Islamı savunmak doğrumudur ?

İslam ülkelerine baktığımız zaman genelde geri ülkeler olduğunu,sürekli savaştıklarını görürüz.Öyleki batıda artık islam nerdeyse şiddetle beraber anılmaktadır.İslam dinine mensup kişiler en ufak bir durumda kendilerini islamın ve kur’an ın koruyucuları görüp şiddete başvururlar.İslam dinin de Kur’an ında insanlar tarafından korunmasına gerek yoktur.Çünkü Allah kitabın kıyamete kadar kendisinin koruyacağını buyurmuştur.Dolayısıyle islam dini mensuplarının böyle bir düşünceye kapılmasına gerek yoktur.Kimse ne islamı nede kutsal kitabın koruyucusu olarak kendini görmesin.Bu nedenlede kimse şiddete başvurmasın merak etmeyin Yüce yaratan hepinizden iyi korur…

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR

Şiddet olmasın tabi ki ama düşünceniz bana biraz uzak geldi, sonuçta Allah ol der olur ama burda biz hiçbişey yapmayalım herşey olsun mantığını yanlış buluyorum, Allah dileseydi peygamberlere de gerek kalmazdı herşey kendiliğinden olurdu, Peygamber Efendimiz (SAV) bunca çile çekmek zorunda kalmazdı bizler müslüman olarak iyiliği emredip kötülükten sakındırtmakla yükümlüyüz hiçbişey yapamıyorsak kalbimizi soğutmalıyız yanlış hatırlamıyorsam lut kavmi helak olduğunda 70000 başını secdeye koyan insan vardı ama onlar sapıklıklara karşı çıkmamıştı bu yüzden onlarda helak oldu.Konuyla ilgili hadiste vardı sanırım;

“Yâ Resûlallah! İçinde iyilerin de bulunduğu bir memleket helak olur mu?”

Bu soruya Efendimiz “Evet, helak olur!” buyurdu.

“Nasıl olur yâ Resûlallah?” diye sormaları üzerine, “İsyana, kötülüklere sükût etmeleri ve bu suretle dine ihanet etmeleri sebebiyle!” buyurdular.

Fahr-i Kâinat Efendimiz günahkâr bir kavmin nasıl helak edildiğini de şöyle haber veriyor:

“Allahu Teâlâ bir azap meleğine emretti: ‘Filân kasabanın altım üstüne çevir!’ Melek dedi: ‘Yâ Rab! Onların içinde sana bir defa olsun isyan etmeyen filân zat vardır?’ Cenâb-ı Hak ferman etti: 'Onu da, onları da altüst et! Zira onun yüzü bir defa bile kötülük yapan kimselere benim rızam için ekşimemiştir, kötülükten vazgeçirmeye çalışmamıştır! 'buyurdu.”

Onun içindir ki, hadîs-i şerifte, “Sizden biriniz bir kötülüğün işlendiğini görürse, hemen onu eliyle bozsun. Eğer gücü yetmezse diliyle… Şayet buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzedip o işi reddetsin. Bu, îmanın en zayıf olanıdır” buyurulmaktadır.