Mühendis mühendisi kollamalı mı ?

Meslek dayanışması denen şey ki bu mühendisler içinde geçerli tamamen insanoğlunun çıkarlarına yöneliktir.İşin aslında bir mühendisin gözünde diğer bir mühendis birşey ifade etmez.Diğer insanın mühendis olması bizim ona daha iyi davranacağımız anlamına gelmez.Diğer mühendis arkadaşı da sadece onun da mühendis olmasından dolayı kollamamız gerekmez.Bir insana sadece mühendis olduğundan dolayıda saygı duymayız.Bir mühendis gözünde diğer bir mühendis eksi yada artı bişey ifade etmez.Mühendisin diğer mühendis için söylediiği güzel sözlerde hiçbir zaman gerçek değildir.O sözleri söylemek zorunda olduğu için söylemiştir.Mühendise göre en iyi mühendis kendisidir.Bazı şeyleri bilmeyebilir ama otursa 2 saatte öğrenecektir.Bir insan yanlış yapmışsa bu mühendis de olsa kollanmamalıdır.Mühendislik sadece para kazanma amaçlı yaptığımız bir eylemdir.Bunun haricinde kim ne derse tartışılabilir…O yüzden de bu tür mesleki dallara meslek harici birçok anlam yüklemek de yanlıştır.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR

Ben sunu bilirim piyasada adini bile zor yazan insanlarin teknik insanlari ezmemesi ugruna her zaman teknik adam teknik adami kollamali…ahlak,terbiye,is iliskilari tabi farkli konular…

Meslek dayanışması denen şey mühendisin mühendise iyi davranması,ikili diyalogları veya birbirini nasıl konumlandırdıkları değildir.Bu yüzden dediklerinize katılmıyorum.Meslek dayanışması,mesleğin sosyolojik konumuna ve ekonomik seviyeye dayanır.Bu ilişki ise ekonomi-meslek veya devlet politikaları-meslek grafiklerine dayanır.Dolayısıyla ortak hareket eden yani meslek dayanışması yapan kişi bu grafiğin bir parçası ve öznesi haline gelir.Burada önemli olan husus mühendislerin birbirine bakışları değil bu ortak yarar havuzunu nasıl etkiledikleridir.Bahsettikleriniz ise bu hususların dışında kalır.Kaldı ki bir mesleği sadece para kazanma aracı olarak anlam yüklemek genel kalitenin yakalanmasının önündeki en büyük engeldir.Çünkü bu birey toplum yararları gözetmeksizin sadece paraya odaklanır ki,yıllarca eğitim görmüş mühendislerin toplumsal duyarlılık konusunda bu kadar zayıf olması ne tür bir sistemde öğütüldüklerinin en büyük kanıtıdır.Gelişmiş ülkelerde meslek erbabı herkez ismen ve cismen meslek topluluğun sorumluluğunu ve bilincini taşır.Geçiminin dsürmekten başka mesleğini daha yukarı taşır.Biz de olması gereken budur.