Kafkasya Tarihinde 'İlkler'

[b]3000 kimmerlerin (çerkeslerin ilk ataları)tarih sahnesinde görünmeleri

vıı.yy klasik eski çağda adı pagry olan bugünkü gagra kentinin grekler tarafından kurulması.

V.yy adigelerin ataları olan sind’lerin gorgippa kenti başkent olmak üzere cite devlet kurmaları.

ıv.xıv.yy adigelerde feodalizmin tedricen oluşması süreci.

ıv.yy hristiyan dininin kafkasya’da yayılmaya başlaması.

374 çerkeslerin barbar hun saldırılarına uğramaları ve kuzey kafkasya’nın yakılıp yıkılması.

V.yy “adige” adının ilk defa ortaya çıkması ve kullanılmaya başlanması.

Vı.yy abhazya’nın bizans2a bağlanması.

Vııı.yy abhaz krallığının kurulması.

746 ıı. Ansabadze lewan’in abhaz-gürcü krallığını kurması.

780 abhaz lideri ıı.tatas’ın bizans ‘tan ayrılarak abhaz krallığını yeniden kurması.

ıx.yy abhaz krallığının laz krallığını içine alacak şekilde genişlemesi.

X yy. Tek dil konuşan adige halkının oluşması.

Xııı-xv yy katolik mezhebinin kafkasya’ya yayılması.

25 mart 1382 mısır’da çerkes kölemen devletinin kuruluşu.

1396 timur’un kafkasya’yı tamamen yakıp yıkması.

31 ağustos 1561 kaberdey prensi temiyruko’nun kızı goşenay’ın çar
ıv.ıvan ile politik evlilik yapması.

Xvııı yy abhazya’nın üçe bölünmesi.abhazya’da iç savaşın başlaması

1725-1728 abhazların osmanlı egemenliğine karşı ayaklanmaları.

1778 osmanlı imp. Kıyı adigelerine ilgi duymaya başlaması.

Eylül 1839 üç vatan haininin ölüm cezası ile cezalandırılması.

1842 şeyh şamil’in ilk kez naibi hacı mehmet’i abedzech’lere göndermesi.

1 ocak 1851 nalçik’de ilk kez çerkes okulunun açılması.

1860-1861 kaberdey nüfusunun 1/8’inin osmanlı topraklarına gitmesi.

şubat 1864 trabzon’a giden çerkes göçmenlerin sayısı 10.000’i bulur.bunların 3000’i ölür.

Mart 1864 subes nehrinde 100’e yakın savaşçı teslim olmalarına rağmen öldürülür.

Mayıs 1864 çerkeslerden boşalan yerlere azof’tan getirilen kazakların yerleştirilmesi.

Haziran 35.000 çerkesin avrupa’ya getirilmesi.

Ağustos osmanlı topraklarına göç eden adigelerin sayısı 400.000’e ulaşması

eylül samsun’a çıkan adigelerden yaşayanların sayısı 60.000 ölüler ise 70.000.

31 temmuz köle alım satımının çar tarafından yasaklanması.

8 ağuustos 1864 adige feodal beylerinin köleleri serbest bırakmaları.

1870 abhazya’da çarın emri ile köleliğin resmen kalkması.

27 şubat 1917 rus çarlığının çöküşüve çar ıı.nikola’nın tahttan

indirilmesi.

Mayıs 1917 dağlı hakları birliği merkez yürütme kurulunun seçilmesi.

1918 istanbul’da “çerkes kadınları teavun cemiyeti”nin kurulması.

11 mayıs 1918 kuzey kafkasya cumhuriyetinin kurulması.

1 nisan 1923 ilk adigey özerk bölgesi anayasasının hazırlanması

alıntıdır…
[/b]