Teknik Kitap Tanıtımları

Bu konu altında teknik kitap tanıtımları vermek istiyorum;

Doğangün A, (2007), Betonarme yapıların hesap ve tasarımı, CD ilaveli geliştirilmiş 3. Baskı, Birsen Yayınevi, ISBN: 975-511-310-X, 856 sayfa.

Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları
Betonarmeyi Oluşturan Malzemeler
Beton ve Donatının Özellikleri
Taşıyıcı Sistem Seçimi
Yapılara Etkiyen Yükler
Döşemeler, kirişler, kolonlar
Örnek Sorular
Örnek Bir Yapının Projelendirilmesi

Bu kitap KTÜ’den saygıdeğer hocam Adem Doğangün’ündür. Kitabın içeriği ile ilgili ek bilgi için tıklayın. Kitap ile beraber gelen CD’de gruplara göre düzenlenmiş fotoğraflar(Kirişler, Kolonlar, Merdivenler,Birleşim Bölgeleri,…)
ve Kesit Hesap ve Tasarım programları bulunuyor. Betonarme kitabı almak isteyen herkese tavsiye ederim. Kitap son deprem yönetmeliğine uygundur.


Uğur Ersoy - Güney Özcebe : Betonarme

Kitap, dokuz bölümden oluşmaktadır. Her bölümün sonunda “Özel Konular” başlığı altında bir özel bölüm bulunmaktadır. Esas metinde lisans eğitimi temel alınmış, "Özel Konular"da daha ayrıntılı irdelemeler yapılmış ve daha ileri, daha yüksek düzeyde konular ele alınmıştır. “Özel Konular” başlığı altında verilenlerin, ilgilenen mühendisler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yararlı olacağı düşünülmüştür.

Kitapta Yer Alan Önemli Konu Başlıkları
Beton ve Betonarme
Betonarme Davranışı ve Hesap İçin Temel İlkeler
Yapı Güvenliği
Eksenel Kuvvet Altındaki Elemanlar
Basit Eğilme Etkisindeki Elemanların Taşıma Gücü
Kesme Etkisindeki Elemanların Taşıma Gücü
Betonarme Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Burulma
Aderans ve Kenetlenme

Kitap 816 sayfadır, eski deprem yönetmeliğine göre olsa da betonarmenin temel ilkelerini ve betonarme davranışını öğrenmek için güzel bir kaynaktır.

Yazar : Uğur Ersoy - Güney Özcebe
Yayın Yılı : 2004
Sayfa Sayısı : 817
Ebat : 16×23.5 cm.
ISBN : 975 503 123 5
Yayınevi : Evrim Yayınevi

Firuzan Baytop - İnşaat Uygulamalarında Yanlışlar-Doğrular

Firuzan Baytop’un, şantiye denetimleri sırasında karşısına çıkan uygulama hatalarını biraraya getirme düşüncesinden ortaya çıkan kitap, yerli ve yabancı şantiyelerden seçilmiş 400’ün üzerinde yanlış ve doğru inşaat uygulamasını içeriyor.

Fotoğraflar eşliğinde öncelikle yanlış olan uygulamayı, devamında ise doğrunun nasıl olması gerektiğini açıklayan kitap, bu düzenleyişi ile pratik ve anlaşılır bir nitelikte.

“Kazı ve dolgu işleri, Beton İşleri, Kagir İnşaat, Çatı örtüleri, Genleşme Derzleri, Temel ve Bodrum Yalıtımları, Kalıp ve İskeleler, Demir İşleri, Tenekecilik İşleri, Kaplamalar, Sıvalar, Mozaik ve Şap İşleri, Koruma ve Onarım, Tesisat İşleri, Elektirk İşleri, İş Güvenliği” kitabın ana başlıklarını oluşturuyor

160 sayfa, 400ü aşkın renkli fotoğraf.

Kitaptan sayfalar görmek için tıklayın

Firuzan Baytop - Şantiyecilik Diye Bir Şey

Firuzan Baytop, daha önce yine Yapı Yayın tarafından yayımlanmış, “İnşaat Uygulamalarında Yanlışlar- Doğrular”, “İnşaat Uygulamaları / Okullarda Öğretilmeyenler” adlı kitaplarında olduğu gibi son kitabı "Şantiyecilik Diye Bir Şey!"de de yapı yapma sanatının tasarım/proje kadar önemli bir alanına, uygulamaya ilişkin deneyimlerini aktarıyor. Çeşitli zamanlarda, farklı toplantılarda yapılmış konuşma metinlerinden oluşan kitap “Şantiye Kurulması ve Yönetilmesi” ve "Şantiyele

rde Olaylar" ana başlıkları altında mimarlık ve mühendislik fakülteleri ders programlarında yer almayan, genç mimar ve mühendislerin ancak yaşam içerisinde öğrenecekleri ayrıntılara dikkat çekiyor. İşçiler, taşeronlar, müteahhitler, şantiye binası, su ve elektrik şebekesi gibi yapı uygulamasının temelini oluşturan unsurlarla bir şantiyenin kuruluşundan başlayıp temel çalışma ilkelerine uzanan ve Baytop’un anılarıyla zenginleştirilmiş “Şantiyecilik Diye Bir Şey!”, zevkl

i ve öğretici.

247 sayfa, 100 ü aşkın s/b fotoğ

Kitaptan sayfalar görmek için tıklayın

Firuzan Baytop - Okullarda Öğretilmeyenler

Firuzan Baytop “İnşaat Uygulamalarında Yanlışlar-Doğrular” adlı kitabında şantiyelerde karşı karşıya kalınan sorunlara karşı pratik öneriler ve uyarılarda bulunuyordu. Baytop “İnşaat Uygulamaları Okullarda Öğretilmeyenler” adlı yeni kitabında ise bu uyarıları geniş açıklamalarla sunuyor. Okullarda öğretilen "bilgi"nin eksik bıraktıklarının şantiyelerde edinilen "deneyim"le tamamlandığına dikkat çeken Baytop, uzun meslek yaşamında kazandığı deneyimi kitaplarında genç meslektaşlarına aktarıyor. Kazı ve Dolgu, Beton, Kâgir İşleri, Çatı Örtüleri, Kalıp ve İskeleler, Tenekicilik İşleri, Sıvalar, Mozaik ve Şap İşleri, Malzemeyi ve Bitmiş İmalatı Koruma, Tesisat İşleri, Elektrik İşleri, İş Güvenliği kitabın bölüm başlıklarını oluşturuyor. Her konu başlığı altındaki açıklamalarda tanımlar, ayrıntılarıyla yapım tekniği, karşılaşılabilecek sorunlar, konuyla ilgili Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Tarife numaraları, Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi numaraları yer alıyor.

92 sayfa

Kitaptan sayfalar görmek için tıklayın

Nadir Yayla - Karayolu Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği lisans öğrencileri için ders kitabı olarak hazırlanan bu kitapta belirtilen gelişmelerin yansıtılması ön planda tutulmuştur.

Kitap onüç bölümden oluşmaktadır. İlk altı bölümde karayolu planlaması ve projelendirilmesi için gereken temel bilgiler verilmiştir. Bunu izleyen 7. 8. ve 9. bölümlerde geçki seçimi, plan ve boykesit hazırlanması ile yatay kurbalar tüm ayrıntıları ile ele alınarak öğrenciye bir karayolu projesinin yapılması ve uygulanmasına ilişkin bilgiler aktarılmıştır.

(Önsözden)

285 Sayfa…

Kitap Ulaşım 1 dersinde benim çok işime yaradı. Çok iyi hazırlanmış bir kitap. Alanında başka bir kitap ben hatırlamıyorum. Ulaşım 1 dersi için kitap almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim.

KTÜ Hidrolik Anabilim Dalı Hocalarından Prof.Dr. Mehmet Berkün’ün hazırlamış olduğu kitaplar;


ATIK SU ARITMA VE DENİZ DEŞARJI YAPILARI

Atık suların arıtılması ve denizlere deşarjı günümüzde ülkemizin su kaynaklarının korunmasının sağlanabilmesi için en önemli konulardan biridir. Yapım ve işletme maliyetleri çok yüksek olan bu tesislere ülkemizin her şehrinde ve kasabasında gereksinim duyulmaktadır. Atık su arıtma ve deniz deşarjı tesisleri ihtiyaca göre ayrı ayrı yapılabildikleri gibi birliktede planlanabilirler. Su mühendisliğinin gerçekte birbiri ile iç içe olan bu iki önemli konusu kitapta detaylı şekilde incelenmiştir.

(Önsözden)

374 Sayfa…

SU YAPILARI/BARAJLAR,SAVAKLAR VE SU KUVVETİ TESİS
Su yapıları, su kaynaklarındaki suyu kontrol altına alarak, suyun çeşitli amaçlar için kullanılmasını sağlayan çok önemli yapılardır. Tesis yetersizliği nedeniyle su kaynaklarımızın potansiyelinden yalnızca % 35 oranında yararlanabilmekteyiz. Türkiye’de yapımı süren ve planlama aşamasında olan çok sayıda baraj ve hidroelektrik santral bulunmaktadır. Son yıllarda küçük ölçekli HES yapıları da büyük önem kazanmıştır. Türkiye su kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülke olmasına rağmen, su yapıları ile ilgili olarak yazılmış Türkçe kitap sayısı çok azdır. Kitap, bu eksikliğin giderilebilmesine bir katkıda bulunmak için hazırlanmıştır. Kitabın içeriğini barajlar, savaklar ve su kuvveti tesisleri oluşturmaktadır. Su mühendisliğinin çok önemli bu üç konusunda mümkün olduğunca ayrıntılı bilgiler, çözümlü problemlerle birlikte verilmiştir. Kitabın hazırlanmasında, uzun yıllar boyunca Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Su Yapıları dersi veren yazar, ders notlarından ve yerli yabancı kaynaklardan yararlanmıştır.

(Önsözden)

667 sayfa…

Su Kaynakları Mühendisliği
Türkiye su kaynakları bakımından oldukça zengin bir ülke olmasına rağmen, su kaynakları ile ilgili olarak yazılmış Türkçe kitap sayısı oldukça azdır. Bu eksikliğin giderilebilmesine bir katkıda bulunmak için bu kitap hazırlanmıştır. Kitabın içeriği, Su Yapıları Tarihi, Akarsularda Sediment Taşınımı, Akarsu Düzenlemeleri, Bağlamalar, Barajlar, Su Kuvveti Tesisleri, Sulama-Kurutma, Entegre Su Kaynakları Yönetimi ve su Kaynaklarının Planlanması konuları ile sınırlandırılmıştır. Kitabın hazırlanmasında, uzun yıllar boyunca Karadeniz Teknik Üniversitesinde vermekte olduğum Su Yapıları Dersi notlarımdan ve ayrıca da yerli ve yabancı kaynaklardan da yararlanılmıştır. Bu çerçevede kaynakçada verdiğim eser sahiplerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Bu kitap, özellikle İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine su yapıları ile ilgili bilgileri kapsamlı olarak vermek için hazırlanmıştır. Uygulamada çalışan mühendisler içinde faydalı bir kaynak olacağını düşünüyorum. Şekillerin düzenlenmesi ve çizimlerin yapılmasında yardımından dolayı inşaat yüksek mühendisi Egemen Aras’a teşekkür etmek isterim.

Trabzon, 2005

Mehmet BERKÜN

İbrahim Ekiz - Yapı Statiği 1
Üniversitelerimizin İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinde okutulmakta olan Yapı Statiği 1 dersleri programına uygun olarak hazırlanmış olan bu kitap öğrencilerin açıklık getirilmesini istedikleri konular gözönünde tutularak 5 ana bölümde toplanmıştır. Kesit büyüklükleri diyagramları ile tesir çizgisi diyagramlarını karıştırmadan daha iyi anlaşılabilmesi için taşıyıcı sistemler sabit yükler ve hareketli yükler için ayrı ayrı ele alınmıştır. Her konu önce teorik olarak anlatılmış, hemen arkasından sayısal örnekler verilmiştir.(Arka Kapak)

Sayfa Sayısı : 519
Yayınevi : Seç Yayın Dağıtım


İbrahim Ekiz - Yapı Statiği 2
Bu kitap genel olarak iki ana bölümden oluşmuştur.

 1. Bölümde şekil değiştirmeler ve onlara bağlı olarak yer değiştirmelerin hesap yöntemleri verilmiştir.
 2. Bölümde önce sistemlerin hiperstatiklik ve serbest dereceleri açıklanmış ve sonrada hiperstatik sistemlerin hesap yöntemleri verilmiştir. Hiperstatik sistemlerin hesap yöntemlerinden Yapı Statiği 2 dersi içeriğinde anlatılan yöntemlerden olan Kuvvet Yöntemi. Açı Yöntemi ve Moment dağıtım yöntemleri anlatılmıştır

Yayın Yılı: 2005, 588 sayfa,1. Hm. Kağıt, 16,2x23,4 cm, Karton Kapak,
ISBN:9757670421


Zekai Celep - Betonarme Taşıyıcı Sistemlerde Doğrusal Olmayan Davranışı Ve Çözümleme/Deprem Yönetmeliği (2007) Kavramları

Deprem yönetmeliği konusunda bilgilerin genişleme ve bilgisayar teknolajisindeki ilerlemelerle, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve mevcut yapıların deprem davranışlarının incelenmesinin daha ayrıntılı ve olabildiğince daha gerçekçi yapılması imkanı ortaya çıkmaktadır.Yurdumuzda mevcut binaların deprem güvenliklerinin incelenmesi konusu il defa Deprem Yönetmeliği (2007) de ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır.Bu bölümün yaptığı Meslekçi Eğitim Kurulu tarafından çok sayıda eğitim faaliyeti düzenlemiştir.Yazar bu kurulun diğer üyeleri ile eğitim faaliyetinin planlanmasını yapmış ve bu faaliyetlerin büyük bir kısmında konuşmacı olarak görev almıştır.Sunulan bu kitap, yazarın bu eğitim faaliyeti çerçevesinde değişik İMO şubelerinde yaptığı konuşma metinlerinin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

Yayın Yılı: 2007

 1. Hm. Kağıt
  144 sayfa
  16,5x23,5 cm
  Karton Kapak
  ISBN:9752957145
  Dili: TÜRKÇE


Beton - Turhan Erdoğan

Yapıların istenen dayanımı gösteremeyerek çatlayıp çökme nedenleri arasında ilk sırayı iyi kalitede malzeme kullanılmamış olması ve ve/veya yapıdaki malzemenin yapım tekniğine uygun olarak kullanılmamış olması almaktadır.

Beton, Türkiye’de ve dünyada en çok kullanılan yapı malzemesidir. Bu malzemenin üretimi, taşınması, yerleştirilmesi, sıkıştırılması ve kürü için yapılması gerekenler iyi bilinmeli ve uygun tarzda yerine getirilmelidir. İstenilen dayanımı ve dayanıklılığı elde edebilmek için taze ve sertleşmiş betonun özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

“Beton” adlı bu kitap, beton malzemelerinin ve betonun özelliklerine dair geniş bilgi içermektedir. Kitapta, betonun üretimi, taşınması, yerleştirilmesi, sıkıştırılması ve kür edilmesi anlatılmaktadır. 380 referansın yer aldığı kitabın sonunda, beton malzemesi ve beton ile ilgili Türk Standartları liste halinde verilmiştir.

Sayfa Sayısı :757
ISBN : 975-7064-64-X

good…Good article-Here, I really learned a lot of things
wedding gowntailor-made service at reasonable price let your wedding day perfect.