​Sprey polyurea www.carbokaplama.com su yalıtımında 3 parametre çok önemlidir. Sprey makinesi, uygulayıcı ve hammadde

Polyurea'yı oluşturan iki ana malzeme vardır. Bunlar, Poliol ve izosiyanat'tır. Bu iki malzemenin makine da karışımı çok önemlidir. Diğer bir deyişle makine bu iki malzemeyi çok iyi karıştırması gerekir. Karışım iyi olmazsa, polyurea da iyi oluşmaz ve zamanla yırtılır veya uygulama esnasında baloncuk gibi istenilmeyen görüntü oluşturabilir. Polyurea makine olarak firmamız dünyanın en iyi ve en yaygın sprey makinası olan Graco markayı kullanmaktadır. Polyurea kaplama uygulamasında riske yer yoktur.

Uygulayıcı, zemin hazırlama tekniklerini iyi bilmesi gerekir. Sprey ​polyurea kaplama da zemin iyi hazırlanmaz ise, polyurea kaplama da iğne delikleri, kaplamanın zeminden ayrılması, kaplamada küçük gözeneklerin oluşması, veya kaplamanın yarılması gibi sonuçlar oluşabilir. Uygulayıcı firmanın zemindeki nem ölçme cihazının, beton freze gibi yardımcı ekipmalarının olması gerekmektedir.

​Polyurea hammaddesi, kaplamanın kalitesindeki diğer önemli bir faktordür. Polyurea kaplamanın yüzeyinin deliksiz olması, baloncukların oluşmaması ve kaplamanın uzun yıllara dayanıklı olması, polyurea hammaddesine de bağlıdır. Bu yüzden saf polyurea veya safa yakın (minimum %80 saflıkta) hibrit polyurea kullanılması tercih edilmelidir.
​Carbokaplama olarak %100 saf polyurea malzemelerini su yalıtımında kullanmaktayız.