Perde Uç(Başlık) Bölgesi

Yeni mezun olmam ve iş hayatına yeni atılmam sebebiyle hep soru ve sorunlarla geliyorum karşınıza. Sabrınıza ve ilginize teşekkür ediyorum.

Bu seferki sorunum perde başlık bölgeleri ile ilgili. Yönetmeliğimizde Hw/lw>2 olan perdelerin her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulacaktır denilmektedir. (3.6.2.1)
Bina yüksekliğince devam eden perdelerde genelde bu koşul sağlandığı için perde uç bölgesi oluşturulmaktadır. Elimdeki projede de aynı şekilde. Hw 12m, lw 1.75 m olduğu için başlık bölgelerini STA programı perde içerisinde otomatik oluşturmaktadır. Bu noktada sıkıntı yok. Benim problemim ise şudur:
Yapı boyunca devam etmeyen diğer bir deyişle Rijit Bodrum Perdesi olarak girilen temel üst kotundan zemin kat seviyesine kadar tanımlanan panel elemanları için Hw/lw genelde 2’den küçük çıkmaktadır. Sadece 1 bodrum katı bulunan ve bodrum kat yüksekliği 2.7 olan projemden yola çıkarsak; Hw/lw değeri daima 2’den küçük çıkmaktadır. Bodrum perdelerinin plandaki uzunluğu(lw) 2.5 ile 4 metre arasında değişmektedir. Bu durumda bodrum perdeleri için başlık(uç bölgesi) oluşturulması gerekir mi?

Sta Teknik destekle yaptığım görüşmede deprem yönetmeliğindeki perde uç bölgesi şartlarının rijit bodrum perdeleri için gerekli olmadığı bilgisini aldım. Forumda da Sn. ÇELİKKOLLU’ nun bu durumu destekler nitelikte açıklamalarını yer almaktadır. (http://forum.yapisal.net/betonarme-perde-duvarlar/29985-kritik-perde-bolgesi.html)

[QUOTE=muh_hd;105988]Yeni mezun olmam ve iş hayatına yeni atılmam sebebiyle hep soru ve sorunlarla geliyorum karşınıza. Sabrınıza ve ilginize teşekkür ediyorum.

Bu seferki sorunum perde başlık bölgeleri ile ilgili. Yönetmeliğimizde Hw/lw>2 olan perdelerin her iki ucunda perde uç bölgeleri oluşturulacaktır denilmektedir. (3.6.2.1)
Bina yüksekliğince devam eden perdelerde genelde bu koşul sağlandığı için perde uç bölgesi oluşturulmaktadır. Elimdeki projede de aynı şekilde. Hw 12m, lw 1.75 m olduğu için başlık bölgelerini STA programı perde içerisinde otomatik oluşturmaktadır. Bu noktada sıkıntı yok. Benim problemim ise şudur:
Yapı boyunca devam etmeyen diğer bir deyişle Rijit Bodrum Perdesi olarak girilen temel üst kotundan zemin kat seviyesine kadar tanımlanan panel elemanları için Hw/lw genelde 2’den küçük çıkmaktadır. Sadece 1 bodrum katı bulunan ve bodrum kat yüksekliği 2.7 olan projemden yola çıkarsak; Hw/lw değeri daima 2’den küçük çıkmaktadır. Bodrum perdelerinin plandaki uzunluğu(lw) 2.5 ile 4 metre arasında değişmektedir. Bu durumda bodrum perdeleri için başlık(uç bölgesi) oluşturulması gerekir mi?[/QUOTE]

Bodrum rijit perdeleri için başlık bölgesi oluşturmak gerekmez.Söz konusu başlık maddesi sadece yapı boyunca sürekli devam eden perdeler için geçerlidir.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR