Abu Dabi Firsat Kapisi

Türk müteahhitleri için bir öneri

Birleşik Arap Emirliklerinin petrol ve doğalgaz rezervlerinin büyük kısmını elinde bulunduran Abu Dabi Emirliği konut ve ticari emlak sektörüne yönelik önemli yatırım alanları açtı.

ABU DABİ FIRSAT KAPISI - 24 / 09 / 2007 14:14

Rotahaber.com

Yakın dönemde açıklanan ve gerekli süreçleri başlatılan projelerin toplam değeri şimdiden 126 milyar ABD Dolarını buluyor.

Birleşik Arap Emirliklerinin toplam petrol rezervlerinin %95’ini, doğal gaz rezervlerinin ise %92’sini elinde bulunduran (dünyadaki petrol rezervlerinin %8.3’i ve doğal gaz rezervlerinin %3-4’üne tekabül etmekte) Abu Dabi Emirliği son dönemde özellikle petrol bağımlılığını azaltmak ve ekonomisini çeşitlendirmek hedefiyle hazırladığı strateji kapsamında uluslararası bir turizm ve iş merkezi haline dönüşmeye yönelik planı uygulamaya koydu.

AB Küresel Vizyon’a bilgi veren Abu Dabi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği yetkilileri yetkili makamların ilk etapta konut ve ticari emlak sektörüne yönelik önemli yatırım alanları açtılar.

Abu Dabi emirliğini turizm ve iş merkezi haline dönüştürmeye yönelik strateji temelinde yakın dönemde açıklanan ve gerekli süreçleri başlatılan projelerin toplam değeri şimdiden 126 milyar ABD Dolarını buluyor.

Yetkililer, söz konusu projeler ile önümüzdeki 10 yıllık dönemde 220.000 ilave konutun piyasaya arzı, benzer şekilde turizm sektöründe konaklama tesisi ve oda sayısında önemli büyüme yaşanmasını bekliyor. Yetkikeler, turizm ve konut sektöründeki yatırımlar yoluyla petrol gelirleri ağırlıklı ekonomik yapının çeşitlendirilmesi Emirliğin öncelikleri arasında yer aldığını vurguluyor. Önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte tamamlanması öngörülen söz konusu projeler, başlatılan sanayi yatırımları ve gelişen ticaretin de etkisiyle hızla artan nüfusun konut ihtiyacının çözümüne yönelik bir yatırım olarak da değerlendiriliyor.

TÜRK FİRMALARINA YÖNELİK FIRSATLAR
Yetkililer, büyük ölçekli projeleri yürüten Emirlik Kurumları gerekli altyapıyı kurduktan sonra zaman içinde projeleri bölmek suretiyle ana inşaat ve pazarlama haklarını alt yatırımcılara bıraktıklarını söyledi. Yetkililer, “benzer şekilde Emirlik sermayeli dev yatırımcı firmalar da, kendi sorumluluğundaki projeler için doğrudan ihale yöntemiyle müteahhitlik firmalarına inşaat işlerini vermekte, bazı bölümler için haklarını alt-yatırım-cılara devretmektedirler” dedi.

MÜŞAVİRLİK YETKİLİLERİ ŞÖYLE KONUŞTU:

“Yapı sektöründe iş alabilme gücü büyük ölçüde firmaların uluslararası deneyimleri, teknik vasıfları, yerel piyasada kurulup, müteahhitlik karnesi türü belgelendirme ile ilgili koşullan yerine getirmeleri ve kendilerini tanı-tabilmeleri yanında verecekleri fiyat teklifine de bağlı bulunmaktadır. Sayılan hususları yerine getiren ve belirli teknik özelliklere sahip firmaların rekabet koşullarının henüz tam oluşmadığı ve çok fazla sayıda projenin devrede olduğu Abu Dabi piyasasında başarılı olmaması için geçerli neden bulunmamaktadır.”

Pazara giriş koşullarını yerine getiren çok sınırlı sayıda Türk inşaat firması Abu Dabi piyasasında başarıyla faaliyet gösterdiklerine dikkat çeken yetkililer, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte, önümüzdeki 10 yıllık süre için açıklanan 170 milyar ABD Doları tutarındaki pazar hacmi ve sunduğu iş fırsatlarından yararlanmak üzere sektör temsilcilerimizin gerekli yerel altyapıyı oluşturmak için harcanacak sürede dikkate alınarak hızla piyasada konumlanmasında yarar bulunmaktadır.”

İnşaat sektörüne yönelik yapı malzemeleri açısından neredeyse tamamen dışa bağımlı olan BAE piyasasındaki rekabet koşulları Abu Dabi için de geçerli. Bireysel konut yapımının sınırlı olduğu Emirlikte toplu inşaat projelerinin malzeme ihtiyacı genel olarak müşavir firmaların elinde bulunmakta, müteahhit firmalar ise belirli hallerde şartnamede belirlenen malzeme vasıflarına hazır halde bu ve uygun koşullarda temin eden yerel piyasadaki tedarikçilerden karşılamakta.

Yetkililer, inşaat sektörüne yönelik demir-çelik gibi bir kaç ürün dışında BAE inşaat piyasasının ihtiyaç duyduğu yapı malzemelerinin pazarlamasını yerinde yapılanmak (show room ve depo benzeri altyapı tesisiyle) suretiyle gerçekleştirmek, zamanında teslim olanağını sunmak, müşavir ve inşaat firmalarına ürün tanıtımını yapabilmek suretiyle son derece geniş imkanlardan yararlanmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Bunun yanında, hammadde, enerji ve işgücü anlamında ucuz girdi olanakları sağlayan yerel piyasaya ilaveten mevcut teşvik (vergi ve gümrük muafiyetleri gibi) imkânlarından da faydalanmak suretiyle yapı malzemelerine yönelik imalat yatırımı gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi gereken fırsatlar arasında.

Yetkilere göre finansman olanaklarına sahip yerel firmalarla ortaklık tesis edilebilmesi, teknoloji ve makine transferi yanında, nihai ürünlerin yerel inşaat pazarı ile birlikte çevre bölge ülkelerine pazar-lanması imkan dahilinde.

Wise man have their mouths in their hearts, fools have their hearts in their mouths.---------------------------------------------------wedding invitations, warhammer gold, warhammer gold, warhammer gold, wow power leveling,