betonarme-önsöz


son yıllarda, bilgisayar kullanımının ve sonlu elemanlar türü yöntemlerin yaygınlaşması ile bazı mühendisler ,yüzyılın başında teorisyenlerin düştüğü hataları tekrarlamaya başlamıştır.(betonarme davranış bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor)

mühendis, bu olağan üstü yaralı makina ve yöntemleri bir araç olarak kullanacak yerde,bunların esiri olmaya başlamıştır.

kullanılan yöntem ve araç ne olursa olsun,çözümleme sonucu elde edilen sayıların,ancak yapılan varsayımlar kadar doğru olacağı maalesef çoğu kez unutulmaktadır.

bütün bu nedenlerle,betonarmede bilgisayar ve hesap yöntemleri bir amaç değil, araç olarak kullanılmalı ve elde edilen sayıların kesin olmayıp,yol gösterici olduğu hçbir zaman unutulmamalıdır.

önsöz den alıntı
betonarme:temel ilkeler Uğur Ersoy,Güney Özcebe

[QUOTE=metout;68545]…

mühendis, bu olağan üstü yaralı makina ve yöntemleri bir araç olarak kullanacak yerde,bunların esiri olmaya başlamıştır.

kullanılan yöntem ve araç ne olursa olsun,çözümleme sonucu elde edilen sayıların,ancak yapılan varsayımlar kadar doğru olacağı maalesef çoğu kez unutulmaktadır.

bütün bu nedenlerle,betonarmede bilgisayar ve hesap yöntemleri bir amaç değil, araç olarak kullanılmalı ve elde edilen sayıların kesin olmayıp,yol gösterici olduğu hçbir zaman unutulmamalıdır.

önsöz den alıntı
betonarme:temel ilkeler Uğur Ersoy,Güney Özcebe[/QUOTE]

Herhangi bir statik hesap programı bilmek, kullanabilmek için mühendis olmanın gerekli olmadığını düşünenler, ya da mühendisliği sadece bilgisayarın verdiği sonuçlara güvenmek sanan insanlara güzel bir açıklama olmuş…
Sayın hocalarımıza ve size teşekkürler. Saygılarımla…