Kayseri hayırseverlikte de birinci
EMİNE DOLMACI
Devlet okul da yapar, eğitim hizmeti de götürür. Bugün vakıflar tarafından kurulan okullar dışında olan budur, aynı zamanda sosyal devlet ilkesinin de bir gereğidir bu.
Ama bu görevi devletten ve vakıflardan da öteye kendi omuzlarında hisseden insanlar, yaptırdıkları okullarla bu misyona destek veriyorlar. Bir İç Anadolu kenti olan Kayseri'den bahsediyoruz. Okulların, Ahmet Baldöktü İlköğretim Okulu, Arif Eminoğlu İlköğretim Okulu, Yılmaz Akansu İlköğretim Okulu, Mustafa Yelkenoğlu Lisesi ve Sema Yazar Anadolu Lisesi gibi kişi isimleriyle anıldığı şehirde, devlet okullarının yüzde 70'i, vakıf okullarının da yüzde 80'inin hayırseverler tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. 60 yıl kadar geriye giden bu geleneği başlatan kişiyle ilgili rivayetler ise muhtelif. Kimi, Mustafa Yelkenoğlu'nun yaptırdığı çeşmeden sonra insanların hayır işlerine yöneldiği ve okul yaptırmaya başladığı, kimi de Nuh Naci Yazgan'ın yaptırdığı yurttan sonra bu geleneğin başladığını iddia ediyor. Kendi sanayiini kurarak, Anadolu'nun en gelişmiş şehirlerinden biri haline gelen Kayseri'de, eğitim alanında da ilginç bir gelenek hüküm sürüyor. Boydak, Yelkenoğlu, Özderici gibi Kayseri'nin bilinen ve iş hayatında önemli bir yere sahip olan aileleri, aile büyükleri adına okul yaptırarak bunu ya devlete ya da vakıflara devrediyor. Gaziantep'te de Konukoğlu ve Nakiboğlu ailesi tarafından sürdürülen bu gelenek, Anadolu'nun farklı şehirlerinde de bu kadar yoğun olmasa da görülüyor. İstikbal Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Kayseri'de 60 yıllık geçmişe sahip olan uygulamanın Nuh Naci Yazgan diye bir hayırsever tarafından başlatıldığını söylüyor. Nuh Naci Yazgan, Kayseri sokaklarında bir gün gezerken, sokak lambasının altında kitap okuyan genç bir çocuk görmüş ve ‘Sen ne yapıyorsun burada' diye sormuş. ‘Amca ben fakirim evimizde elektrik yok, buraya ders çalışmaya geldim' cevabını alan Yazgan, çok duygulanarak bir yurt yaptırmaya karar vermiş. Ondan sonra eşi Behice Yazgan adına da bir kız lisesi yaptırmış. Ondan sonra diğer insanlar da devam etmişler. Osman Düşünceli ismindeki bir hayırsever de çocuk yurdu yaptırmış mesela. Türkiye'nin diğer illerine örnek konumdaki uygulamada, Kayserili işadamları Nuh Mehmet Baldöktü, Nuh Mehmet Küçükçalık, Kadir Has ve Nuri Cıngıllıoğlu gibi isimlerin büyük rolünün olduğu belirtiliyor. Şimdi onu, Boydak, Yelkenoğlu ve Özderici gibi aileler takip ediyor. Hem eğitim kurumları, hem de diğer hayır kurumları bu aileler tarafından yaptırılıyor.