Mühendislik sanatmıdır ?

Sanat sözcüğünün TDK dan anlamına baktığımızda birden fazla anlamının olduğunu görürüz.Sanatın herkesin ilk akla gelen anlamı Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık(TDK) .Bu anlamı düşündüğümüzde mühendisliğin sanatla uzak yakın bir igisi olmadığı sonucunu çıkarabilriiz.Mühendislikte amaç(mühendislikten kastım inşaat mühendisliği) söz konusu yapı bina neyse ayakta durmalarını sağlamaktır.Biz İnşaat Mühendisleri bir duygunun,bir güzelliğin ortaya çıkması için bir tasarım yapmayız.Amacımız ilgili yapının,binanın ayakta durmasını sağlamaktır.Bu anlamda sanatın bu anlamına göre biz sanatçı sayıalamayız.Ancak günümüzde sanatçılık bir özellik gibi göründüğünden bazı meslektaşlarımız mühendislerinde sanatçı olduğunu gündeme getirebilirler.Ama emin olun mesleğimizin bir sanat dalı olup olmaması bizim üstün olup olmamamızla ilgili bir kavram değildir.Mühendislik için bir tanım yaparsak mühendislik bir bilim dalıdır .Bu tanım tartışılmaz.

Ama mühendisliği sanat olarak görmek isteyen arkadaşlarada bir açık kapı bırakalım.TDK sözlüğünde sanatın başka bir anlamıda bir meslelkte uyulması gereken kuralların tümü olarak yer almaktadır.Örnek olarak askerlik sanatı, öğretmenlik sanatı gösterilebilir.Bu tanım bazında bizde mühendislik sanatı ibaresini kullanabilriiz.Çünkü her meslekte olduğu gibi bizim meslektede uyduğumuz kurallar vardır.yANİ BİZDE MÜHENDİSLİK SANATINI icra etmekteyiz.

Yani Mühendisliğin sanat olup olmadığı konusu bakış açısı ile ilgili bir konu olup, bu konu çokda önem arzetmez.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR

Bence içinde insan emeği olan herşey sanattır , çünkü yapılan her iş o insana özgüdür sonuçta yaptığımız işte kararlar alırız ve bu kararlar herkese göre değişebilir ve ortaya çıkan ürün ise yapan kişiye göre daha iyi yada daha kötü olur örneğin mimar sinan, yaptığı eserlerin sadece görselliği değil tekniğide konuşuluyorsa, bu sanatını hem görsel anlamda hemde teknik anlamda ne kadar güzel icra ettiğini gösterir, görsel olsun teknik anlamda olsun yaptığımız tasarımlara kendimizden birşeyler katabiliyorsak ve bu kattıklarımız işimizin değerini artırıyorsa, yaptığımız işin sanatsal değeri de o ölçüde artacaktır.