Tasarım Teorisi dersinde Prof. Dr. Erik Schmid (Heidelberg) hocamız, geleceğin Grafik, Objekt, Porselen, Cam ve Tekstil tasarımcılarına ders verirken, zaman zaman tasarımcıyı şöyle ta`rif ederdi:

Tasarımcı, ileriye dönük, inovativ, işe yarar, özgün ve orijin fikirleri olandır.
Tasarımcı, piyasa araştırması yapıp hedef kitlesine göre konsept oluşturandır.
Tasarımcı, realite ile tasarım arasında iyi bir bağ kurandır.
Tasarımcı, tasarımlarıyla lüzumsuz ürün üretimine engel olandır.
Tasarımcı, uzun ömürlü, kullanımı kolay ve işlevselliğine uygun ürünler tasarlayandır.
Tasarımcı, şekil ve kalıpların dışına çıkabilme kabiliyetine sahip olandır.
Tasarımcı, fikir, üretim ve satış aşamalarında etkin rol alıp, etkin stratejiler geliştirendir.
Tasarımcı, 'problem' çözebilendir.
Tasarımcı, tasarladığı ürünle toplumun kimliğine ters düşmeyendir.
Tasarımcı, çalışmalarıyla 'sıradışı' olandır.
Tasarımcı, tasarım etiğine sâdık kalandır.