Bir Tarım Arazisi Nasıl İmara Açık Hale Getirilir?

Hukukta yer alan kanunlara göre tabu alanında nitelikli olan tarım arazilerinin imara açılması belirli şartlar altında mümkün olmaktadır.

Tarlanın arsa cinsinin değişikliği işleminde;
•1/1000 ölçekli bir imar planının olması gerekir,
•İmar yapılmaya müsait bir alana sahip olması gerekir. Bu şartlar altında tabuda yer alan tarla arsaya dönüşebilmektedir.

Prefabrik Ev Yapımı İçin Gerekli Şartlar

Araziyle ilgili gerekli cins değişikliği işleminin yapılması halinde imar şartlarına uygun şekilde inşat yapılabilir hale gelmektedir.

Tapuda bağ, bahçe olarak yer alan arazinin arsaya dönüşme işleminin yapılmasıyla birlikte arazi içine prefabrik ev yapımı başlanabilir.

Cins değişikliği için gerekli belgeler ise şunlardır;
•Arazinin tapusu,
•Arazi sahibinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,
•Arazinin cins değişikliğinin yapıldığına dair izin belgesi,
•Gayrimenkul yapımına uygun olduğuna dair Belediyeden alınan yazı,
•Arazi sahibinin bir adet vesikalık fotoğrafı.

Bahçeye İmar İzni Alım Süreçleri

Bahçeye imar nasıl alınır sorusuna verilecek yanıt öncelikle belediyeden gerekli şartların sağlanması yönünde olmaktadır.

Bağ, bahçe gibi alanlar tarla olarak nitelendirilmektedir. Tarlaların özelliği ise imarı olmayan topraklardır. İmarının olmaması demek konut yapılamayan araziler odluğunu göstermektedir. Özel imar şartları yerine getirilmesi halinde ufak yapılara izin verilmektedir.
•Öncelikle yapılacak inşat kat sayısı en fazla 5 olmalıdır.
•İnşat alanı toplamı en fazla 250 metrekare olmak zorundadır.
•Saçakla taban seviyesinin yüksekliği 6.50 metre uzunluğa sahip olmalıdır.
•Yapılacak inşaatın yol ve parsel sınırlarına en fazla 5 metre yakın olmalıdır.
İmar Durumu Alım İşlemleri

İmar demek belirli bir arazinin bulunduğu konuma göre kullanabilir özelliklerini ortaya koyan bilgilerdir.

İmar durumu belgesi alım işlemlerinde arazinin kayıtlı olduğu belediyelere başvurulması gerekir. Belediyeden imar durumu nasıl alınır sorusunun yanıtı ise gerekli belgelerin tamamlanması ve bizzat belediyeye başvurulması şeklinde olmaktadır.

Tamamlanması gereken belgeler ise tabu, vekâletname (tarla sahibinin işlemleri yapamayacağı durumlar için gereklidir) son olarak çap.

İmar izni maliyeti ise belediyelerden öğrenilecek bir bilgidir. Arazinin kayıtlı olduğu ilgili belediyelerden arazi sahipleri ya da direk olarak vekâlet verilen kişiler ellerindeki belgelerle bu izinleri kolaylıkla alınmaktadır.