250 cm lik radye temel...

Özellikle yüksek yapılarda kalınlığı fazla olan temel kullanılır.Zaten kullanılmak zorundadır.Moment diagramlarına bakılırsa 250 cm bile olsa temelin altına ve üstüne donatı koymek yeterlidir.Zaten böylede yapılır.Ancak dikkat edilmesi gereken konu bu tür kütle betonlarında priz yavaşlatıcı maddelerin kullanılması ve hava sürükleyicilerin kullanılmasıdır.Bu sayede beton gözeneksiz olacagından herhangi bir çatlama da minimum düzeyde gerçekleşir.Mesela uçucu kül kulalnılarak beton dayanımının yavaş yavaş artması sağlanır.Bu suretle reaksiyon yavaşlar.Aşırı su kaybı olmaz fasılalı gerçekleşir.Bu durumda normal betona göre rötre gibi çatlakların daha sonra az ortaya çıkmasını sağlar.Dolayısıyle gerekli ilave katkılar katıldıktan sonra kütle beton için özel başka donatı kullanılmasına gerek yoktur.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR

bizde 2,5 m lik radye temel döktük.bu döküm iki aşamada oldu ilk önce yarıya kadar döktük ve hidratasyon ısısı kontrol edilerek belirlenen değere ulaştığında(yaklaşık olarak 1,5-2 gün sürdü) diğer kalan kısmı döküldü.Bunun sebebi tam olarak nedir?

Baraj dolusavak temellerinde 3m radye çok döktük. Ahmet bey’in dediği gibi alta ve üste demir koymak yeterli olsa bile demirsiz yüzey bırakılmamalıdır. Yüzeysel çatlakları engellemek için min. donatı konmalıdır.

[bizde 2,5 m lik radye temel döktük.bu döküm iki aşamada oldu ilk önce yarıya kadar döktük ve hidratasyon ısısı kontrol edilerek belirlenen değere ulaştığında(yaklaşık olarak 1,5-2 gün sürdü) diğer kalan kısmı döküldü.Bunun sebebi tam olarak nedir?] kimyasal aktivitiden dolayı beton çok ısınır. Eğer hidratasyon ısısınıı kale almazsan betonda su kaybı çok olur ve beton içindeki su buharlaşarak, beton içinde gözenekler oluşturur. bu durumda Betonun mukavemeti düşer.