1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 123 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 38

Konu: Gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavı ve koşullar

 1. #1
  Deneyimli Üye
  Üyelik tarihi
  02-12-2006
  Mesajlar
  306
  Thanks
  33
  Thanked 84 Times in 37 Posts

  Exclamation Gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavı ve koşullar

  Değerleme Uzmanlığı Sınavına İlişkin Duyuru
  Kurulumuzca yapılmakta olan Değerleme Uzmanlığı Sınavına yönelik olarak;
  1- Değerleme Uzmanlığı Sınavı başvurusunda aranılan 3 yıllık tecrübe koşulunun sınav başvurusunda değil lisans belgesi verilmesi aşamasında aranmasına,
  2- Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan adaylardan lisans belgesi verilmesi aşamasında 3 yıllık tecrübe koşulunu belgelemeye yönelik olarak aşağıdaki belgelerin aranmasına,
  A- Herhangi bir şirkette sigortalı olarak çalışmak suretiyle değerleme uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise;
  1) Çalışılan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
  2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı,
  3) SSK işe giriş bildirgesi formu,
  4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
  5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği.
  B- Herhangi bir şirketin ortağı olarak değerleme uzmanlığı faaliyetinde bulunulmuş ise;
  1) Ortaklık ilişkisini ve ortağı olunan şirketin esas sözleşmesinde gayrimenkul değerlemesi veya danışmanlığı gibi faaliyet konularının en az 3 yıl süreyle yer aldığını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
  2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
  3) Vergi levhası,
  4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
  5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği ve şirket tarafından değerleme yapılan kişi ve kurumlara kesilen fatura örnekleri.
  C- Değerleme uzmanlığı faaliyeti şahıs şirketi bir vergi mükellefi olarak yerine getirilmiş ise;
  1) Değerleme hizmeti verilen şirketlerle yapılan sözleşmeler,
  2) Bağkur belgesi (başka bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı ise ilgili belge),
  3) Vergi levhası,
  4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
  5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme raporu örneği ve şahıs şirketi olarak değerleme hizmeti karşılığında düzenlenen serbest meslek makbuzu örnekleri.
  D- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılmış ise;
  1) Kurumun veya birimin faaliyet konusunun gayrimenkul ile ilgili olduğunun Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge veya personel görev tanımlarıyla belirlenmiş olduğunu gösterir belgeler,
  2) Çalışma süresi içinde icra edilen faaliyete ilişkin birim amirinin yazısı,
  3) Çalışılan kurumu ve birimleri gösterir ayrıntılı görev unvanlarının yer aldığı hizmet çizelgesi veya belgesi,
  4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
  5) Aday tarafından hazırlanan üç farklı yıldan en az üç adet değerleme raporu ve/veya değer tespit raporu ve/veya bilirkişi raporları.
  E- Bankalarda değerleme uzmanlığı alanında çalışılmış ise;
  1) Bankada çalıştığı birimin görev tanımları arasında gayrimenkul değerleme yetkisinin bulunduğunu gösterir banka genelgesi veya personel görev tanımını gösterir yazı,
  2) Değerleme faaliyetini en az 3 yıl süreyle yaptığını gösterir çalıştığı süre ile aldığı göreve ilişkin yetkililerce imzalanmış açıklayıcı yazı,
  3) Sigorta belgesi veya özel emeklilik sandığı üyelik belgesi,
  4) Aday tarafından hazırlanan değerleme raporlarının listesi,
  5) Aday tarafından hazırlanmış en az üç farklı yıldan üç adet değerleme, makine değerleme ve/veya yatırım projeleri teknik değerlendirme raporu örnekleri,
  F- Üniversitelerde öğretim üyeliğinde ise;
  1) Değerleme Uzmanlığı Sınavı için belirlenen ana konu başlıklarından “Gayrimenkul Değerleme Esasları”, “Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar” ve “Temel Finans Matematiği” konularından birinden, bir üniversite bünyesinde en az 6 dönem ders verildiğinin belgelenmesi,
  2) Lisans belgesi başvurusu sırasında asgari yardımcı doçent düzeyinde olunması,
  3) Üniversitede görev alındığına dair sosyal güvenlik belgesi,
  G- Değerleme uzmanlığı faaliyetini yurt dışında icra eden adaylardan da çalıştığı kurumun niteliğine bağlı olarak yukarıda belirtilen belgeler aranır.
  H- Makine değerleme raporları ile bilirkişi raporları değerleme raporu olarak kabul edilir. İbraz edilen raporlarda adayın adının ve imzasının açıkça yer alması zorunludur. Herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkule dayalı hak ve yararların, makinelerin rayiç değerini içermeyen raporlar ile hakediş raporları, teknik şartname raporları ve muhtelif malzemelerin fiyat tespit tutanakları değerleme raporu olarak kabul edilmeyecektir.
  I- Gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.

  Kurulun lisans belgesi alınması aşamasında 3 yıllık tecrübe koşuluna ilişkin yukarıda yer alan bilgi ve belgelerde adaylara bildirmek koşuluyla değişiklik yapma hakkı saklıdır.
  3- Eylül 2002-Ocak 2006 dönemleri dahil yapılan sınavlara başvuruda bulunarak başvurusu kabul gören adayların söz konusu 3 yıllık tecrübe koşulunu sınav başvurularında sağlamış olmaları nedeniyle, bu kişilerden lisans belgesi alıp almadıklarına bakılmaksızın, lisans belgesi verilmesi aşamasında 2. maddede sayılan belgelerin aranmamasına,
  karar verilmiştir.

  Not: SPK dan alıntıdır................

 2. #2
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  14-10-2006
  Mesajlar
  830
  Thanks
  0
  Thanked 51 Times in 41 Posts

  Gayrİmenkul DeĞerleme UzmanliĞi EĞİtİmİ

  Mimarlar odasınında böyle bir girişimi var acaba 2side geçerli midir yani sadece spk dan veya sadece odadan bu belge alınabilirmi?

  GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI EĞİTİMİ

  AMAÇ: Meslektaşlarımızın aldıkları temel mesleki eğitim gayrimenkul değerlemesi alanında yetkilendirilmelerine ve hizmet üretmelerine çok uygun olmasına rağmen, bu alanda bugüne kadar yeterince etkin olunamamıştır.

  Meslektaşlarımızın bu alanda yetkinleşmeleri ve yetkilendirilmeleri, kamu ve toplum yararı gözetilerek sunulacak olan hizmetin kalitesini de yükseltecektir. Gelişen gayrimenkul piyasasında yapılanan ve ‘Konut Finansman Sistemi’ gibi yapılanacak olan yeni hizmet alanlarının gerektirdiği uluslararası standartlarda değerleme raporlarının, yetkinleşmiş eğitimli mimarlar tarafından hazırlanması ve sisteme daha çok sayıda meslektaşımızın katılmasını diliyoruz.

  İstanbul Üniversitesi ile Mimarlar Odası’nın birlikte hazırladığı sertifika programının, yeni ve gelişmekte olan bir hizmet alanı olarak, meslektaşlarımızdan gerekli ilgiyi göreceğine inanıyoruz.
  Konunun uzmanları tarafından verilecek ve 105 saat sürecek bu eğitimin programı:

  I. İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi (21 saat)
  II. İlgili Vergi Mevzuatı (14 saat)
  III. Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar ( 14 saat)
  IV. Temel Finans Matematiği ( 21 saat)
  V. Gayrimenkul Değerleme Esasları ( 35 saat)
  olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır.

  Bu eğitim programının sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara İstanbul Üniversitesi ve Mimarlar Odası tarafından onaylanmış başarı sertifikası verilecektir.

  KATILIM: Şubelerin açacağı eğitimler en az 25 en çok 35 kişiyle gerçekleştirilecektir.
  Eğitimlerin şubat ortasında başlayıp altı ila yedi hafta içinde bitirilmesi planlanmaktadır.
  İstanbul’da açılacak eğitimin çarşamba, perşembe ve cuma günleri akşam, cumartesi tam gün, diğer şubelerde ise cuma, cumartesi ve pazar tam gün olması planlanmıştır.
  Programın tamamına katılım ücreti 800 YTL’dir. Programın belli bölümlerini seçip katılmak isteyenler için 10 YTL/saat üzerinden ücret hesaplanacaktır.

  I. Bölüm: İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi ( 21 saat )

  • İnşaat muhasebesi genel esaslar
  • Gayrimenkul muhasebesi genel esaslar
  • Gider çeşitleri ve mali tablolarda görünme çeşitleri

  II. Bölüm: İlgili Vergi Mevzuatı ( 14 saat )

  • Genel hükümler
  • Vergi avantajları
  • KDV uygulaması
  • Emlak Vergisi
  • Yatırım ortaklarında vergilendirme
  • Yabancıların durumu

  III. Bölüm: Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar ( 14 saat )

  • Tapu sicili ve tapu işlemleri uygulaması
  • İmar mevzuatının genel esasları
  • Türk hukukunda gayrimenkul
  1. Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde taşınmazlar
  2. Kadastro hukuku
  3. Orman hukuku
  4. Maden hukuku
  5. Kamulaştırma
  6. Yapı kooperatifleri
  7. Kat mülkiyeti
  8. Çevre Kanunu
  9. Kira hukuku
  • Uluslararası değerleme standartları ve etik kurallar

  IV. Bölüm: Temel Finans Matematiği ( 21 saat )

  • Değerleme matematiği ve istatistik
  • Paranın zaman değeri
  • İskonto
  • Nakit akım analizleri
  • Çarpan analizi
  • İç verim oranı
  • Finansal hesap makinesi kullanımı


  V. Bölüm: Gayrimenkul Değerleme Esasları ( 35 saat )

  • Değerleme kavramına giriş
  1. Genel değerleme yöntemleri
  2. Hisse senedi ve firma değerleme
  3. Gayrimenkul değerleme
  4. Değerleme süreci
  5. Yerüstü ve yeraltı varlıklarının değerlemesi (makine-madenler)
  • Gayrimenkul Değerlemesi ve Yöntemleri
  1. Satışların karşılaştırması yöntemi
  2. Gelir kapitalizasyonu yöntemi
  - Değerlemede kullanılan iskonto oranının tahmini
  3. Maliyet yöntemi
  - Yapı değerinin bulunması
  - Yıpranma tahmini
  4. Tasviye yöntemi
  5. Örnek gayrimenkul değerlemesi
  • Para ve Sermaye Piyasaları
  1. Bu piyasaların kurumlarının ve araçlarının tanıtımı
  2. Gayrimenkul değerlemesi ile ilişkilendirilmesi
  • Mortgage sisteminin genel esasları
  1. Gayrimenkul değerlemesi ile ilişkilendirilmesi
  2. Yürürlükteki mevzuat/tasarı
  3. Mortgage sistemi temel kavramları (konut, kredi, tüketici kredisi, mortgage sigortası, tüketici sigortası, mortgage menkul kıymet türlerinin özel hukuk açısından değerlendirilmesi)
  4. Mortgage’ın sağlıklı işleyişi için öneri, kurumlar (garantörlük ve arbitraj hizmetleri)
  5. Türk hukunda taşınmazların menkul kıymetleştirilmesi

 3. #3
  Konu Yöneticisi
  Üyelik tarihi
  01-06-2006
  Yaş
  39
  Mesajlar
  989
  Thanks
  9
  Thanked 107 Times in 40 Posts
  paylaşımlar için teşekkürler..merak ettiğim bir konuydu..bu işlemlerle ilgili bilgisi veya tecrübesi olan arkadaşlar yazarlarsa çok iyi olur..
  '''Soylesem tesiri yok,Sussam;gonul razi degil'''

 4. #4
  Deneyimli Üye
  Üyelik tarihi
  02-12-2006
  Mesajlar
  306
  Thanks
  33
  Thanked 84 Times in 37 Posts
  [quote=mimlioenel;26153]Mimarlar odasınında böyle bir girişimi var acaba 2side geçerli midir yani sadece spk dan veya sadece odadan bu belge alınabilirmi?


  Benim öğrendiğim kadarıyla bu lisans belgesini sadece serbest piyasa kurulu veriyor. Sınavıda başka hiçbir kurum açamıyor.En son sınava katılanların sadece % 5.5 i lisans almaya hak kazanabilmiş...

 5. #5
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  14-10-2006
  Mesajlar
  830
  Thanks
  0
  Thanked 51 Times in 41 Posts
  Bu konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar paylaşsın lütfen.O zaman neden mimarlar odası ve istanbul üni. sertifika verecek birde ücret talep ediliyor 800 ytl?

 6. #6
  Deneyimli Üye
  Üyelik tarihi
  02-12-2006
  Mesajlar
  306
  Thanks
  33
  Thanked 84 Times in 37 Posts
  Bu tür programlarda gayrimenkul değerlemesinin nasıl yapılacağı ve teknikleri öğretiliyor. Bu konuda çalışabilmek için lisansı ayrıca almak gerkiyor.
  Konu sivil tarafından (02-10-2007 Saat 16:34 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  13-07-2007
  Mesajlar
  7
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı

  Yenibir Kariyer Eğitim Kurumu Olarak SPK Lisanslama Kitapları Yazarları, Seçkin Akademisyen Kadromuzla SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Kursları Düzenliyoruz. İnşaat Forumu Üyelerine Özel İmkan ve Ücret Avantajı İle Kurslarımıza Katılabilirler.
  Bilgi İçin;

  www.yenibirkariyer.com
  0216 450 53 20

 8. #8
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  19-09-2007
  Mesajlar
  6
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  SPK GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI ÇIKMIŞTIR. (TÜM KONULAR)

  Mail: [email protected]


  Size en yakın yayınevini öğrenmek için 0 312 430 03 78 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz.

  İstanbul: Alkım yayınevi, Tel: 0 216 311 23 73
  Kabalcı Yayınevi: 0 212 522 63 05  Ankara: Detay Yayıncılık Adakale Sokak No:14/1 Kızılay/ANKARA


  İnternetten Almak İçin:
  http://www.ideefixe.com/kitap/tanim.asp?sid=MOPH5U5CGP2GBK626ZVX

  http://www.eren.com.tr/goster/kitap/kitap.asp?kitap=251953&SID=917113830290
  http://www.platinkitap.com/product_info.php?cPath=85&products_id=2924
  http://www.santiyeci.com/Default.asp?MODUL=SantiyeMarket&SOLMENU=SantiyeMarket&URUNID=665&KATEGORIID=664&DIL=Tr&ID=0&KOKID=12
  http://www.beyazadam.com/urunler/kitap/ayrinti.php?uruncod=29809

  İnş. Müh. Hakan Özel
  İnş. Müh. S. Serhat Çınar
  Detay Yayıncılık

  Basım Yeri: Ankara
  Basım Yılı: 2007
  Baskı No: 1
  Dili: Türkçe Kağıt Türü: II. Hamur
  Sayfa Sayısı: 736
  ISBN: 978-975-9944-223-12-6

  Konu:
  Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavlarına Hazırlık

  Özet:
  Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınav konuları 5 ana başlıkta toplanmaktadır. Sınavda; Gayrimenkul Değerleme Esasları, Temel Finans Matematiği, Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar konularından 40’ar, İlgili Vergi Mevzuatı ve Gayrimenkul ve İnşaat Muhasebesi konularından ise 25’er adet olmak üzere toplam 170 soru sorulmaktadır. Sınav sonucunda başarılı olabilmek için her dersten 100 üzerinden en az 60 alınması ve bu 5 dersin sınav sonucunun aritmetik ortalamasının 70 olması gerekmektedir. Kitabımız SPK’ nın yapmış olduğu sınavın müfredatı ile uyumlu bir şekilde kaleme alınmış ve konular son yasal değişiklikleri içerecek şekilde düzenlenmiştir. Geçmiş dönemlerde çıkmış olan sorular kitaba eklenmiş ve yeterli miktarda örnek soruya yer verilmiştir.

  İçerik:

  1. Bölüm: GAYRİMENKUL DEĞERLEME ESASLARI Gayrimenkul Ve Proje Değerlemeleri
  Değerleme Süreci
  Değerleme Yöntemleri
  Konut Değerlemesi
  Ticari Gayrimenkulün Değerlemesi
  Kiralanan Gayrimenkullerin Değerlemesi
  Kırsal Taşınmaz Değerlemesi
  Yapı Maliyet Hesapları
  Taşınmaz Değerlerine İlişkin Bazı Kuramlar
  Yapılı Ve Yapısız Arsa Değerlemesi
  Gayri Menkul Piyasası Ve Analizi
  Gayri Menkul Finansmanı
  İpotek Kredileri
  Değerleme Standartları ve Raporlama
  Sınavda Çıkmış Sorular ve Çözümler
  Çözümlü Örnek Sorular

  2. Bölüm: MESLEKİ VE MEVZUAT VE ETİK KURALLAR
  Değerlemenin Hukuki Boyutu
  İmar Kanunu Ve İmar Affı
  İskan Kanunu
  Belediye Kanunu
  Kamulaştırma Kanunu
  Tapu Kanununun İlgili Hükümleri
  Kadastro Kanunu
  Orman Kanununun İlgili Hükümleri
  Kooperatifler Kanunu
  Kat Mülkiyeti Kanunu
  Medeni Kanun
  Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun (Arsa Ofisi Kanunu)
  Kamu İhale Kanunu
  Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun
  Yapı Denetimi Hakkında Kanun
  Çevre Kanunu
  Çıkmış Sorular 1 Cevap Anahtarı
  Çıkmış Sorular 2 Cevap Anahtarı
  Örnek Sorular 3 Cevap Anahtarı

  3. Bölüm: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ
  İnşaat Muhasebesi Ve Uygulamaları İle İlgili Temel Kavramlar
  İnşaat İşleri Ve İzlendiği Hesaplar
  Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt Ve Onarım Faaliyetleri
  Enflasyonist Koşullarda Mali Tablolar
  Çıkmış Sorular 1 ve Çözümler
  Çıkmış Sorular 2 ve Çözümleri
  Örnek Sorular Cevap Anahtarı
  4. Bölüm: TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ
  Değerleme Matematiği Ve İstatistiği
  Anüite (Taksit)
  Proje Analiz Teknikleri
  Yatırım Projeleri Değerleme Yöntemleri
  Nakit Akım Analizi
  Çarpan Analizi
  Risk Analizi
  Finansal Kaldıraç Ve Başa Baş Analizi
  Geçmiş Dönemlerde Çıkmış Sorular 1 ve Çözümler
  Sorular 2 Cevap Anahtarı

  5. Bölüm: GAYRİMENKULLERLE İLGİLİ VERGİ MEVZUATI
  Temel Kavramlar
  Genel Hükümler
  Katma Değer Vergisi( K.D.V.)
  Veraset Ve İntikal Vergisi
  Emlak Vergisi
  Çevre Temizlik Vergisi
  Harçlar
  Damga Vergisi Kanunu
  Gayrimenkul Yatırım Ortaklarında (G.Y.O) Vergilendirme
  Vergi Usul Kanununda Yer Alan Gayrimenkullerle İlgili Değerleme Hükümleri
  Yabancıların Durumu
  Çıkmış Sorular 1 ve Çözümler
  Çıkmış Sorular 2 ve Çözümleri
  Örnek Sorular Cevap Anahtarı


 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  09-10-2007
  Mesajlar
  17
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  İlgilenenler için SPK Değerleme Uzamanlığı Sınavına yönelik Ankara'da yaklaşım kariyer merkezi ( www.yaklasimkariyer.com ) ve İstanbul'da da arıbil bilişim akademisi ( www.aribil.com ) eğitim programı düzenlemektedir.

 10. #10
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  09-10-2007
  Mesajlar
  17
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Ayrıca değerleme uzmanlığı sınavına hazırlık için piyasadaki kitapları ve ders notlarını http://www.halkekspertiz.com/kaynak.htm linkinden elde edebilirsiniz.

1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 123 ... SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavına Kaynak Kitaplar
  By servent in forum SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 07-05-2013, 22:12
 2. SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Kitabı
  By servent in forum SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 21-03-2009, 02:29
 3. TÜRKİYE'NİN İLK ve TEK SPK GAYRİMENKUL ve KONUT DEĞERLEME UZMANLIĞI KURSUNDAN
  By yenibir in forum SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-02-2009, 19:30
 4. SPK Lisanslama Kitapları Yazarları ile Gayrimekul Değerleme Uzmanlığı Seminerleri
  By last_away in forum SPK Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 16-11-2007, 14:16
 5. Kendi evinin yaptırmak! Püf Noktaları
  By SerkanÇelik in forum Emlak & Arsa İlanları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15-06-2006, 14:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •