Islam ve şiddet...

Tüm dinlerde olduğu gibi islamda şiddeti reddetmiştir.Öyleki bir kişiyi öldürmek tüm insanlığı öldürmekle eşdeğer tutulmuştur.Ancak islam ülkelerinde sürekli olan savaşlar, islam topluluklarının sürekli birbiriyle silahlı çatışmaya girmesi islam=şiddet denklemini ortaya çıkarmıştır.Özellikle islamdaki cihad kavramı yanlış anlaşıldığından islam dini şiddet içerir bir duruma getirilmiştir.Müslümanların çoğu malesef o kadar cahildir ve geri kalmıştır ki cihadı sadece silahla yapılan bir eylem sanmakta ve müslüman olmayanlarıda zorla cennete sokmaya çalışmaktadırlar.Sorun burada başlar.Cihad bilgi, alanında,ekonomik alanda vb olabilir.Ancak Müslümanların büyük bir kısmı hala bunu anlamış değildir.Allah kişilere sadece müslüman olduğu için zenginlik vermez, bilgi vermez.Bilgi sahibi olmak içinde zengin olmak içinde çalışmak gerekir.Müslümanların bunuda bilmesi gerekir.Şimdi müslümanların yaptığı savaşlarında cihadla alkası yoktur.Bunlara basbayağı adam öldürmek denir.Müslümanların buyuk kısmı doğru yolu görmeli dinimizin gereklerini yerine getirmelidir.Okumalıdır,kendini geliştirmelidir,insanlığa yararlı olmalıdır,kimseye zararları dokunmamalıdır,iyi niyetli olmalıdır,çalışmalıdır,kimseyi zorla cennete sokmaya çalışmamalıdır,hoşgörülü olmalıdır.Tüm müslümanlar bilmelidir ki cihad adı altında bugün yapılan iş ancak cinayet olarak adlandırılabilir…

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR

Allah adına Allah’ın Elçilerini öldürdüler.
Allah adına Allah’ın Evliyasını kabul etmediler.
Oysa ki Elçilerinin vazifeleri Allah’ı anlatmak.
Kendi zanlarını ilah sananların Allah adına neler yaptıklarını gösteren ayetler Hz.Kuran’da mevcut.
Allah’ın rahmetine vesile vazifeli kulları ve onlara inananlar yeryüzünden hiç eksik olmamıştır. ‘Allah adına bu kulları inkar edenlerin’ şerrinden Allah’a sığınırız.

Neml.49 - Allah’a and içerek birbirlerini: “Biz, gece ona ve âilesine baskın yapalım sonra velisine: ‘Âilesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı, bizim doğru olduğumuzu’ söyleyelim” dediler.

Ali İmran.21 - Allâh’ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberleri öldürenler, insanlar arasında adâleti emredenleri öldürenler , onlara, acı bir azâbı müjdele!