Köylerde yapılaşma esasları...

Köylerde yapılaşma şartları imar kanununun 27.maddesine göre olur.Bu madde 2011 yılında değişikliğede uğramıştır.Son hali dikakte alındığında, belediye ve mücavir alan dışında köylerde ve köylerin yerleşik alanlarında konut,hayvancılık yapıları,bakkal,manav,berber,köy lokantası köylülerce kurulan kooperatiflerin binaları için yapı ruhsatı aranmaz.Ancak yapı ruhsatı aranmaması bu yapıların gelişigüzel yapılması anlamına gelmez.ŞÖYLEKİ bu yapılar için plan ve projelerin çizilmesi(ilgili mühendislerce) valiliklere bu projelerin sunulması ve okey alması sonra muhtarlıktan yazılı izin alınması zorunludur.Bu yapılar içinde valilikçe bir arşiv oluşturulup projeler saklanır.Bunun yanında yine köylerde ve yerleşik alanlarında doğal olarakeğitim tesislerine,parklara vb kamu hizmetleri için birtakım yapılara ihtiyaç olacaktır.Buralarda imar planı lmadığından bu tür yapılar için imar planı yapılması beklenemez.Bu durumlarda yer seçimi valilikçe yapılır.Projeler ilgili yatırımcı kuruluşlarca hazırlatılır(milli eğitim,cevre şehircilik bakanlığı vb).Bu yapılar için lgili kuruluşa valilikçe yapı ruhsatı verilir ve uygulama yapılır.İş bitincede yine yatırımcı kuruluşa yapı kullanma izin belgesi düzenlenip verilir.

Köy yerleşik alanlarınd ve köylerde görüldüğü üzere adıgeçen yapılar için ruhsat gerekmesede valilikçe proje ve izin gerekmektedir.Yukarıda adı geçen yapıla dışında yapılacak yapılar için ise yapı ruhsatı zorunludur.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR