Imo Uyardi!!

[CENTER]İnşaat Mühendisleri ODASI Uyarıyor:
Güçlendirme duvar kâğıtçılarının değil
inşaat mühendislerinin işidir

[b]

  • Binaların güçlendirilmesi için duvar kâğıdı önerilmesi kabul edilebilir değildir
  • Önerilen yöntemin güçlendirme gibi algılanması olası bir depremde can kaybını artıracaktır
  • Henüz teknik açıdan etkinliği kanıtlanmamış önerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından olumlu karşılanması olası İstanbul depremiyle ilgili kaygılarımızı artırmaktadır
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunu yerine getireceğine bilimsel olmayan yöntemlerden medet ummaktadır
  • Duvar kâğıdı yöntemi, kanser tedavisindeki zakkum önerisinden farklı değildir
  • Deprem önlemlerinde ve güçlendirme çalışmalarında kılavuzumuz bilimsel yöntem olmalıdır[/b][b]

Son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında, Karlsruche Üniversitesi tarafından içinde lifli polimer bulunan ve deprem sırasında duvarların yıkılmasını geciktirecek özellikler taşıyan bir tür duvar kâğıdı üretiminin deneme aşamasında olduğu iddiaları yer almıştır. Yazılanlara göre ürün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından olası İstanbul depremine karşı binaların güçlendirilmesinde kullanılacaktır. Yine iddia; herhangi bir duvar ustasının ya da eli yatkın vatandaşların bu işi başarabileceği noktasında kadar götürülmüştür. Fiyatının da uygun olduğu, sıradan duvar kâğıdı yerine bu ürünün kullanılması durumunda, tuğla duvarların depremde ezilip kırılmasının önleneceği dile getirilmiştir. Bu tür önerilerin yapıyı güçlendiren önlemler olmadığı ve araştırma aşamasında bulunduğu ne ilginç ki basına yansıyan haberlerin ancak satır aralarında yer almaktadır.
Duvar kâğıdı ile güçlendirmenin dünyanın hiçbir deprem ülkesindeki ilgili mevzuatta bulunmadığı bilinmekteyken, ülkemize mucizevî bir buluş gibi sunulması insan hayatına ne kadar değer verdiğimizi göstermekte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kamusal sorumluluğunun düzeyini açığa çıkartmaktadır. Kamusal sorumluluk sahiplerinin görevlerini yerine getireceklerine umut tacirliği yapmayı yeğlediği anlaşılmaktadır.
İnşaat mühendisliği mesleğini rencide eden argümanlarla süslenen iddianın bizce okuması, bilime, bilimsel yönteme, inşaat mühendislerine ihtiyaç yoktur; bir duvar kâğıtçısı Türkiye’nin bu en büyük sorununu çözecektir! Belli ki, İstanbul’un deprem riskinin azaltılmasında İstanbul Belediyesi’nin inşaat mühendislerine değil duvarcı ve boyacılara ihtiyacı vardır.
Ne yazık ki deprem gibi son derece önemli bir konu bile popüler kültürün bir yansıması olan magazinsel yaklaşıma kurban edilmektedir. Depreme karşı alınacak önlemlerin, güçlendirme çalışmalarının hangi esaslar üzerinde gerçekleştirileceği, merkezi ve yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları başka hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek oranda açık ve nettir. Anlaşılan o ki, İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi bilimsel olmayan yol ve yöntemlerden medet umacak oranda çaresizlik içindedir.
Güçlendirme çalışmaları sadece teknik değil aynı zamanda hukuki bir süreçtir. Yöntem İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önerildiğine göre, Belediyenin duvar kâğıdı kullanımına ruhsat vereceği, dolayısıyla tüm kamusal sorumluluğu üstleneceği anlaşılmaktadır. Ancak bilinmesi gerekir ki bu yönteme onay verenler duvar kâğıdı ile kaplanan ve İstanbul depreminde çökerek can kaybına neden olacak binalarda ölen insanların tüm yasal ve vicdani sorumluluğu İstanbul Belediyesi’ne ait olacaktır.
Betonarme yapılardaki tuğla duvarların güçlendirilmesi sonucunda yapının deprem dayanımının artırılabileceği doğrudur ancak bunun uzmanlık gerektiren bir mühendislik işi olduğu da bilinmelidir. Lifli polimer bant kullanımı ile gerçekleştirilen güçlendirme yöntemi içerik olarak “duvar kâğıdı” yöntemini çağrıştırsa da, lifli polimer bantların yalnızca duvar üzerine yapıştırılmasının, betonarme binaların deprem davranışlarını hiç bir şekilde iyileştirmediği, aksine sıvanın bir deprem sırasında duvarın üzerinden kolayca ayrılmasına yol açarak tuğla duvarların çok daha kırılgan bir hale gelmesine neden olacağı deneysel çalışmalarda kanıtlanmıştır. Karbon lifli polimer uygulamasından verim alınabilmesi için karbon lifli bantların yalnızca duvara yapıştırılması değil, hem tuğla duvara hem de taşıyıcı sisteme, işin tekniğine uygun bir şekilde dübellenmesi ile mümkündür. Burada vurgulanması gereken bir husus kullanılan malzemenin bir duvar kâğıdı olmadığı, mühendislik uygulamalarına uygun niteliklerde karbon lifli polimer olması gerektiğidir.
İnşaat Mühendisleri Odası Türkiye’nin deprem tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu, deprem önlemleri adı altında kayda değer hiçbir adım atılmadığını, başta İstanbul’dakiler olmak üzere çok sayıda binanın güçlendirilmeye ihtiyacı bulunduğunu, bunun için bina envanter ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanması gerektiğini düşünmekte, tüm bu süreçte kılavuzun her zaman olduğu gibi bilimsel yöntem olması gerektiğine inanmaktadır.<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /><o:p></o:p>[/b][/CENTER]
<o:p> </o:p>

Gerçekten alın teriyle emek verilen bir site başarlarınızın devamın diliyor herşey gönlünüzce olması dileğimle"

[b]http://www.olaygazeteci.com[/b]