Yerel seçimlerden sonra belediye meclisleri toplanmaya başladı.Komisyonlar oluşuyor ve üyeler belirleniyor.Bu komisyonlardan kanımca en önemlisi İmar kOmisyonu.İmar komisyonları, kentlerin imar planlarında oldukça yetkili.Plan tadilatlarından tutunda yeni imara açılacak yerlerin tespitine kadar karar verebiliyorlar.

İmar komisyonlarında fiilen müteahhitlik yapan kişilerin görev alması etik ve ahlaki açıdan doğru değil.Eğer müteahhitlik yapan mimar ve mühendisse yine doğru değil.Peki müteahhitler bu komisyonda olursa ne olur. ? Her türlü bilgide diğer meslekdaşlarının önüne geçmiş olur.Haksız rekabet olur.Kendisine rant getirici kararlar alınmasına vesile olabilir.Yasal olarak müteahhitlerin imar komisyonlarına girmesine bir engel yok.Ama bu durum ne etik nede ahlaki.......Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat mühendisi
ESKİŞEHİR