Her türlü hastahane bakım işleri yapılır kılima filitre leri itina ile degiştirilir