Saygı ve çeşitleri...

İki tür saygı vardır.Minimum saygı ve maksimum saygı.Hiçbir insan diğer bir insanı sevmek zorunda değildir.Ancak her insan diğer insana saygı göstermek zorundadır.İnsanlara iki tür saygı gösterilebilir.Birincisi minimum saygı.İşte bu saygı çeşidi sevmediğimiz yada saygı göstermek zorunda olduğıumuz için gösterdiğimiz saygıyı ifade eder.Mesela işyerimizdeki müdürümüze sırf makamından dolayı gösterdiğimiz saygı bu sınıfa girer.saygının en düşük derecesidir minimum saygı.Birde maksimum saygı vardır.Bir insana ilminden, yaşayışından,hayat görüşünden dolayı duyduğumuz saygı maksimum saygıyı ifade eder.Gerçek saygı işte budur.Eğer bir kişiye içimizden gelmediği halde saygı gösteriyorsak(herhangi bir zorunluluktan dolayı) bu durum miminimum saygıyı ifade eder.Bir kişiye içimizden geldiği için saygı gösteriyorsak ve beklentimiz yoksa işte bu saygı çeşidide maksimum saygıdır.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR