Tarihi yapılar...

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var.Bölge Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurullarınca tescil edilmiş yapılara tarihi yapılar diyoruz.Bunun haricindeki yapılar ne kadar eski olursa olsun bu kapsama girmez.Bu tür yapılarda yapılacak onarım ve güçlendirmeler içinde yukarıda adıgeçen kurullardan izin almak gerekiyor.Bu tür kurulların ne kadar yeterli olduğu konusuna burada hiç girmiyorum.

TARİH yapıların bir kısmında onarım gerekmekte.Onarım şartlarını şekillerini uygulamalarını daha sonra kaynak göstererk muhtemelen burada yazacagım.Burada asıl dikkat çekmek istediğim konu başka.Bir tarihi yapı düşünün 200 yıldır duruyor.Bu yapı üzerinde çalışıyoruz.Zemin tetkiklerini yapıyoruz,yapı taşıyıcı sistemini çıkarıyoruz,malzeme etüdünü yapıyoruz,bina periyotlarını ölçüyoruz,nem ve deplasman durumunu yılara göre kaydediyoruz,geçmişini araştırıyoruz vb sonuçta güçlendirme projesi hazırlıyoruz.Böyle saçma bir şey olabilirmi.Yapı zaten 200 yıldır ayakta ciddi bir hasar yok, biz bitakım şeylerle yapıyı güçsüz bulup güçlendirilmesine gerek duyuyoruz.Bu görüşün mühendislikle uzak yakın bir ilgisi yok.Güçlendirilmesine gerek olan bir yapı 200 yıldır ayakta durmaz.Bazı bilim adamlarının işgüzarlık yapmasına bu tür yapıları kobay olarak kullanmasına gerek yok diye düşünüyorum.Bu söylediğim yapılar ciddi hasar görmemiş yapılar.Tabiiki yıkık ciddi hasar görmüş yapılar için durum farklı.Ancak mühendiste olsak işgüzarlık olarak 200-300 yıl ayakta kalan binaları güçlendirme adı altında birtakım müdahalelere maruz bırakmayalım.Herşeyin ideali orjinal halidir.200 yıldır ayakta kalan bir binaya nasıl güçlendirme gerekebilir anlamak mümkün değil…(güçlendirme ile onarım ı karıştırmayalım.Benim bahsettiğim GÜÇLENDİRME.)

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR