Betnarme Kirişlerin Güçlendirilmesinde farklı Bir Yöntem...

BETONARME KİRİŞLERİN AÇIKLIK ORTASINA KOLON EKLEME
YÖNTEMİYLE GÜÇLENDİRİLMESİ
ÖZET
Kiriş açıklığına kolon yerleştirilmesi taşıma gücü yetersiz veya hasarlı kirişlerin
onarım ve güçlendirilmesi amacıyla pratikte yaygın olarak kullanılan bir
yöntemdir. Bu yöntemin kiriş davranış/dayanımına etkisini incelemek üzere, bir
referans kirişi, iki güçlendirme kirişi ve iki onarım kirişi olmak üzere, beş deney
elemanı hazırlanmıştır. Güçlendirme, deneyden önce kolon ilavesi yapılan,
birincisi monotonik yükleme, ikincisi tek yönlü tekrarlanır yükleme altında
denenen iki kiriş ile modellenmiştir. Onarım ise, kirişte çökme oluştuktan sonra
kolon ilavesi yapılan ve monotonik yükler altında denenen iki kiriş ile
modellenmiştir. Referans kiriş, onarım ve güçlendirme kirişlerinin rehabilitasyon
öncesi davranış/dayanımını yansıtmaktadır. Güçlendirme kirişleri de, onarım
kirişlerinin referansı olarak düşünülmüştür. Deney verileri kullanılarak çizilen
Yük-Deplasman ve Moment-Eğrilik ilişkileri yardımıyla kirişlerin dayanım
artışları, enerji tüketimi, rijitlik ve süneklik faktörleri incelenmiştir. Bu çalışmada
kiriş açıklık ortasına kolon yerleştirme yöntemi ile yapılan onarım ve
güçlendirmede, davranış/dayanım açısından başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kiriş
rehabilitasyonuna yönelik diğer çalışmalara kıyasla pratikte daha rahat
kullanılması açısından da başarılı bir yöntemdir. Gerek onarım gerekse
güçlendirme deney elemanları, kiriş taşıma gücü açısından beklenenin çok
üzerinde bir performans sergilemişlerdir. Rehabilite edilen kirişler, ortalama
olarak, yalın kirişe kıyasla yaklaşık %180 daha fazla yük taşımışlardır.

Gazi Üniversitesi Ööğretim Görevlileri Tarafından hazırlanan bu makaleye aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz…