150 M2 Prefabrik Ev Maliyeti

150 m2 tek katlı ve üstünde çatı katı olan bir prefabrik ev yaptırmak istiyorum. Bana çıkacak maliyeti merak ediyorum. Temel ve tüm çıkabilecek masraflar dahil ne kadar olur. Bir bilen var mı acaba?

Ytong ev tek ve 2 katlı 55 m2 den 225 m2 ye kadar m2 si bitmiş 350-400 dolar civarında.

Ytong konut sistemi, konut üretimini hızlandırmak ve en ekonomik çözümü oluşturmak amacı ile geliştirilen bir hazır konut sistemidir.
1.Yapı Tarzı:
Yapının duvarlarından, çatı ve normal kat döşemelerine kadar tüm aksamları Ytong Yapı Malzeme ve Elemanları ile kolayca inşa edilir. İnşaat alanı nerede olursa olsun çimento, kum, kalıp ve işçilik masrafları diğer sistemlere göre en az seviyeye iner.
Zemin cinslerine uygun olarak seçilmiş olan temeller üzerine Donatılı Düşey Duvar Elemanları tekniğine uygun olarak monte edilir. Montajı yapılan duvarlar min. 20x20 ebatlarında betonarme hatıllar ile bağlanır. Döşeme ve Çatı Panellerinin betonarme hatıllarının üzerine montajı ile kaba yapı tamamlanır. Paneller fabrika şartlarında milimetrik hassasiyette ve her türlü kalite kontrolü yapılarak imal edildiğinden yapı ± 10 mm hassasiyetinde inşa edilebilmektedir.
Ytong Konut Sistemi, tam anlamıyla “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”in Yığma Kâgir Yapılar bölümünde mütalaa edilmesi gerekir. Ancak Ytong Konut Sistemine göre inşa edilecek yapıların projelendirilmesinde şirketimizin önerdiği proje ve uygulama esaslarına uyulmalıdır.

Bu elemanlarla inşa edilecek yapıların kalkan duvarları, yangın duvarları gibi bölümlerinde G4 sınıfı Ytong blok malzemeler kullanılır.
2. Projelendirme:
Çelik donatılı olarak üretilmiş taşıyıcı Ytong duvar, döşeme ve çatı elemanları ile uygulanmak üzere birçok modelde proje sunulmaktadır. Tek veya iki katlı olarak sunulan tüm modellerin mimari, uygulama, elektrik ve tesisat projeleri Ytong tarafından sipariş sahiplerine verilmekte ve montaj konusunda gerekli destek sağlanmaktadır. Beğendiğiniz modelin uygulama projeleri siparişiniz ile birlikte ücretsiz olarak sunulmaktadır. Mevcut projeleriniz, Ytong’un uzman mimar ve mühendisleri tarafından ücretsiz olarak Ytong Konut Sistemi’ne göre yeniden modüle edilebilmektedir.
3. İnce Yapı İşleri:
Ytong paneller ile düzgün bir yüzey elde edildiği için geleneksel inşaat tekniğine göre sıva ve işçilikten büyük oranda tasarruf edilebilmektedir.
4. Deprem Emniyeti:
Deprem dayanımı ile ilgili teknik raporlar mevcuttur. Deprem bölgesinde, deprem öncesinde inşa edilmiş hiçbir yapı depremde yıkılmamış, hasar dahi görmemiştir. Ytong Yapı Sisteminin depreme karşı dayanıklılığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İ.T.Ü. ve O.D.T.Ü. tarafından verilen raporlar ile kanıtlanmıştır.
5. Yalıtım:
Ytong Yapı Malzeme ve Elemanları yüksek ısı ve ses yalıtım değerlerine sahip olduğundan ilave yalıtım malzemesi gerektirmez.

6. Yapının ekonomik ömrü:
Betonarme yapıların ekonomik ömrü ile aynıdır.
7. Ekonomi:
Ytong Konut Sistemi geleneksel yapılar ve hafif geçici prefabrik yapılardan pahalı değildir. Buna karşın, yeni yapı sistemleri olarak lanse edilen çelik karkas, ahşap ve kütük evlerden % 50–70 mertebelerinde daha ucuzdur.
8. Yapım Süresi:
Kaba inşaat için ~30 gün, anahtar teslimi için ~90 gün hesaplanabilir. Diğer yapı sistemlerine göre inşaat süresi çok daha kısadır.
9. Yangın Emniyeti:
YTONG 1200 oC’ye kadar ateşe dayanıklı olduğundan yapıda yangın emniyeti sağlar. Özellikle deprem sonrası ülkemizde alternatif konut sistemlerinin yangın güvenliği göz ardı edilmektedir. Oysa bu tür yapılar yangına çok hassas olan ahşap, strafor, poliüretan gibi malzemeler kullanılarak inşa edilmektedir.
10. Diğer avantajlar:
Isı yalıtım özelliğinden dolayı kışın ve yazın, ısıtma-soğutma masrafları en az seviyeye iner. Ytong konut sistemi ile inşa edilen konutlar yapı kalitesi açısından 1. sınıftır. Bu yapılarda kullanılan Ytong malzemelerinin tutarı toplam konut maliyetinin yaklaşık % 20’si mertebesindedir.
Kullanıldığı Yerler:
Ytong Konut Sistemi ile 1963 yılından günümüze, yurdumuzun dört köşesinde; sağlık ocağı, deprem evleri, okul, yurt, karakol, muhtarlık gibi sosyal ve kamu binaları ile turistik tesis, dağ ve orman evleri, villa inşa edilmiş ve edilmektedir.
Uygun bir montaj planlaması ile bir usta ve 3 işçi 100 m² tek katlı bir konutun Ytong montajını 5 günde tamamlayabilmektedir.
www.ytong.com.tr

Temeller
Ytong konut sistemi ile yapılacak bir yapının temelleri ve su basmanı yapılırken Ytong modülasyon planına uygun olarak, duvar-temel bağlantı filizleri konmalıdır. Söz konusu filizler su basman betonu döküldükten hemen sonra ve beton henüz sertleşmeden konmalıdır.
Duvar - temel bağlantı filizi detayları

Duvarlar
1. Ytong donatılı düşey duvar elemanları, betonarme su basman hatıl üzerine konmadan önce, zemin ince bir çimento harç ile tesviye edilerek oturtulmalıdır. Montaja binanın köşesinden başlanmalı, buradan iki eleman birbirine dik olarak konduktan sonra köşeden köşeye, köşeden pencere boşluğuna veya köşeden kapı boşluğuna doğru montaj sürdürülmelidir.
2. Ytong donatılı düşey duvarlar, damlalık yapabilmek için, su basman betonundan 2 cm dışarıya taşacak şekilde monte edilmelidir.
3. Montajın istenilen hassasiyetle yürütülebilmesi için ahşap bir mastar köşeden köşeye yere tesbit edilmeli ve montajdan önce hataları gidermek için zemine eleman genişlikleri işaretlenmeli ve montajın bu işaretlere uygun gittiği kontrol edilmelidir.
4. Duvar elemanları monte edilirken terazisine ve gönyesine tam olarak getirilip birbiriyle iyice bitişmesi sağlandıktan sonra ahşap desteklerle takviye edilmeli ve her iki köşedeki iki eleman köşe kancaları ile birbirine tutturulmalıdır. Bkz şekil (Düşey duvar köşe birleşimi–1 ve Düşey duvar köşe birlesimi–2)
5. Pencere altlarında parapet düşey duvar elemanları, taşıyıcı düşey duvar elemanlarına Şekil’deki gibi sabitlenmelidir.
(Taşıyıcı Düşey Duvarlarda Gizli Hatıl Teşkili.wmf)
6. Duvar montajı tamamlandıktan sonra, düşey şerbet kanallarının şerbetleme işlemine geçilmeli ve şerbetleme öncesi kanallar ıslatılmalıdır.
7. Sonrasında çimento ve ince kumdan oluşan oldukça akıcı şerbet, 10 cm boşluk kalıncaya kadar kanallara doldurulmalıdır.
8. Şerbet kanallarına doldurulan şerbet tamamıyla donmadan duvar-hatıl filizleri kanala yerleştirilmelidir. Şerbetleme işlemi tamamlandıktan ve her bir elemana üst kalınlıktan ikişer adet 30 cm uzunluğunda 12lik inşaat demiri çakıldıktan sonra betonarme hatıl kalıpları çakılmalı ve hatıl donatıları döşenmelidir.
9. Betonarme hatılların genişliği, üzerinde durduğu duvarların genişliğinde ve en az 20 cm yüksekliğinde olmalıdır.
10. Betonarme hatıl betonları döküldükten sonra prizini alıncaya kadar destekler sökülmemeli ve duvar üzerinde herhangi bir işlem yapılmamalıdır.
11. Betonarme hatıl betonları tamamıyla donmadan, hatıl-üst duvar ve hatıl-döşeme filizleri konmalıdır.
12. Betonarme hatıllar tamamıyla prizini aldıktan sonra döşeme veya çatı elemanlarının montajına geçilmelidir.
Döşemeler
1. Döşeme ve çatı elemanları betonarme hatıllara min 7 cm, çelik mesnetlere ise min 5 cm oturtulmalı, betonarme hatıllar önce temizlenmeli sonra ~1 cm kalınlığında akıcı olmayan bir harç konmalı, sonrasında döşeme ve çatı elemanlarının montajına geçilmelidir. Çelik mesnetler için harç kullanılmamalıdır.
2. İnsan gücünü aşan ağırlıktaki elemanlar bir mobil vinç ile monte edilmelidir. Montaj için gerekli olan montaj aletleri Ytong firması tarafından temin edilebilmektedir.
3. Ytong döşeme ve çatı elemanları ters monte edilmemeli montaj (Çatı ve Döşeme Plağı Montajı. wmf) sonrası elemanlar üzerinde bulunan yazılar okunur durumda olmalı ve üstte bir şerbet kanalı oluştuğuna dikkat edilmelidir.
4. Döşeme veya çatı elemanları dizildikten sonra takozlar (Deprem Takozu Detayı. wmf) oluşturulmalı ve sonrasında döşeme donatıları konmalıdır.
5. Bir ucu mesnetlerdeki hatıllara bağlanmış 10’luk inşaat demiri, döşeme elemanlarının şerbet kanalı boyunca kanala uzatılmalı ve harçlamaya daha sonra geçilmelidir.
6. Şerbetleme öncesi kanallar temizlenmeli, bir miktar sulanmalı ve daha sonra da 300 doz çimento-kum karışımlı harç kanallara dökülmelidir. Harç işlemi aşırı güneş veya don etkisinde yapılmamalı, priz tamamlanıncaya kadar ıslak tutulmalı, üzerinde gezilmemeli, sarsıntıya maruz kalmamalıdır.
7. Döşeme alanında boşluk oluşturabilmek için Şekil’deki (Döşeme Alanında Çelik Bant ile Boşluk Oluşturulması. wmf) detay uygulanmalıdır.
8. Montajı tamamlanmış elemanlar üzerinde çekiç ve keski ile işlem yapılmamalıdır.
9. Ytong donatılı döşeme ve çatı elemanları munzam yayılı yüke göre dizayn edilmişlerdir.
Bundan ötürü noktasal yüklerden kaçınılmalı, ağır alet ve aksamlar mesnetler üzerine konmalı veya kalas atarak yükün muhtelif elemanlara dağılması sağlanmalıdır.
10. Ytong donatılı döşeme ve çatı elemanları firmanın bilgisi dışında kesilmemeli, boydan kısaltılmamalı ve tarif edilen ölçülerin (Çatı ve Döşeme Elemanlarında Boşluk Oluşturma) dışında oyuklar açılmamalıdır.

Detaylar (.wmf, .dwg)

1. Döşeme Plağı+Duvar Elemanı Hatıl Bağlantı Detayı–1
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
2. Döşeme Plağı+Duvar Elemanı Hatıl Bağlantı Detayı–2
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
3. Düşey Duvar
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
4. Düşey Duvar Köşe Birleşimi - 1
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
5. Düşey Duvar Köşe Birleşimi- 2
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
6. Düşey Duvar Temel Bağlantı Donatısı Filiz Yerleşimi
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
7. Duvar Elemanı+Çatı Plağı Hatıl Bağlantı Detayı-Düz
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
8. Duvar Elemanı+Çatı Plağı Hatıl Bağlantı Detayı-Eğimli
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
9. Duvar Elemanı+Döşeme Plağı Hatıl Detayı
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
10. Çatı ve Döşeme Plağı Montajı
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
11. Deprem Takozu Detayı
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
12. Çatı ve Döşeme Elemanlarında Boşluk Oluşturma
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
13. Döşeme Alanında Çelik Bant ile Boşluk Oluşturulması
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
14. Eğimli Çatı Plaklarında Saçak Detayı
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
15. Hatıl Boy Demir Ek Bağlantısı
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
16. Hatıl Köşe Bağlantısı
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
17. Kapı Pencere Boşluğu Sarkan Hatıl
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
18. Taşıyıcı Düşey Duvarlarda Gizli Hatıl Teşkili
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
19. Derz Detayı
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
20. Kolonlar Arası Düşey Duvar Uygulaması
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
21. Düşey Duvar Alt Bağlantı Örneği
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
22. Düşey Duvar Boşluk Üstü Alt Bağlantı Örneği
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
23. Düşey Duvar Üst Bağlantı Örneği
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
24. Zemin Gruplarına Göre Temel Boyutları (A ve B)
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
25. Zemin Gruplarına Göre Temel Boyutları_1 ©
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
26. Zemin Gruplarına Göre Temel Boyutları_2 (D)
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]
27. Çatı Elemanları Montaj Planı
[b].wmf[/b] - [b].dwg[/b]

abi sana guzel fıyat yaparız 150 m2 ıstıyosan 50 ytl alırız senden olmazmı

50 ytl yapcağına hiç yapma daha iyi…masrafını kurtarmaz
tam bi pazarlık sitesine döndü:mad:

merhaba ben altı dukkan üstte 2katlı bınam var kiramitle kapalı olan çatıyı kaldırıp en uygun ekonomik ve uzunsüre dayanıklı olacak şekilde bir çatı katı yapmak istiyorum yaklask 120m kare lik alan var aklımda ahşap gibi bi yapı sekli var acaba bunu bana en ekonomik maliyeti ne olur fazla lükse kaçmıyacak sekilde yada baska daha ekonomik bir yaklasım olabilirmi ? şimdiden cok tesekkürler

Arkadaslar ben 2,5 katli Toplam 300 m2 yi gecmeyecek sekilde bir Müstakil ev yaptiracagim Bir kac sorum olacakti ! 1 sizce evi betonmu yoksa hazir yapimi yaptirmalimiyim ? hazir yapilarda evin bütün ince isleride yapiliyor diye duydum tuvaletin kiozetine kadar takiyorlar imis dogrumu acaba ?
sizce betonmu yoksa hazir yapimi ?vede insaate baslamadan önce masrafi kac parayi bulabilir tahmini ? pilani belediye masraflari falanda Dahil sizler bu islerde tecrübelisinizdir umarim anlatabilmisimdir
Arsa Kayseri de simdiden
TESEKKÜRLER

Turbo-Disel

Prefabrik Yapilar Yada Hazir Konut Sistemleri Mimar Sinan In Torunlarina Yakişmiyor…kayserili Arkadaşim Beklentilerinizi Iyi Belirleyin, Sonuçta Yillarca Oturacağiniz Bir Evyaptiracaksiniz.bana Sorarsaniz Projesi Içinize Sinecek Betonarme Bir Villa Yaptirin, Duvarlarini Da Tuğla Yaptirin…piyasadaki Yalitim Malzemeleriniden Evin Temelinden çatisina Kadar Hakkini Vererek Kullanin…

konu hakkında yardımcı olabilirim isteyen arkdaslara daha detaylı bilgiler verebilirim saygılar sunuyorum.

prefabrik ev prefabrik

çatı katı için proje lazım çizdirecekmisin yoksa kaçak,mı yapacaksın

Ne alakasi var arkadasim, Gel Amerikaya, adamlar dunyanin en konforlu evlerinde oturyorlar, super yalitimli az bir enerjiyle sicak siack oturusun ve hepsi hazir yapi.
Betonarme diye bi sey yok…Mimar sinan asil bu betonlari gorseydi yuzumuze tukururdu…

senin o dediğin evlere bizim vatandaşımızın parası yetmez.mimar sinanın tüküreceği ,surat çarpık kentleşmeye göz yuman,rüşvet alıp kaçağa göz yumanlaradır.betonarmenin bir suçu yok

Arkadaslar bende heveslendim prefabrik isine de rüzgara dayanaklilik 90 kmh yaziyor.Az degilmi?120-180 duyuyoruz bazen de oluyormus.Yani böyle durumlarda ev ucarmi?

Sevgili müşterilerimiz sizlerin bizlere verdigi öneme teşekür eder saygılar sunarız prefabrik yapılarla ilgili en iyi kalite kışın sıcak yazın serin ısı yalıtımlı evlerle ilgili bilgi almak istiyorsanız harrish metal sizlere bilgi vermek için işte burada herkese saygılarımızı sunarız işlerinizde başarılar dileriz bilgi almak için sitemize girip ziyaret edebilirsiniz
Tel Fax : 0312 395 10 70
Cep no : 0532 554 57 93 0538 519 70 66
http://

Prefabrik yapılar betonarme binalara göre daha sağlam ve uzun ömürlü yapılardır. Türkiye bir deprem kuşağında ülke olduğu için ülkemizde tercih edilmesi gereken yapılardır. Prefabrik yapıların genelde kullanım alanları, prefabrik ev, villa,prefabrik ofis, şantiye yapılarıdır. Prefabrik Türkçe bir kelime gibi algılansa da kökü İngilizce bir kelime olan pre öne eki alarak prefab kelimesinden gelmektedir. Ülkemizde prefabrik olarak bilinse de gerçek adı prefabrike yapılardır.Prefabrik ev fiyatları 14m2’ den başlayıp 3 katlı devasa ölçülere kadar hatta müşterinin ihtiyacına göre de tasarlanabilir yapılardır. Hızlı üretim ve montaj yapılması tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biridir.

ARAYIN VEYA MAİL ATIN GÖRÜŞELİM.

MERT PREFABRİK KONTEYNER ÇELİK KONSTRÜKSİYON

RIDVAN MERCANKAYA
rmercankaya@hotmail.com

0312 - 394 68 40
0541 - 442 06 99

ARAYIN YA DA MAİL ATIN GÖRÜŞELİM.

MERT PREFABRİK KONTEYNER ÇELİK KONSTRÜKSİYON

RIDVAN MERCANKAYA
rmercankaya@hotmail.com

0312 - 394 68 40
0541 - 442 06 99

www.ozgeyapi.com
www.hekimholding.com
dünyanın dört bir tarafına kaliteli işler yapıyor prefabrik ev yaptıracak veya alacaksanız, bu şirketin yaptıklarına bakmadan almayın derim.

ÇELİKER KALDIRMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. 1996 YILINDA TÜRKİYEDE EKSİKLİĞİ DUYULAN MALZEME, KALDIRMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ, ÇELİK HALAT, ZİNCİR VE EKLERİ ALANLARINDA İLKELİ VE KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI İLE KENDİ BRANŞLARINDA TARTIŞMASIZ LİDER KONUMDA OLAN MARKALARIN SATIŞ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİŞTİR.
GÜNÜMÜZ YÜKSEK REKABET ORTAMINDA KALİTELİ VE YETKİN KADROSU İLE ÇELİKER MAKİNA, ÇÖZÜM ORTAĞINIZ OLMA YOLUNDA İLERLEMEKTEDİR.

SATIŞ ÖNCESİ VE SONRASI HİZMET BİRİMLERİNİ BÜNYESİNDE BARINDIRAN ÇELİKER MAKİNA, YÜKSEK TEKNOLOJİ, BİLGİ BİRİKİMİ VE TECRÜBESİYLE YÜKSEK NİTELİKLİ ÜRÜNLERİN SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE ULAŞMASINI GARANTİ EDİYOR. İŞ EMNİYETİNE VE GÜVENLİĞİNE VERDİĞİMİZ ÖNEM, SİZE SUNDUĞUMUZ ÜRÜNLERİN ÜSTÜN KALİTESİ VE KISA ZAMANDA OLUŞTURDUĞUMUZ SON DERECE SAĞLAM REFERANSLARIMIZDAN AÇIKÇA ANLAŞILMAKTADIR. www.celikermakina.com/urunler/