Kısa kiriş dizaynı hakkında öneri...

Kısa kirişlerde projeci arkadaşların bildiği üzere kesme kuvvetleri çok yüksek olur.Özellikle iki komşu taraftaki kirişler de çok uzunsa ortadaki kısa kirişlerde çok buyuk kesme kuvvetlerine göre dizayn yapmamız gerekir.Kesme kuvveti tasarım kuvveti formülüne baktığımızda V=(Mi + Mj) / Ln formülünü görürüz.Kısa kirişlerde L n küçük olduğundan kesme kuvveti çok buyuk olur.Çoğu zaman bir sürü etriye, çift etriye ve gövde donatıları atmak zorunda kalırız.Ancak tasarım kuvvetini karşılayabiliriz.

Önerim şu :Çok fazla tasarım kesme kuvveti alan bu kısa kirişleri bırakalım mafsallaşsınlar.Kısa kirişlerin her iki bağlantı noktalarını mafsaallı imal edelim ve bu şekilde hesap idealizesine gidelim.Bu şekilde her iki uçtada momentler sıfıra yaklaşacagından dolayısıyle tasarım kesme kuvvetide sıfıra yaklaşacaktır.Buradaki esme diğer elemanlara dağıtılabilir.Ancak bu mafsal düşüncemizi uygularken hesap idealizemizede yansıtöalı burada kaybolan kuvvetlerin diğer elemanlarca alınması saglanmalıdır.Bu birleşim yerleri de mafsal gibi hareket eder.Bu yöntemle boyutlandırmada güçlük çektiğimiz kısa kiriş sorununu rahatlıkla çözememiz mümkündür.Şimdi kullandığımız tüm yazılımlardada söz konusu elemanların istediğimiz noktalarının (i ucu ve j ucu) rijitliklerini elle girmek ve moment alıp almama durumlarını ayarlamak mümkündür.Bu nedenle hangi yazılımı kullanırsak kullanalaım rahatlıkla mafsala yakın bir birleşim tanımlayabilriiz.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR