Emlakçılığa Yeni Düzen
03/10/2006
Son yıllarda sayıları hızla artan ve 250 bini aşan emlak müşavirlerine sıkı denetim geliyor. Bayındırlık Bakanlığı’nın hazırladığı Emlak Müşavirliği Yasa Tasarısı’na Başbakanlık’ta son hali verildikten sonra Bakanlar Kurulu’nda imzaya açıldı. Tasarıya göre, emlak müşavirlerinin denetimi ve sorunların çözümü için merkezi Ankara’da bulunan 9 üyeli bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, emlak müşaviri olmak isteyenlere sınav açarak, lisans verecek; ücretleri belirleyecek.
Emlak müşavirliği yapmak için, memuriyetten çıkarılmış olmamak, affa uğramış olsa bile devlete karşı suçlar ile casusluk, rüşvet, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekecek.

Üniversite mezunu olma şartı
Üniversite mezunu olmak, meslek odasınca verilen 6 aylık eğitimi tamamlamış olmak diğer şartlar. Yasa ayrıca yabancı emlak müşavirlerine de, karşılıklılık şartı aranarak, emlak müşavirliği komisyonu teklifi ve bakanlık onayıyla izin veriyor.

Hapis cezası geliyor
Koşulları taşımadığı halde emlak müşavirliği yapanlar bir yıldan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılacak. Ayrıca mesleki yükümlülük ile denetimlere aykırı hareket eden emlak müşavirlerine 5 bin YTL para cezası verilecek. Bu davranışların tekrarı halinde ise lisans iptal edilecek.