Mum Tasarım Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2006

İletişim
Adres: Altınay Cad. No:45 Özbudun İş Merkezi Seyrantepe 4.Levent 34418 İstanbul - Türkiye
Telefon: 0212 294 69 76
Faks: 0212 294 53 98
Web Sitesi: www.budun.com/tr/


Budun Design Company , Türk tasarım ve tasarımcısını desteklemek amacı ile yarışma serisinin üçüncüsünü düzenliyor. Katılım, profesyonellere, öğrencilere ve tasarım meraklılarına açık, internet üzerinden kabul edilir ve ücretsiz.

Yarışmanın konusu
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, değişen alışkanlıklarla birlikte sadece tüketilecek bir nesne yada hoş bir biblo değil, tasarım değeri olan, katma değer oluşturan, modern ve zekice tasarlanmış mumlar tasarlamak.

Ödüller
İlk üç kazanan tasarım ödüllendirilecek.
Birincilik ödülü 1000 ytl. değerinde budun design hediye çeki
ikincilik ödülü 500 ytl. değerinde budun design hediye çeki
üçüncülük ödülü 300 ytl. değerinde budun design hediye çeki
Mansiyonlar 100 ytl. değerinde budun design hediye çeki
Ve her zamanki gibi Budun Design Company bu tasarım ve sahipleri için tanıtıcı haberler yayınlayacak. Üretilmeye değer görülenler kalıplanıp, üretilerek katalogumuza girip yurtiçi ve yurtdışında satışa sunulacak.

Jüri
Sezgin Aksu tasarımcı – aksusuardi
Niki Kurt tasarımcı– woods flower
Kadriye Demirbilek üretici - inci mum
Sertan Özbudun mimar ve satın alma - budun design company
Hasip Özbudun tasarımcı ve pazarlama - budun design company


Tasarım kriterleri
Tasarımınızı sadece taslak olarak değil, bir adım daha ilerleyip, üretim yöntemini de tasarlayın, birlikte gönderin. Jüri sadece tasarımın şaşırtıcılığı ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda parlak fikir, kullanışlılık, üretilebilirlik ve satılabilirlik ile de değerlendirilecek. Tasarımınızda değişik malzemeler, yardımcı öğeler kullanabilirsiniz. Projelerin şu ana kadar üretilmemiş olmaları gerekir.

Başvurular
Grup veya kişisel olarak enfazla 3 tasarım ile başvuru yapabilirsiniz.
Sizden şunlar istenecek:

1 – Projenizden en fazla 3 dosya. (imaj yada imajların kompozisyonu)
lütfen sadece .jpeg, max. 100 kb her bir dosya için.
imaj boyutu max. 600 (yükseklik) x 800 (genişlik) pixel olmalı.
Çalışmanız önelemeden geçerse orjinal yüksek çözünürlüklü imajlar tarafınızdan istenebilir.

2 - Tasarımınızın açıklaması
çalışmanızın kısa bir tanımı
(Türkçe olmalı. Açıklama özet olmalı. Max. 10 kelime)

3 - Sizden yarışmanın ana kurallarını kabul etmeniz istenecektir. Bu ana kurallar aşağıdadır:
yarışmaya katılacak projeler orijinal çalışmalar olmalı. Projeler herhangi bir taahhüt altında olmamalı. Çoğaltılabilir olmalı, bu yönden bir sınırlama olmamalı. Tasarım herhangi bir şekilde 3. Şahısların haklarını ihlal etmeyecek, onlarla herhangi bir sürtüşme doğurmayacak olmalı. Bu husus sadece yayın hakları olmayıp, logolar, ticari markalar, ticaret unvanları veya resmi ve özel mülkiyet haklarını da ihtiva edecek. Bütün katılanlar, taahhüt yerine geçen bu deklarasyonu (yukarıdaki hususları) kabul ettiklerini beyan ederler.

Katılım için son başvuru tarihi
Tasarımlar 30 kasım 2006 tarihine kadar e-mail yoluyla [email protected] a gönderilmeli.
konu satırına lütfen design: MUM yazınız .
CD olarak göndermeyi tercih edenler için posta adresi: Altınay cad. 45 özbudun iş merkezi Seyrantepe 4.Levent - İstanbul

Copyright
Başvuru için gönderilen tasarımlarla ilgili bütün manevi ve kaynak hakları tasarımcıların kendi mülkiyeti.
Tüm katılımcılar, Budun design company yi, bütün tasarımları (sunulmuş olan proje açıklamaları da dahil ) basmaya, yayınlamaya ve sergilemeye yetkili kılmaktadır. Teşhir edip-etmeme, herhangi bir baskıda, yayında yada web ortamında kullanabilme, organizatörlerin uygun göreceği etkinliklerde kullanabilme hususunda Budun design company yetkili kılınmaktadır. Dereceye giremeyen ürünlerin tüm üretim ve çoğaltma hakları tasarımcıya aittir.
ilk üçe giren ve mansiyon alan katılımcılar Budun design company yi bütün tasarımları (sunulmuş olan proje açıklamaları da dahil ) basmaya, üretmeye, çoğaltmaya, kullanmaya, yayınlamaya, sergilemeye ve satmaya yetkili kılmaktadır. Teşhir edip-etmeme, kullanıp-kullanmama, herhangi bir baskıda kullanabilme, organizatörlerin uygun göreceği etkinliklerde kullanabilme hususunda Budun design company yetkili kılınmaktadır. Budun design company nin ürün için uygulama hakları 2 yıldır.

Sorular
istek ve sorularınız için [email protected]