İMO e-kutuphane hizmeti

İMO Genel merkezi tarafından e-kütüphane hizmeti yayına başlayarak yayınlarını pdf formatında ve herkesin kullanımına açmıştır.
Yayınlara ulaşabilmek için;

http://www.e-kutuphane.imo.org.tr

Güzel bir karar olmuş.