Bir Kilise Binasinin Sap 2000 Kullanarak Modellenmesi

Frame+Shell+Solid kullanarak bir kilise binansının analizi

Kısmen yararlı bir döküman.

http://www.speedyshare.com/810374140.html

Link yenilenmiştir.

Çok teşekkür ediyorum. Bunu çok merak etmiştim.

(HAC suresi 40. ayet)

 Diyanet Vakfı Çevirisi

 Onlar, başka değil, sırf «Rabbimiz Allah'tır» dedikleri için 
 haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım 
 insanları diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi, mutlak 
 surette, içlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, 
 havralar ve mescidler yıkılır giderdi. Allah, kendisine yardım edenlere    muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, 
 güçlüdür, galiptir.

Hz. Allah’ın içerisinde kendi ismi anıldığı için her şeriatın ibadethanelerini koruduğuna ve koruyacağına ait ayeti bu.

Verdiğiniz ayete ek olarak aşağıdaki ayette bahsettiğiniz konuyu delillendiren bir ayettir.

“Allah’ın mescidlerinde O’nun adının zikredilip anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zâlim kim vardır?! Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir (Başka türlü girmeye hakları yoktur). Bunlar için dünyada rezillik, âhirette de büyük azap vardır.” (2/Bakara, 114)

(BAKARA suresi 136. ayet)
Deyiniz ki: “Biz Allah’a, bize indirilen Kur’ân’a, Keza İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Yâkub’a ve onun torunlarına indirilene Ve yine Mûsâ’ya, Îsâ’ya, Hülasa bütün peygamberlere Rab’leri tarafından verilen kitaplara iman ettik.[u] Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız O’na teslim olan [COLOR=Black][b]Müslümanlarız.”

Güzel kardeşim Kuran bu tür ayetlerle bezenmiş.

Bizim peygamberimize tabi olmadıklarından ötürü

onlara kafir veya gavur dediğimizin hesabı

mutlaka sorulacaktır. Yukarıdaki ayete bizden

istenen apaçıktır.

Başkalarının kutsallarını yargılama veya

yadırgama tarzı davranışlar kullara vazife

değildir.

Sevgiler.
[/b][/u][/COLOR]

Kur’An zaten onlardan kafir diye bahsetmez, veya müşrik diye. Kitap ehli der. Size bütün kalbimle katılıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz.
Teşekkür ederim.

Lineer-elastik bölgede kalmak şartıyla, yaklaşımınız kabul edilebilir sınırlar içerinde gözüküyor.:slight_smile:

[b]: ) Çok hoş bir tanım olmuş. Teşekkürler.

Bizdeki hata toptancılık. Oysaki ayırıcı mantık önemlidir. Bir çuval pirinç içinde 2,3 taş çıktı diye tüm çuvalı atmak değil, ayıklamak gerekir. Kitap da baktığımızda Allah’ın kitap ehlini de bir tutmadığını görürüz;
[COLOR=Black](ÂLİ IMRÂN suresi 75. ayet) Kitap ehlinden öylesi var ki, yanına yüklü bir emanet bıraksan onu sana geri verir, buna karşılık öylesi var ki, eğer ona bir dinarcık emanet versen, sürekli tepesinde dikilmedikçe onu sana geri vermez. ‘Ümmilere (kendi dinimizden olmayanlara) karşı hiçbir sorumluluğumuz yoktur’ dedikleri için böyle davrananlar, böyle bile bile Allah adına yalan söylerler.

Ayrıca yine Ali İmran suresinde bir ayet vardır ki, bir kesime mensup Kitap Ehlinin mükafatlandıracağını söyler.

Kitap ehlinden öyleleri var ki, Allah’a, size indirilene ve kendilerine indirilene, Allah’a derinden saygı duyarak inanırlar. Allah’ın âyetlerini az bir değere satmazlar. Onlar var ya, işte onların, Rableri katında mükâfatları vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir. (Ali İmran 199)

(ÂLİ IMRÂN suresi 113. ayet) Ama onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinin içinde geceleri ayakta durup Allah’ın ayetlerini okuyan ve secdeye kapanan bir kesim vardır.

[COLOR=DarkSlateBlue]Lineer elastik bölgeyi iyi bilmek lazım . Konu dışına çıktık epey, dökümanı inceledim. Oldukça güzel. Tekrardan teşekkür ederim.
[/COLOR][/COLOR][/b]

[quote=“Persona”;59378]Kur’An zaten onlardan kafir diye bahsetmez, veya müşrik diye. Kitap ehli der. Size bütün kalbimle katılıyorum. Çok doğru söylüyorsunuz.
Teşekkür ederim.
[/quote]

İlim Allah’ı bilmek.

Büyüklerimiz nefsini bilen Allah’ı bilir buyurdular.

Allah ilminizi artırsın.

lineer elastisizm sınırları dışına çıkarak dosyanın linkinin yenilenmesini rica etsem ayıp mı etmiş olurum acaba? :slight_smile:

Olur mu hiç :slight_smile:
Buyrun link aşağıdadır.

http://rapidshare.com/files/153223074/reconstruction_of_St.Athanasius_Church.rar.html

terbiyesizliğe gerek yok (Volkan)