Mühendis sigorta primleri...

Tüm mühendisler şikayetçidir.Agari ücret üzerinden gösterilirler ve primleri de bu şekilde yatırılır.Bu durumda mühendislerin ileride magdur olmasına sebep olur.

SGK bu nedenle bir çalışma başlattı ve yakında bu yasalaşarak yururlüğe girecek.Yeni duruma göre belli katsayılar belirlenecek ve ilgili meslek üyeleri bu katsayının altında gösterilemeyecek.Bu katsayı asgari ücretin belli katı olacak.İşyeri asgari ücretten göstermek istese bile SGK buna izin vermeyecek.SGK ya yapılan beyan ıp doktoru için asgari ücretin 5 katından,inşaattaki mühendis için asgari ücretin 3.2 katından,inşaattaki şantiye şefi için asgari ücretin 5 katından düşük olamayacak.Böylece düşük beyan etme devri son bulacak.SGK çalışmalarını hızlı sürdürüyor.Yakında yasallaşması muhtemel.
(ŞÜKRÜ KIZILOT un çalışmasından yararlanılmıştır)

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR

kamu kurum ihalelerinde anahtar teknik personel isteniyodu son yayınlanan tebliğe kadar (17.08.2012).1 eylülden itibaren istenmiyor.Çalıştığımız şirkette Anahtar teknik personel olduğumuzu göstermek için odadan belge alıyoduk.Odamızda saolsun düşük primden yatanlara belge vermiyordu.hakkımızı bu anlamda koruyordu.Anahtar teknik personel kalkınca tekrar düşük göstermeler başlayacak diye korkarken, bu haber sevindirici oldu.

Merhaba tebliğ ile detaylı bilgi verebilir misiniz?
sayı tarih

13 Ağustos 2012 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28383

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.4.7. maddesinin (b) bendinde yer alan “Yapım işleri ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 35.1. maddesinde yer alan “belgeler ile anahtar teknik personel ilişkin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 53.2.2. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 2 – 1/9/2012 tarihinden önce ilanı veya duyurusu yapılan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-Y.1 no’lu “Yapım İşleri İhalelerinde Yeterliğin Belirlenmesi İçin İstenecek Belgelere İlişkin Tablo” EK-A’daki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Tebliğ 1/9/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/8/2009

27327

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2010

27511

2-

30/7/2010

27657

3-

29/12/2010

27800 (6.Mükerrer)

4-

9/2/2011

27841

5-

20/4/2011

27911

6-

20/8/2011

28031

MADDE 2 de yazıyor

Teşekkürler.

yurt dışına iş kura başvurmadan geldim. sanırım pirim yatırılmıyor. bunu nasıl çözebilirim…

Olumlu bir gelişme

aydınlatıcı bir cevap olmuş yinede teşekkürler…

daha detaylı bilgi edinilebilecek güncel bir haber kaynağı var mı ?