Dokuz eylül üniversitesi

üniversitedeki tüm öğrenci sorunlarını, duyuruları burada dile getirelim.

bu hafta cuma günü etkinliklerinde;
PEREPOLİS
Film göterimi
(çok gsl film len, izlenir)