Etkili Mülakat Teknikleri

Etkili Mülakat Teknikleri

Mülakat, işveren ile işe başvuran adayın 15 ile 45 dakika süren bir oturumda birbirlerini tanımak için bir araya gelmesidir. İçeriğini Belirleyen Konular:

Ø Adayın geçmişi

Ø Kişiliği

Ø Bilgi birikimi

Ø Becerileri

Ø Akademik başarıları ve kariyer hedefleri

Mülakat süresi, başvuran aday sayısına ve şirketin işe alma/ görevlendirme politikasına bağlı olarak değişebilir. Mülakat, aynı zamanda, başvuran adayın bilgilenmesini sağlar. bunlar:

Ø Şirketin çalışma anlayışı

Ø İş tanımındaki öncelikleri

Ø Yönetim politikası ve yöntemleri

Mülakat Çeşitleri

DAVRANIŞ BELİRLEYİCİ MÜLAKATLAR

İş görüşmelerinde kullanılan oldukça yeni bir yöntemdir.

Ø Bu yöntemin temelinde yatan görüş, gelecekteki performansın en iyi göstergesinin, geçmişte benzer ortamlardaki performans oluşudur.

Ø Bu yöntem ile işte gösterilecek performansın, %50 olarak doğru tahmin edildiği söylenmektedir.

Ø İşe alma kararlarında nesnel gerçekleri ortaya çıkarır.

Ø Adayı “ Geleneksel Mülakat” anlayışından daha geniş çapta inceleme olanağı sağlar.

PANEL MÜLAKATLARI [DAVRANIŞ BELİRLEYİCİ VEYA GELENEKSEL]

Ø Bu mülakatlarda görüşmeyi yapan kişi sayısı birden fazladır.

Ø Paneli oluşturan kişiler adaya sırayla soru yöneltirler.

GELENEKSEL Mülakatlar

Ø Bu teknik ile işte gösterilecek performans sadece %10 olarak doğru tahmin edilebilmektedir.

Ø Görüşmeyi yapan kişi, “ Biraz kendinden bahseder misin?” gibi genel sorular yöneltir.

Ø Görüşme yapılan kişi genel bilgiler verir.

Ø Görüşme yapılan kişiye “ … durumunda nasıl davranırdınız?” gibi ortama bağlı sorular sorulur.

Ø Bu sorular kuramsal/ varsayımlı örnekler olacağından geçerliliği tartışılabilir.

İŞVEREN NASIL SORU HAZIRLAR?

İşveren, adayın gerekli özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek ve detaylı yanıtlar alabilmek için, iyi niyetliyse, dolaysız ve net sorular hazırlar.

ŞİRKETİN ADAYLARDA ARADIĞI ÖZELLİKLER NELERDİR?

Ø Analitik düşünce

Ø Problem çözme yeteneği

Ø Özgüven ve motivasyon

Ø Takım çalışması ve iletişim becerileri

Ø Öğrenmede isteklilik

Ø Samimiyet

Ø Profesyonel olmaya yatkınlık

Ø Liderlik ve inisiyatif alabilme yetisi

Ø Esneklik

KATEGORİLERE GÖRE SORU ÇEŞİTLERİ

İŞ ALANINA ODAKLANMA

 1. Niçin bu alanda , bu şirkette, bu pozisyona adaysınız, sizi tercih etmemiz için en önemli niteliğiniz nedir ?

 2. Başvuru kararı vermenizde çekici olan para mı, pozisyon mu?

 3. Sizi kabul edersek,1 ay deneme süresinde tutmayı düşünüyoruz, nasıl karşılarsınız?

TEKNİK ve PROFESYONEL BİLGİ VE UYGULAMA YETENEĞİ

 1. Bir proje ya da görev sırasında yardım talep ettiğiniz bir durumu anlatınız.

 2. Bir derste edindiğiniz bilgiyi diğer bir ders projesine uygulamanıza bir örnek veriniz.

 3. X… firmanızdaki stajınız süresince bilgi açısından en büyük kazancınız ne oldu?

TAKIM ÇALIŞMASI

Bu sorularla adayın kurumsal hedefleri gerçekleştirmek ve sorunları bulup çözmek için bir organizasyon içersinde diğer insanlarla çalışabilmesi değerlendirilir. Adaydan verdiği kararların diğer insanlar üzerindeki etkilerinden bahsetmesi istenir.

 1. Bir proje üstüne birlikte çalıştığınız kişilerin kararlarınıza katılmadığı bir duruma örnek veriniz. Bu durumda nasıl davrandınız?

 2. Bir takım çalışmanızda zamanlamayı nasıl belirlediniz?

 3. Bir takım çalışmanızda, bulduğunuz sonuçların danışmanınızın beklentileriyle uyuşmadığı bir duruma örnek verin. Bu durumda ne tür bir tavrınız oldu?

ADAYI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Ø Adaptasyon

Ø Sözlü/ Yazılı/ Stratejik Analiz

Ø Konuşma ve Yazıda Detaylara Dikkat Etme

Ø Sözlü/ Yazılı İletişim

Ø Kontrol

Ø Kararlılık

Ø Sorumluluk Verme

Ø Gelişme Teknikleri

Ø Enerji

Ø Girişimcilik Becerileri

Ø Donanım Kullanımı

Ø Etki

Ø Esneklik

Ø Bağımsız Çalışabilme Becerileri

ADAYDA ARANAN ÖZELLİKLER

Ø İnisiyatif

Ø Yenilikçilik

Ø Dürüstlük

Ø Liderlik

Ø Motivasyon

Ø Yönetme

Ø Katılımcılık

Ø Keskin görüş

Ø Değerlendirebilme

Ø Dinleme Becerileri

Ø Sunum Becerileri

Ø Uzlaşma Becerileri

Ø Planlama ve Organizasyon Becerileri

Ø Öğrenebilme ve Öğretebilme Kapasitesi

Ø Süreç/ Süre Belirleme

Ø Risk Alma

Ø Uyumlu ilişki Kurabilme

Ø Güvenlik Bilinci

Ø Satış / İkna Edebilme Yetisi

Ø Duyarlılık

Ø Strateji Geliştirme

Ø Takım Dayanışması

Ø Teknik/ Profesyonel Bilgi

Ø Teknik/ Profesyonel Verimlilik

Ø Azimlilik

Ø İş Ahlakı

İŞVERENİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

5 BEKLENEN STANDARTIN ÇOK ÜSTÜNDE

4 BEKLENEN STANDARTIN ÜSTÜNDE

3 BEKLENTİYE UYGUN OLABİLİR/ DÜŞÜNÜLEBİLİR

2 BEKLENEN STANDARTIN ALTINDA

1 BAŞARILI BİR PERFORMANS İÇİN ÇOK YETERSİZ

ADAY MÜLAKATA NASIL HAZIRLANMALI?

ÖN HAZIRLIKLAR

 1. Başvurduğunuz iş yeri ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi edinmeye çalışın: Şirket Web Sayfası ve broşürlerini okuyun. Şirketle ilgili toplayacağınız bilgi içeriği: Yönetim Anlayışı Kültürü Değerleri ve Etik Kodlar

 2. Şirketle ilgili veriler toplamaya çalışın: Ürünler, Hizmetler, Bölümler ve Yerleri, Çalışan Sayısı.

 3. Mülakat öncesi şirketin sizden beklentilerini iyice öğrenin.

Mülakatlarda Başarılı Olmanın Anahtarı

 1. Mülakata kendinizi özenle, fakat abartısız hazırlamak,

 2. Gelebilecek soruları nasıl yanıtlayacağınızla ilgili “ düşünsel bir taslak” oluşturmaktır. “Düşünsel Taslak” Nasıl Oluşur? Geçmiş deneyimleriniz üzerinde odaklanın: Ödev, Proje ve Stajlarınız. Üstlendiğiniz görev ne idi / nasıl gelişti? Zamana, baskıya ve beklenmedik durumlara karşı hangi yöntemleri kullandınız? Yapmış olduğunuz çalışmaları gözden geçirirken, hazırlanma aşamasında karşılaştığınız zorlukları nasıl başarıyla tamamladığınızı düşünün.

 3. Mülakatı yapacak kişinin sorularını tahmin etmeye çalışın.

 4. Verebileceğiniz yanıtların provasını yapın! Mülakat Provaları Nasıl Olur? Bir Aile ferdi, arkadaşınız veya ayna önünde tek başınıza prova yapın, kendi sesinizi dinleyin. Mülakatta gelebilecek en zor soruyu düşünün: Bu soruya verebileceğiniz yanıtlar üzerinde, mimiklerinizi de izleyerek alıştırma yapın. Kendinize sorular sorup yanıtlar vererek, tiyatro oyunu düzenini zihninizde yaratın! İç diyaloglarınızı duyun.

 5. Zihninizde olayların nasıl gelişmesi gerektiğine dair bir imge oluşturun ve buna inanın. Unutmayın, gerçekleşmesini çok istediğiniz düşler çaba + biraz şansla gerçeklere dönüşebilir.

 6. Size enerji ve pozitif düşünceyle arka çıkacak bir yakınınız olsun.

 7. Bu yapıcı ve destekleyici kişinin siz mülakata girmeden önce konuştuğunuz son kişi olmasını sağlayın.

 8. Mülakatı gözünüzün önünde canlandırarak bir deneyim yaşayabilirsiniz.

 9. Belli durumlarda nasıl tepki göstereceğinizin düşünsel provasını yapın.

 10. Beden dilinizi gözünüzün önüne getirin. Kendinizi, kendine güvenen, heyecanını kontrol eden bir aday olarak görüntüleyin.

SON HAZIRLIKLAR

 1. Stajlar, dersler ve etkinliklerinizde edindiğiniz deneyimlerin, aradığınız meslekle nasıl bağlantılı olacağını düşünün.

 2. Mülakatta ne giyeceğinizi önceden planlayın. Giysinizin ütülü, ayakkabılarınızın temiz, saçınızın ve tırnaklarınızın düzgün olmasına dikkat edin.

 3. Mülakat yerine gidebileceğiniz zamanı iyi ayarlayın. Mümkünse, ne kadar zamanda gidildiğini öğrenmek için bu yeri önceden ziyaret edin.

 4. Özgeçmişinizin ve referans mektuplarınızın kopyalarını yanınızda bulundurun.

 5. Mülakatı yapacak kişinin beklentileri üzerine odaklanın.

 6. Mülakat sırasında mümkün olduğu kadar profesyonelce konuşmak ve davranmak için hazırlanın.

 7. Niteliklerinizi ve becerilerinizi ve başvurduğunuz kuruma neler kazandırabileceğinizi dile getirmek için hazırlık yapın.

MÜLAKAT İÇİN UYGUN DIŞ GÖRÜNÜŞ

Mülakatı yapacak olan kişi, kesinlikle sizin dış görünüşünüze dikkat edecektir. İş ortamına uygun, profesyonel bir şekilde giyinirseniz, nerede olursa olsun ortama uygun olacaksınız.

ERKEKLER İÇİN

Ø Geleneksel iş kıyafeti, koyu renk takım elbise ile beyaz, uzun kollu, ütülü gömlekten oluşur.

Ø Kravatınız elbisenize uygun olmalıdır.

Ø Dikkati dağıtacak şekilde çok renkli/ şekilli , abartılı kravat kullanmayın.

KADINLAR İÇİN

Ø Geleneksel iş kıyafeti, takım elbise veya pantolon takım anlamına gelir.

Ø Fazla göze batan takı kullanmaktan ve ağır makyajdan kaçının.

Ø Tırnaklarınızın temiz olmasına, uzun olmamasına ve abartılı oje kullanmamaya dikkat edin.

HERKES İÇİN

Ø Giysinizin abartısız, fakat itinayla seçilmiş olmasına özen gösterin.

Ø Çok fazla parfüm kullanmaktan kaçının.

Ø Saçınızın temiz ve yüzünüz görünecek şekilde iyi taranmış

Ø olmasına özen gösterin.

Ø Ayakkabılarınızın temiz ve giysinize uygun olmasına dikkat edin.

ADAYIN MÜLAKAT SIRASINDA YAPMASI GEREKENLER?

Ø Mülakat yerine zamanında gidin. Bu, "belirtilen saatten 10 dakika önce“ anlamına gelir.

Ø Kendinizi, sizi karşılayan asistana/ sekretere tanıtın.

Ø Mülakat odası yakınında beklerken rahat olun. Bulunduğunuz yerde, varsa, şirket broşürlerini, kitapçıklarını inceleyin.

Ø Mülakat odasına girdiğinizde mülakatı yapacak kişi ya da kişilerle tokalaşın.

Ø Odaya bir iş çantası, ya da ajanda dışında çok fazla eşya ile girmeyin.

Ø Göz temasında bulunarak dikkatli bir dinleyici olduğunuzu gösterin.

Ø İlgili olduğunuzu göstermek için vücut dili kullanın. Soruları ve yorumları iyi anladığınızı göstermek için olumlu tepki verin, gülümseyin.

Ø Yavaş ve açık diksiyonla konuşun. Düşüncelerinizi toparlamak için duraksamaktan korkmayın.

Ø Gerekiyorsa, bir sonraki aşamada sizden ne beklenildiğini sorun.

Ø Kendinizden emin olun. Mülakatın bu işin size uygunluğunu anlamanız için iyi bir fırsat olduğunu unutmayın.

Ø “ En sevdiğiniz renk nedir?”gibi formal olmayan, bir soruyla karşılaşırsanız, bu soruyu şirketteki rolünüzle bağlantılı olarak yanıtlayın.

Ø Dürüst olun. Olumsuz ifadelerle karşılaşırsanız, sert bir tavırla karşılık vermeyin. Nazik bir şekilde nedenlerinizi söyleyin.

Ø Mülakatı yapan kişi ya da kişilere soru sormak isterseniz , doğru zamanda nazik bir şekilde sorularınızı yöneltin.

Ø Mülakat sonunda teşekkür ederek el sıkışın.

Ø Mülakatı yapan kişiden kartvizitini isteyin ve mülakat sonrasında bir teşekkür notu gönderin.

KAÇINMANIZ GEREKENLER

Ø Sesli duraklamalar: “Aaaaa”, “Hııı”, “yani… ”, ”şey” · Güvensizlik gösteren ifade: “Bilmem ki…!” Sık sık soruları tekrarlatmak: “Efendim?”, “Nasıl?”

Ø Ağız içinde fısıltı halinde konuşmak.

Ø Yüz veya saçınıza sık sık dokunmak tikler

Ø Aşırı terleme/ mendil aramak

Ø Nezle belirtisi/ sesli hapşırık / hıçkırık

Ø Parmaklarla oynamak/ el ovuşturmak

Ø Dizleri / ayakları devamlı sallamak

Ø Argo kullanmak

Ø Mülakat yapan kişinin masasına el/ kolları dayamak

Ø Döner iskemledeyseniz hareket etmek

Ø Abartılı gülümseme

Ø Uzun süre tokalaşmak

Ø Çok hafif temasla el sıkmak

Ø Göz temasından kaçınmak

ÖRNEK GELENEKSEL MÜLAKAT SORULARI

Ø Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Ø Üniversite deneyiminiz sizi iş dünyasına nasıl hazırladı?

Ø Bu kariyeri seçmenize neden olan şeyler nelerdir?

Ø Kendiniz için hangi kısa dönemli hedefleri koydunuz?

Ø Bir anlaşmazlık karşısında mücadele edebilme yeteneğinizi nasıl değerlendirirsiniz?

Ø Kariyer başarınıza hangi niteliğinizin en çok katkıda bulunacağını düşünüyorsunuz?

Ø Akademik programınızın ve aldığınız derslerin kariyerinize ne şekilde fayda sağlayacağına inanıyorsunuz?

İŞ TAKİBİ / MÜLAKAT SONUCU

Mülakat sonucunun size iletilmesini bekleyin. Bu konuda aceleci davranmak uygun bir davranış değildir.

Ø İşyerini sık sık aramak yerine, size belirli bir tarih verilmemişse, en az, üç gün süre tanıyın ve sorun.

Ø Mülakatı yapan kişi/ kişilere mutlaka teşekkür mesajı yollayın.

Ø Başvurduğunuz konum hakkındaki istekliliğinizi sade bir dille yineleyin.

Ø Başvurduğunuz iş konusunda istekli değilseniz, incelik olarak, mülakatı yapan kişilerin konukseverliğini ve ilgisini takdir ettiğinizi belirtin.

kaynak: http://www.yaklasimkariyer.com/TR/Icerik.ASP?ID=91