RwCAD v2.0 - İstinat Duvarı Yapılarının Analiz ve Çizim Programı

RwCAD v2.0 - İstinat Duvarı Programı

RwCAD v2.0 KONSOL
Konsol İstinat Duvarı + Hafifletme Konsollu İstinat Duvarı
En yaygın kullanılan istinat duvarı türüdür. Bunlar; L , - ya da + şeklinde yapılırlar. L , - Biçimindeki duvarların gövdelerinin arkasındaki toprak ağırlığı duvarın stabilitesine olumlu yönde katkı sağlar. - şeklindeki duvar toprak kazısının yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda uygulanmalıdır. Duvar yüksekliğinin çok fazla olması durumunda gövdeden yatay çıkma şeklinde hafifletme konsolları kullanarak daha uygun boyutlu ve ekonomik istinat duvarları yapılabilir.
RwCAD; veri girişi esnasında eş zamanlı olarak istinat duvarının üç boyutlu katı model görüntüsünün izlenmesine olanak sağlayarak kullanıcı hatalarının en aza indirmesini sağlar. Donatı formu sayesinde otomatik olarak seçilen donatılarda düzenleme yapılmasına imkan verir. Pozlu - metrajlı çizim paftasıda otomatik olarak hazırlanarak DXF formatında saklanabilir.

RwCAD v2.0 NERVÜR
Nervürlü İstinat Duvarı
Nervürlü istinat duvarları gövde, taban ve nervür adı verilen elemanlardan oluşur. Nervürler, gövde ve taban elemanlarının üç kenarlarından mesnetli plaklar şeklinde çalışmasını sağlarlar. Nervürler sayesinde gövdenin konsol durumdan çıkarılarak plak haline gelmesinden dolayı kesit etkileride azalır.
RwCAD; duvara ait verilerin girilmesiyle birlikte eş zamanlı olarak yönetmeliklere uygun şekilde stabilite kontrollerini ve analizleri tamamlar. Bu sayede kısa sürede daha fazla deneme yapılmasını sağlayarak optimum çözüme ulaşılmasını sağlar. Donatı formu sayesinde otomatik olarak seçilen donatılarda düzenleme yapılmasına imkan verir. Pozlu - metrajlı çizim paftasıda otomatik olarak hazırlanarak DXF formatında saklanabilir.

RwCAD v2.0 PERDE
İstinat Perdesi (Kazıklı İstinat Duvarı)
Betonarme fore kazıkların 5-10 cm boşluk bırakılarak yan yana getirilmesi ile istinat perdeleri meydana gelir. İnşa sırasında zemin profilini bozmadıkları için tercih edilirler. Bu tarz perdeler suyu geçirdikleri için yapı temel altının yer altı su seviyesinin üzerinde olduğu yerlerde inşa edilirler. İstinat kazıkları, elastik zemine oturan kiriş olarak göz önüne alınarak sabit yatak katsayılı veya derinlikle orantılı olarak değişen yatak katsayılı olarak çözülebilirler.
RwCAD; veri girişi esnasında eş zamanlı olarak istinat duvarının üç boyutlu katı model görüntüsünün izlenmesine olanak sağlayarak kullanıcı hatalarının en aza indirmesini sağlar. Donatı formu sayesinde otomatik olarak seçilen donatılarda düzenleme yapılmasına imkan verir. Pozlu - metrajlı çizim paftasıda otomatik olarak hazırlanarak DXF formatında saklanabilir.

RwCAD v2.0 AĞIRLIK
Ağırlık İstinat Duvarı (Taş Duvar)
Genellikle taş yada demirsiz betondan imal edilirler. Bu istinat duvarlarının stabiliteleri (Zemin güvenliği kayma, devrilme, toptan göçme ) duvarın kendi ağırlığına bağlıdır. Malzeme çekmeye dayanıksız olduğundan çekme gerilmelerinin oluşmasına izin verilmeyecek şekilde boyutlandırılırlar.
RwCAD; istinat duvarı yüksekliğine bağlı olarak diğer boyutları otomatik olarak belirler. Depremli ve depremsiz durumlara göre zemin taşıma gücü, devrilme, kayma, toptan göçme güvenliğinin kontrolünü yapar. Bu durumları sağlayan istinat duvarlarına ait detaylı hesap çıktılarını istendiğinde PDF olarak kaydedilmesine olanak sağlar. Metraj içeren detaylı çizim paftası DXF formatında CAD programlarına aktarılabilir.

Tel: 0(224) 451 66 46
rwcad@rwcad.com

Boğa Mühendislik & Yazılım
Detaylı Bilgi edinebilmek için, lütfen ziyaret ediniz…