Bina güçlendirmesi ve maliyeti

Herkese selamlar,
Elimde apartmanımıza ait 200 yılında hazırlanmış bir rapor var. Rapor sonucu binamız Az Hasarlı Bina sınıfına dail edilmiş. Bina yaşı 28dir.Raporun sonucunu ve yapılması gerekenleri sizlerle paylaşıp tavsiyeleriniz almak istiyorum.:confused:
SONUÇ
-Bina zemine dengeli oturmamıştır.(iki farklı karakterdeki zemine oturmuştur)
-Beton muakvemet değeri proje değerinin altındadır.
-Donatı miktarları proje değerinde olup etriye arlıkları fazladır. Etriye sıklaştırması kolon ve kirişlerde yapılmamıştır.
-Binanın burulmaya karşı düzensizliği vardır.
-Bina döşeme süreksizliği merdiven sahanlık boşluğundan dolayı vardır.
-Planda konsol çıkıntılar vardır.
-Bina 1975 şartnamesine göre projelendirilip yapılmıştır.(Ancak proje ölçütlerinde yapılmamıştır)
-Binanın mevcut koşulları (beton ve demir kalitesi, binanın yaşı, kesit ve boyut ölçüleri) gözönüne alınarak 1975 deprem şartnamesine göre tahkiki yapıldığında gerekli koşulları sağlamadığı görülmüştür.
-1998 deprem şartnamesine göre betonarme kesitler yetersiz kalmaktadır.
-Binanın takviye ve onarımı yapıldığı takdirde, deprem öncesi güvenliğe yakın bir emniyet ile kullanılabileceği kanısındayız.
-Binanın olası depremlere karşı güvenliğini arttırmak uzman kişi ve kurumlarlaca 1998 deprem şartnamesine gre takviye onarım projesi yapılarak, yine uzman kişi veya kurumların kontrolü altında kalifiye elemanlarca uygulama yapılması gerekmektedir.
ACİL YAPILMASI GEREKENLER
-Bütün çatlak betonarme elemanlar Epoxy enjeksiyonu ile tamir edilecektir.
-Korozyondan dolayı hasar gören betonarme sistemin hasarlı betonları kırılıp temizlenecektir, donatı pasları tel fırça ile temizlenecek, epoxy boya ile boyanacak, betonarme kısmı özel fibre beton tamir harcı ile tamir edilecektir.
-Tuğla duvarlardaki ayrılma çatlakları, betonarme ile olan ara boşlukları(beton demir takoz, geneleşen beton veya yapı kimyaslaları ile) sıkıştırılarak özel beton harçları ile tamiri yapılacaktır.
-Bodrum kat temelleri büyük kesitli bağ kirişleri ile birbirine bağlanmalı.
-Bina bodrum kat dış cephe aksları betonarme perde duvar şekline dönüştürülmeli
-Bina giriş yürüme yolu köprüsü (kotlu bina) mutlaka bina betonarme sistemiyle dilatasyonla ayrılmalı

Acaba 2000 yılında hazırlanmış bu raporla yetinmeli miyim yoksa yenisini mi yaptırmalıyım? Eğer yenisini yaptırmak zorundaysam ne kadara mal olur?
Bu rapor yeterli ise yapılacak bina güçlendirmenin maliyeti nedir? Rapor ektedir. http://rapidshare.com/files/83803666/hasar_tespit_raporu.tif

PROJE ÜZERİNDEN TESPİT
-Kat adedi 5 bodrum+Zemin+3 Normal kat
-Betonarme karkas
-5,4 ve 3.bodrum katlar iki doğrultuda çalışan d=10 cm kalınlıkta betonarme plak döşemedir.Diğer katlar N=10x30 boyutlarında tek doğrultuda çalışan asmolen kiriş döşeme yapılmıştır.
-Bütün temeller tekil temel olup 30x30 bağ kirişleri ile biribirine bağlanmıştır.5. bodrum kat taban döşemesi aynı tabanda olup tam kattır.
-Kolanlar aynı aks çizgisinde olmasına rağmen çerçeveler oluşmamıştır.Kiriş kirişe saplamalar çoktur.Porjede gözüken betonarme duvarlar yoktur.
-B160 betonu-STI inşaat demiri kullanılmıştır.
-Zemin emniyet gerilmesi 2,5 kg/cm2 alınmıştır.

YERİNDE YAPILAN TESPİT
-Binanın bulunduğu arsa eğimli olup kazı ile tesviye yapılmıştır.
-Bina girişi ön cepheden olup, zemin kattan sol ön aks cephesinden viyadük köprü geçişle geçilmektedir.
-Mevcut betonarme kesitler ve ölçüler tasdikli proje ile aynı olmayıp bazı değişiklikler yapılmıştır.
-Betonarme taşıyıcı sistem plan ve düşey doğrultuda düzgün dizayn edilmiştir.Simetriye özen gösterilmemiştir.
-Kolon ve kiriş birleşimleri (mesnetler) genelde merkezden olmayıp eksantrisite meydana gelecek şekilde bağlanmıştır.
-Düzgün çerçeveler genelde oluşturulamamıştır.

raporu da tarayıp ek olarak yarın koyacağım, şimdiden alaka gösteren herkese teşekkür ederim.

raporuda ekleyebılırmısıznız odevımız ıcın faydalı olacagını dusunuyorum…gculendırme odevımzı ıcın rapor yazmamz lazım da

Güçlendirmek hibir zaman tam çözüm değildir ve bana görede boşa giden paradır.
5 kat olacağına yıkıp yaparım 3 kat olsun temiz olsun daha iyi.

3194 imar kanuna göre ruhsat almış ve ruhsat süresi devam eden binada taşıyıcı sistemin güçlendirilmesi yani güçlendirme ruhsatı alınması acaba yapı denetime mi tabidir yoksa 3194 sayılı imar yönetmeliğine göre tuslu mu olur? Teşekkürler

Yapı denetime tabidir diye biliyorum. Yapı denetim ücreti de ilave kat yapılıyormuş gibi hesap edilebilir sanırım.

güçlendirme maliyeti için önce güçlendirme projesi hazırlanmalıdır ve metrajları çıkarılarak bayındırlık birim fiyatlarıyla yaklaşık maliyet olarak hesaplanabilir.yapılabilirlik konusuna gelince bayındırlığın sitesinde binaların sınıfına göre bugünkü maliyetini hesaaplayan program ve yıllara göre eskime yüzdeleri var bunları kullanarak binanızın bugunkü değerini hesaplayabilirsiniz eğer güçlendirme maliyeti yapının yaklaşık maliyetinin %40ını aşıyorsa güçlendirme önerilmez…

kesinlikle yenisini yaptırmalısınız çünkü 2007 de yeni deprem yönetmeliği çıktı ve binalar artık bu yönetmelikte ki esaslara göre güçlendirme yapılıyor.
eğer deprem performans analizi ya da buna bağlı olarak güçlendirme projesi yaptırmaya karar verirseniz proje ve uygulamasında 1.kalite de size hizmet vermek isteriz.saygılarımızla

Murat Said KÖSEBAŞKAN
İNŞAAT MÜHENDİSİ

güçlendirme işi bana göre boşa masraf ve risktir yerinizi yıkıp yeniden yapmak en güzeli hem güçlendirildi diyelim 30 senelik binada çare olmazki eski beton sistemi ile yapılan yapıya apoksi napsın 0532.511.65.26 özyapı inşaat.