Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Gotik üslup

 1. #1
  Bölüm Yöneticisi N.SEZGİN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07-03-2008
  Mesajlar
  87
  Thanks
  122
  Thanked 67 Times in 38 Posts

  Thumbs up Gotik üslup

  Gotik tarz ve tekniği ile yapılmış bir tapınağa doğru yürürseniz, ilk
  önce onun; gök boşluğuna atılmış oklara benzeyen tepelerini, sivri ve
  ince yapılı kulelerini; bu kulelerin etrafında küçük küçük ve hepsi
  de sivri uçlu; pekçok kulecikten meydana gelmiş olduğunu görürsünüzfficeffice" /><O></O>

  Bu görünüşü ile bu tapınağı, bir ormana benzetirsiniz. Tapınağın
  kuleleri ve kuleciklerini de sanki, ağlayan yeryüzünün, boşluklara
  haykıran yeryüzü insanlarının göklere kaldırılmış ellerinin
  parmakları imiş gibi hayal edebilirsiniz. Bu görünüş üstünde her şey,
  sanki, vücutları katılaşmış, sesleri donmuş insanların haykırış ve
  çığlıklarıdır. Bütün kuleler ve kulecikler, sanki "göklere yalvaran
  ve göklerden imdat isteyen" insanların maddeleşmiş dualarıdır. Bu
  kuleler ve kulecikler; sanki Tanrı'ya el açmış. O'ndan mucizeler
  bekleyen milyonlarca insanın elleri, başları ve gövdeleridir.
  Anıt-tapınağı tamamıyla yaklaşınca; onun her yanındaki duvarlarının
  uzunlukları boyunca, dış taraftan birer destek ve dayanak olmak için,
  yer yer taş duvarlarla pekiştirildiğini görürsünüz. Tapınağın asıl
  duvarları ise; yerden yukarı doğru, diklemesine öyle yükseltilmiştir
  ki; ilk bakışta, bu duvarlar, insanda, sanki yakılacakmış gibi bir
  korku uyandırmaktadır. Ve, belki bu korkuyu gidermek için, tapınağın
  mimarları ve yapıcıları; bu duvarları, dıştan yer yer, ayrı birer
  dayanak ve destekle ve adeta birer koltuk değneyi şeklinde, büyük
  taşlarla örülmüş güvenlik duvarlarıyla asla yakılmayacak bir duruma
  getirmişlerdir. Ve, sanki bu tedbirle de, tapınağın duvarlarına bakan
  insanlarda, ilk anda uyanan yıkılma korkusunu gidermek istemişlerdir.
  Bu düşünce, gerçekten, büyük bir anlam taşımaktadır. Bu tedbir, kendi
  kendilerine ve tek başlarına ayakta duramayan ve mutlak surette
  başkalarının desteğine ihtiyaç duyan o zamanki insanların
  güçsüzlüklerini anlatan apaçık ve somut bir belirti sayılacak
  anlamları hatırlatmaktadır.
  Tapınakların dış duvarlarına örülmüş bulunan çok sağlam, taş destek
  ve dayanak duvarları ise; tapınaklar gibi, o çağ insanlarının da,
  koltuk değneklerine, başkalarının yardımlarına ve ansızın belirecek
  mucizelere ihtiyaçları olduğunu anlatan birer belge değerindedir.
  Tapınakların duvarlarından başka, kornişleri de- tuhaflıklarıyla-
  dikkati çekmektedir. İnsan, bunlara bakar bakmaz; hepsi de acayip
  biçim ve şekilleri ile insana; çok çirkin suratlı yaratıkların -
  birer hayalet gibi- oralarda dolaşıp kaynaştıklarını ve korkunç
  bakışlar ve hareketlerle kendisine saldırmak ister gibi işaretler ve
  davranışlar yaptıklarını görür gibi olur. Bu acayip şekillerdeki
  korkunç hayaletler; insanı ve insanın bu dünyadaki hayatını -baştan
  sonuna ve doğumundan ölümüne kadar- dolduran ve öteki dünyaya kadar
  izleyerek peşinden koşup gelen korku ve dehşet'lerin sembolü
  sayılabilir. Tapınak içindeki sütunlar, sizin üzerinizde, ilk bakışta
  ucu-bucağı yokmuş anlamını aklınıza getiren, tapınağın bütün iç
  alanını, bir orman gibi doldurulmuş etkisi yapar. Tapınağın içi; çok
  büyüktür, çok geniştir ama; insan burada dolaşırken bir darlık, bir
  sıkıntı duygusuna kendini kaptırır; sıkıntı içinde kalır; nefes
  alamaz gibi olur. Burada, insanın içini kaplayan sıkıntı duygusu;
  dünyada karşılaştığı ve ömrü boyunca karşılaşacağı türlü engelleri,
  setleri, yamaçları, inişli çıkışlı yolları ve uçurumları, başına
  gelebilecek belaları ve musibetleri... Ve, sayısız engelleri
  hatırlatan birer sembol olarak kabul edilebilir.
  Tapınağın damları ve kubbeleri; -Salisbury Cathedrali'nde olduğu gibi-
  oklar şeklinde inceltilmiş ve sivritilmiş demiştik. Pencereleri de
  öyledir. Tapınağın dışında ve içinde görülen her şey; tapınağa giren
  insalar gibi; gökyüzü boşluğuna doğru uzanmıştır. Tapınağın
  pencerelerine doğru baktığınız zaman; hayret etmekten kendinizi
  alamazsınız. Sayısız denilecek kadar çok pencere görürsünüz. Ve
  bunların hepsi; büyük çapta tutulmuştur, yüksektir ve neredeyse
  tapınağın iç duvarları kadar geniştir. Fakat buna rağmen; tapınağın
  içi loştur ve adeta karanlıktır. Hatta, en aydınlık ve güneşli
  günlerde bile güneş ışınlarını içeriye yansıtamamaktadır. Bunun
  nedeni: Pencerenin renkli camlarla kapanmış olması ve ayrıca;
  pencerelerin içlerine de türlü dinsel biblolar, heykelcikler,
  resimler, levhalar ve tablolar konulmuş olmasındandır. Ancak; dıştan
  bol ışık yansıtmadıkları halde, tapınakların hemen bütün pencereleri;
  insanı şaşırtacak derecede güzeldir. Onlara bir kere bakan; gözlerin
  kolay kolay onlardan ayırmak istemez. Camların renkleri ve renklerin
  çeşit tonlarının yanyana getirilişi, eritilerek dökülmüş gibi, iç-içe
  uyumlu bir tarzda kaynaştırılmış olması! Bütün bunlar, insanda bir
  şiir, bir müzik dinliyormuş etkisi yapar. İnsan bunlara baktıkça,
  büyülenmiş gibi olur.

  <O></O>

  Ortaçağ tapınaklarını duvarlarına işlenmiş veya asılmış resimlere ve
  duvarların oyuklarına konulmuş heykellere, heykelciklere bakarsanız;
  bunlardaki figürlerin hemen hepsinin iç ve dış ölçüleri arasındaki
  uyuşmazlık, gözlerinize hemen çarpar. Heykeller; ölçüsüz derecede dar
  ve basık oldukları için, bir kalıba dökülerek elde edilmiş oldukları
  izlenimine kendinizi kaptırırsınız. Bunun nedeni; sanatkarların
  acemilikleri ya da heykeltraşların görünüşlerinin kusurlu oluşu
  değildir. Asıl neden; çok daha derinlerdedir: Bu durum bize; Ortaçağ
  insanlarının çok ağır ruhsal baskılar altında tutulduklarını,
  ruhlarının adeta ağır silindirlerle ezilerek şekilsizleştirildiği
  anlatmaktadır. Bu durum bize; çok ağır yaşama koşullarının, Ortaçağ
  insanlarına rahat bir nefes aldırmadığını; onları ezildiğini,
  boğduğunu ve bu zavallı insanların -kendilerine yapılan- bütün
  baskılara ve haksızlıklara hiçbir direnmede bulunamadıklarını, hiçbir
  karşı hareket yapamadıklarını; direnme yerine, kendi kabukları içine
  çekildiklerini, büzüle büzüle öz şekillerini kaybettiklerini;
  insanlıktan çıkarak birer "hiç" haline geldiklerine ve getirdiklerini
  anlatmaktadır.
  İnsan, bu heykellere baktıkça, Ortaçağ insanlarının yaşama ve
  varlıklarını devam ettirme koşulları karşısında duydukları korkuları,
  daha iyi anlar ve dehşet içinde kalır. Ve sonra; bu insanların İsa'yı
  niçin canlı veya tekrar dirildikten sonraki haliyle değil de, hep
  çarmıha gerilmiş olarak-resimde ve heykelde- göstermiş olduklarını
  daha iyi anlar. Aynı zamanda insan; Ortaçağ uluslarının "iyi"yi,
  niçin daima kötülükler ve şerefsizliklerle gizlediklerini; "gerçek"i
  türlü yalanlar ve riyalarla yoketmek çabasında olduklarını"; "güzel"i
  ve "güzellik"i, niçin hep çirkin ve iğrenç maksatlarla gözlerden
  saklamaya çalıştıklarını daha iyi anlar. Ve, ne acıdır ki, bu ruh
  çöküntüsü hali ile, ağır hayat koşulları içinde
  yaşarken "iyi"nin, "gerçek"in, "güzel"in ve "güzellik"in varlığından
  haberi daha olmaz. Ve, pek tabiidir ki; insan, ilk bakışta
  bunlarda: "İyilik'te, "gerçek'te, "güzel"de ve "güzellik'te"
  gizlenmiş bulunan değerleri ve anlamları kavrayamaz; etrafında
  gördüklerinden habersizmiş gibi yaşar ve hiçbir şeye sevinemez. Hep
  korku içindedir ve korku içinde yaşamaktadır. Bunun içindir ki;
  Ortaçağ'da yaşayan insanlar; tapınaklarını süslemede kullandıkları
  resim ve tasvirler arasında en çok "Korkunç Mahkeme", "Cehennem
  Azabı", "Ölüm Alayı" gibi sahne ve olayları canlandıran tablolara yer
  vermişlerdir. Buna bakarak denilebilir ki, Ortaçağ'ın biricik
  sembolü "Yaşayan İnsan" değil; "Mevla'nın Kafası" kabul edilmiş sözü
  de hikmet ve felsefenin temeli sayılmıştır.
  Bütün bu korkunç semboller, hep eski ve ölmüş Roma'dan artakalan
  gölgeler ve hayallerden ibaretti. Bütün bunlar; eski Roma'nın birer
  birer ezip yokettiği çeşitli değerlerin ve insan kişiliğinin
  gölgeleri ve kalıntıları idi. Yalnız bu kadar değil; o çağlarda,
  insanla beraber insanlık da yokedilmek istenmişti. İnsanın uyanık
  olması, gereken ruhu, tamamıyla uyuşturulmuş ve bu ruhun sahibi olan
  insan; boğulmuş ve ölmüş sayılacak derecede hareketsizleştirilmiş
  bayıltılmıştı. Ve, insanların gözleri; artık hiçbir şey görmemek
  üzere kapatılarak karartılmış; dimağları söndürülerek çalışmaz hale
  getirilmişti. Gözlerden başka, dimağları ve ruhları da karanlıklar
  içinde bırakılmıştı. Ama, bütün bunlar yapılırken, birşey
  unutulmuştu. Evet, unutulmuştu ki; insan ruhu denilen görünmez
  varlık, belki baskı altına alınabilirdi ve belki uzun süre baskı
  altında tutulabilirdi. Ama hiç bir kuvvet onu, kesin olarak öldüremez
  ve yokedemezdi. Bu nedenledir ki; ne Roma ne de Bizans, bütün
  baskılara rağmen insan ruhunu boğamamış, zehirleyememişti. Binlerce
  yıl sonra ve Ortaçağ'da dahi, Ortaçağ insanının ruhunu öldürmek,
  yoketmek şöyle dursun; ruhunu tamamiyle uyuşturmak da mümkün
  olamamıştı. Roma tarafından zincirlere vurularak kıskıvrak bağlanan
  insan ruhunun; günün birinde, bu zincirleri kırıp parçalayacağı da
  düşünülmemişti.
  Ve... Çok geçmeden o gün, geldi: Bunaltılmış ve bayıltılmak
  istenilen "insan ruhu" baskılarından kurtuldu; çok güzel görünüşü ile
  Hellada'nın dahi-bir zamanlar- ummadığı ve görmediği bir güç ve
  güzellikle meydana çıktı. Bu güzelleşmiş ve güçlenmiş ruhu sezen
  barbarlar bile- kötü alışkanlıklarını bırakmak ve barbarlıktan
  kurtulmak için-çaba harcamak zorunda kaldılar. Vaktiyle, Hellada'da
  ve Roma'da, bütün elemanları ve nitelikleri yavaş yavaş meydana
  çıkarılmış olan insan ruhunun güzellikleri tekrar yeniden keşfedildi.
  Böylelikle, Ortaçağ'ın ortalığa yaydığı-insanların ruhlarını karartan
  ve duygularını söndüren- yoğun kara bulutlar dağılıp artan bir hızla
  seyrekleşmeye ve bu olayla birlikte, insanların zihinlerinde bir
  uyanıklık belirmeye başladı.
  Bu; güzel bir başlangıç oldu: Ufuklar, yavaş yavaş açıldı. Kara
  bulutlar yavaş yavaş seyrekleşti. Ufuklarla gökler, güzel bir fecirle
  ağardı. Ortalık aydınlağa kavuşmaya başladı. Bunun arkasından da
  reform çağının parlak güneşli sabahı doğdu<O></O>

  <O></O>

 2. The Following User Says Thank You to N.SEZGİN For This Useful Post:

  ÖZG3 (07-07-2008)

 3. #2
  Bölüm Yöneticisi N.SEZGİN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07-03-2008
  Mesajlar
  87
  Thanks
  122
  Thanked 67 Times in 38 Posts
  Gotik sanat, XII. yy.dan XVI. yy.a kadar, dört büyük dönemde gelişti. Birinci dönem, XII. yy.ın büyük bir bölümünü kapsar ve mimari çizgilerin genel görünüşünü hâlâ etkileyen roman sanatıyla gotik sanat arasında bir geçiş dönemi teşkil eder. Bu çağın en özgün anıtları Fransa'dadır: Saint-Denis Manastır Kilisesi, Sens, Noyon ve Laon katedralleri.

  Aşağı yukarı XII. yy. sonlarından XIII. yy. ortalarına kadar uzanan ikinci dönemde gotik sanat iyice yerleşir ve doruğuna ulaşır. Bu dönem, gotik sanatın «klasik» çağıdır ve hepsi birbirinden ünlü pek çok anıt bu dönemde yapılmıştır: Chartres, Bourges, Merveille du Mont-Saint-Michel katedralleri. Bu çağda gotik mimari İtalya, Almanya ve İspanya'ya da sıçramış, sonra İngiltere'ye geçerek orada daha değişik bir nitelik kazanmıştır (Canterbury, Chichester katedralleri).

  Daha sonraki döneme ışınlı gotik adı verilir. Bir önceki dönemin eser bolluğu yanında bu dönem biraz fakir kalır. Bu dönemde daha çok eski yapıların bitirilmesine çalışıldığı için (Paris'teki Notre-Dame Kilisesi'nin yan kiliseleri, Saint-Denis Kilisesi'nin şahını) büyük anıtların sayısı azdır (Troyes, Tours katedralleri, Westminster Manastır Kilisesi).

  Nihayet, XIV. yy.ın ikinci yarısından başlayarak, gotik sanat büyük bir diriliş ve canlanma dönemine girer. Bu dönemde gotik sanattan pek çok üslûp doğmuştur. Bunların en önemlileri, İngiltere'deki düşey üslûp (Oxford ve Cambridge Üniversitesi yapılan), Fransa ve Almanya'daki alevli gotik'tir.

  Yükseklik ve Işık

  Gotik, her şeyden önce kaynağını dinden alan bir mimarlık üslûbudur. Bütün çağ boyunca anıtların yapımındaki en büyük özellik sivri kemerin kullanılması, göğe yetişmek istermişçesine uzayan düşey çizgilerle ince sütunlara olan düşkünlük ve içeriye bol ışık girmesini sağlamak için büyük pencerelerin açıldığı duvarların inceltilip hafifletilmesidir.

  Gotik yapı tarzı, pencerelere gittikçe daha çok önem vererek vitrayların geliştirilmesine elverişli bir ortam da yarattı. Başlangıçta vitraylarda, yalın renklere (mavi, kırmızı, turuncu) yer veriyordu. Sonra, XIV. yy .da hem zamandan ve paradan tasarruf etmek, hem daha duru bir ışık sağlamak amacıyla tekrenkli vitraylar büyük ölçüde kullanılır oldu ve yeni bir renk olarak altın sarısı geçerlik kazandı. Nihayet XV. yy. ortalarında, gene daha sıcak renk tonlarına dönüldü ve perspektif ortaya çıktı: böylece vitray, camdan yapılmış gerçek bir tablo halini aldı.

  Gotik resim ve gotik heykel çoğu zaman mimarinin tamamlayıcısı sayılır. Bu alanda roman sanatının de koratif ve stilize görünüşünden vazgeçilmiş ve daha güçlü bir gerçekçiliğin arayışına başlanmıştır. Nihayet halıcılık da gotik sanatın bir bütünleyicisi olarak XIV. ve XV. yy.larda altın çağını yaşar.  Fransa'da Chartres Katedrali: cümle kapısı alın tablasında Isa baş yeri alıyor. 1145-1150 arasında gerçekleştirilen bu kapı, gotik heykelciliğin başlangıcını haber verir.

  «Saint Jean ve yedi Doğu Kilisesi» (bölüm) [1375-1380], Nicolas Bataille eseri: gotik halıcılığın en başarılı örneklerinden biri. Halıcılık Müzesi, Angers.  İsa ve havarileri: Alman heykelcisi Tuman Riemenscheneider'ın (1460-1531) eserinden bir bölüm. XIV. yy.ın sonunda, kiliselerin iç süslemesinde tahta heykeller de yer almağa başladı. Palatinat Müzesi, Heidelberg.
  Konu N.SEZGİN tarafından (03-12-2009 Saat 00:33 ) değiştirilmiştir.

 4. #3
  Konu Yöneticisi Raphsody - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  19-04-2006
  Yaş
  40
  Mesajlar
  1.131
  Thanks
  38
  Thanked 162 Times in 49 Posts
  Bir detay daha, Gothic Mimari 13. yüzyılda Tapınak Şovalyelerinin Kendi kilise tarzlarını Katolik kiliselerden ayırmak için benimsedikleri bir biçimdir. Tapınak şovalyeleri kabala'ya hakim oldukları için süslemelerde çok fazla pagan sembolleri kullanılmıştır. İnanç biçimleri hristiyan inancını kabala'nın vaadlerini gerçekleştirmek için kullanmaya yönelikti. Daha sonradan bu inanış zamanımızdaki masonları doğurmuştur.
  Mühendis : Ulum-i riyaziyeden, ecsamın eşkalinden ve mesafelerin ölçülmesiyle her nev’i ebniye ve sairenin sureti tertib ve tesisi ile memur alim...Benzer Konular

 1. Gotik Mimari
  By Volkan Donbaloğlu in forum Mimarlık Tarihi
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 16-04-2015, 16:15
 2. Dame de Sion’un Gotik Kilisesi Tiyatro ve Konser Salonu Oldu
  By Yönetici in forum Sektörel Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19-11-2006, 19:33

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •