Adana KarataŞ Beledİyesİnİn İmar Paftalari Gereklİ Bana
Vaktİnİzİ Ayirip Yardimci Olabİlİrsenİz Çok Memnun Olurum