Kentsel dönüşüm için yeni yönetmelik...

Çevre ve Şehircilik bakanlığı kentesel dönüşüme katılacak parsellerin kullanımı ile ilgili yeni bir düzenleme yapacak.Bu konuda ilave bir yönetmelik bakanlıkça önümüzdeki günlerde çıkarılacak.Bakanlık hazırlık aşamasında.

Yönetmeliğin içeriğine bakalım.Bu yönetmelik sıkışık yapı stoğunun rahatlaması,yeşil alan,otopark vb yapılmasını saglayacak.Bu yönetmelik esasına göre riskli binalarını yıkarak ada ve parsellerini birleştirerek metrekare sini artıran maliklerin inşaat alanı artırılacak.Birleştirme(tevhid) sonunda yeni ortaya çıkacak parsel ne kadar buyuk olursa ilave inşaat artışıda o derece buyuk olacak.Bu artış söz konusu imar planlarındaki emsal değerinin artırılması ile saglanacak.

Örnegin E:1 (emsal=1) oaln parseller birleştirildiğinde buyuk bir parsel oluşacak ve bakanlık bu emsali 1.25 hatta 1.50 çıkarabilecek.Buda dolaysıyle daha fazla inşaat yapılması anlamına gelecek.Bu yönetmeliğin esası iki yönde irdelenmeli:

1.DURUM:
Emsal artacagından inşaat alanı artacak.Rant oluşacak.Bu tür yerlere müteahhitler rant nedeniyle girecek.Riskli binalar bu şekilde yeniden yapıldığında işin için müteahhitlerde gireceginden devletin ve vatandaşın cebinden daha az para çıkacak bazen rantın yüksek olduğu yerler için belkide vatandaş hiç para vermeyecek.

2.DURUM:
Söz konusu yerlerde emsal artışı olduğunda yoğunluk artacak,yaşayan insan sayısı artacakşyeni okullar yeni parklar yeni altyapılar,yeni saglık ocakları yapılması gerekecek.BU tür donatılar da yine bu yerlerde yapılmalı.Bu nedenledirki emsal artışı olan yerlerde ayrıca taks belirlenmeli ve böylece yapılaşma yatay değil düşey olarak yapılmalı.Örneğin 5 katlı iki blok yerine 10 katlı tek bloklar yapılmalı .Kazanılacak bu yerlerde sosyal donatı alanları olarak kullanılmalı.Aksi takdirde direk emsal artışı şehircilik anlamında bir felakete neden olabilir.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR

Bence 20-30 katlı olsun binalar daha geniş alanlar bırakılsın.

Hatta ağaoğluyla filan anlaşılsın gökdelenler filan yapsınlar.Birde bence yeni yapılacak ve yüksek deprem riskli bölgelerde yapılan binalarda sismik sönümleme mekanizmaları zorunlu olsun % 60 kesit tesirlerini sönümleyen bu sistemler ekonomikliğiyle kendini kurtaracaktır.