Onarım harçlarının temel özellikleri

ÖZET
Onarım amacıyla kullanılan malzemelerin mekanik
ve dürabilite (dayanıklılık) özeliklerinin kendi başlarına
yeterli olması yetmez, bu malzemelerin alt
yapı betonu ile de uyumlu olması gerekir. Bu yazıda
onarım harcı-alt beton sisteminin hacim sabitliği,
yük transferi ve geçirimlilik açılarından uyum konuları
ele alınmıştır.

M. Hulusi ÖZKUL, VE M. Ali TAŞDEMİR tarafından hazırlanan makaleye aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.