duvarlar perdelerle beraber kullanılmalıdır. Tek başlarına güçlendirme elemanı olarak kullanılmaları sorgulanabilir. Bina sınır bir durumda kalıyorsa, ve hız ve maliyet önemliyse perdelerle birlikte kullanılabilir.
Yeni bina tasarımlarında genelde gözönüne alınmamakla birlikte, yumuşak kat, kısa kolon gibi düzensizliklerin oluşmasında da etkileri olabilir. Özellikle alt katı dükkan olan yapılarda.
Bu arada Probina programı güçlendirilmiş dolgu duvarları strut modellemesiyle gözönüne alabiliyor.

Yeni yönetmelikte yığma dolgu duvarların hasır donatı ile, prefabrik elemanlarla ve lifli polimerlerle güçlendirilmesi yer alırken çelik profillere değinilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz ?
Tabi çelik profiller için serzenişim dolgu duvar için değil sistemseldir.

dolgu duvarların deprem anında absorbe ettiği yükler azımsanacak düzyde değildir. bence uyguladığımız hesap yöntemleri son derece mantıklıdır. dolgu duvarlar düşey yükte taşıyabilrler ama bence bunların hepsini ihmal etmek güvenli tarafta olmamızı sağlayacaktır.

[b][i]Arkadaslar yıgma yapıların onarım ve guclendirilmesi konusunda Prof. Dr Sinan ALTIN hocamızın 23.10.08 tarihli İMO Fethiye temsilciliginde seminer duzenlemişti.Bu konu ile ilgili calısmalarını bizimle paylastı.Ancak seminer notu olarak sunumunu degil de bu konu ile ilgili makalelerini paylastı.O makalelerin faydalı olacagını dusunuyorum.

Asagıdaki adresten acmıs oldugum o konuya ulasabilirsiniz.

http://forum.yapisal.net/makale-amp-tez/4540-imo-fethiye-temsilciligi-seminer-notlari.html

yada o konu ile ilgili makaleleri asagıdaki adresten indirebilirsiniz.

Dosya Adı : Onarım ve Güçlendirme Seminer notu
Dosya Boyutu : 16499 Kb
Dosya uzantısı : .zip / .pdf
Dosya adresi : RapidShare: Easy Filehosting

Saygılarımla…

İyi Çalışmalar…[/i][/b]