Beyler aşağıdaki resimlerde işaretlediğim yerlerdeki hesaplamalar hangi formüller kullanılıyor? Bilgisi olan varsa açıklayabilir mi?