Günaydın arkadaşlar,
Belediyede statik kontrol işini yapıyorum ve kontrol ettiğim şeyler için bir liste hazırlamıştım. Her seferinde yeni öğrendiğim kısımları listeye ekliyorum. Bu konuda sizden de yardım almak isterim. Bu listede eksik gördüğünüz, eklemek istediğiniz başka şeyler var mı?

1. Statik proje yapı denetim ve yetkili mühendis imzası var mı?

**Zemin Etüd 2. Zemin Etüd Belgesi ile Kontrol
2.1 İmzalı zemin etüddeki temel derinliği ile yapının temel derinliği aynı mı?
2.2 Zemin etüdde kullanılan zemin taşıma kapasitesi ile statik hesaptaki değer aynı mı?

**Staik Proje ile Mimari Uyumu 3. Mimari proje ile Statik proje uyumu
3.1 Mimari proje kapakdaki yapı bilgileri ile statik proje kapakdaki bilgiler aynı mı?
3.2 Mimari vaziyet planı, kat bilgileri, metrekaresi ile statikteki değerler aynı mı?
3.3 Mimari aks ölçüleri ile statik projedeki aks ölçüleri aynı mı?
3.4 Mimaride eksik kolon var mı? Kolon yönleri, çıkma ölçüleri, çatı saçak ölçüleri aynı mı?
3.5 Mimarideki bodrum kat duvar kalınlığı statik ile aynı mı?
3.6 Mimarideki asansör kuyusu ölçüleri ile statikteki ölçüler aynı mı?
3.7 Temel altı kazık işlemi (forekazık) var ise kazıkların yerleşimi uygun mu(asansör kuyusu ve kuyu temel altı uygun değil).
3.8 Sığınak mevcut ise duvar kalınlıkları kontrolü yapılmalı.
3.9 Mimarideki ve statikteki kot yükseklikleri ve asmolen durumu aynı mı?

**Datalar ile PC de kontrol 4. Statik datalar (sta4CAD, ideCAD) bilgisayara yüklendikten sonra statik rapor çıktıları ile uyugnluğunun kontrolü
4.1 Çizim sayfası açılarak sistemin tespit ettiği eksiklerin kontrolü
4.2 Analizli sayfasında yetersiz kesitlerin tespiti ve zemin taşıma gücü ile binanın yükü arasındaki fark
4.3 Hesap çıktısı ile bilgisayardaki işlemin uyumluluğu
4.4 Çizim sayfasında 3 boyutlu görüntüsü ile yapının kontrolü
4.5 Çizim sayfasında çerçeve sisteminin yönetmeliklere göre kontrolü

**Statik Radye, Bodrum Kat, Kuyu Temel 5. Statik projede radye-bodrum kat-kuyu temel
5.1 Radye pabuçları komşu parsel veya yol sınırında mı
5.2 Kuyu temel gerekiyorsa radye pabuçları kuyu temel dışına çıkmamalı
5.3 Kuyu temel var ise temel altı kazık yerleşimleri kuyu temelin altında yer alamaz
5.4 Kuyu temel projesi istenildiği şekilde hazırlanmış mı (2BK lı yapılarda tevzilere bakılmalı)
5.5 kuyu temel gerekmiyor ise yazısı kaşeli imzalı olmalı
5.6 Bodrum katta asansör var ise asansör kuyusu radye üzerinde belirtilmeli
5.7 Bodrum kat perde yapının en az 3 cephesinde olmalı
5.8 Merdiven detayı statikte olmalı

**Statik Proje Kolon Kontrolü 6. Statik projedeki kolon
6.1 Projedeki boyutları ile program çıktısındaki değerler
6.2 Projedeki donatı sayıları ve yerleri ile çıktıdaki değerlerin uyumu
6.3 Bir kolonda olması gerekenden fazla veya az donatı olup olmadığı
6.4 Perdelerdeki donatı yerleşim planı
6.5 Bodrum kattan üst katlara doğru kolon boyutları ve donatı adetleri arasındaki uyum

**Statik Proje Kiriş Kontrolü 7. Statik projede kiriş
7.1 Kiriş boyutlarıı ile hesap çıktılarındaki değerler aynı mı
7.2 Kiriş donatıları ile hesap çıktılarındaki değerler


**Statik Proje Çatı 8. Statik Projede Çatı
8.1 Mimari çatının oturduğu yerde statik açıdan taşıyıcı eleman varmı?
8.2 Çatı kirişlerinin konumu mimari ile kıyaslanmalı