1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 12 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Hakediş Nedir? Nasil Tanzim Edilir? Nasil ödenir? Kimler Kullanir?

 1. #1
  Konu Yöneticisi Halil ÇAKICI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14-08-2006
  Yaş
  36
  Mesajlar
  344
  Thanks
  4
  Thanked 200 Times in 95 Posts

  Arrow Hakediş Nedir? Nasil Tanzim Edilir? Nasil ödenir? Kimler Kullanir?

  HAKEDİŞ: Müteahhidin veya Taşeronun; uhdesindeki sözleşmeye göre inşatta gerçekleştirdiği imalat ve belirli ihzarat karşılığı tahakkuk eden alacağıdır ve sözleşme tasarısının 9 ve 11 nci, eksiltme şartnamesinin 11 nci, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 39 ncu, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinin 14.17 ve Genel Teknik Şartnamesin Genel hükümleri (1) maddeleri esaslarına göre tanzim edilir.

  HAZIRLANMASI:
  Eklenmiş Dosya Eklenmiş Dosya

 2. The Following 7 Users Say Thank You to Halil ÇAKICI For This Useful Post:

  DenizVIAS (13-05-2010), fbsr (02-09-2008), felagoz (02-03-2009), GOKSELL (02-08-2008), halukçu (30-06-2009), karakus27 (21-06-2010), serdar_perwer (20-03-2008)

 3. #2
  YAPI DANIŞMANI
  Üyelik tarihi
  10-04-2006
  Mesajlar
  2.620
  Thanks
  392
  Thanked 733 Times in 387 Posts

  Exclamation Hakediş Nedir ? Nasil Tanzim Edilir? Nasil ödenir? Kimler Kullanir?

  HAKEDİŞ NEDİR ? NASIL TANZİM EDİLİR? NASIL ÖDENİR? KİMLER KULLANIR?
  TANIMI: Müteahhidin veya Taşeronun; uhdesindeki sözleşmeye göre inşatta gerçekleştirdiği imalat ve belirli
  ihzarat karşılığı tahakkuk eden alacağıdır ve sözleşme tasarısının 9 ve 11 nci, e ksiltme şartnamesinin 11 nci,
  Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 39 ncu, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinin 14.17 ve Genel Teknik
  Şartnamesin Genel hükümleri (1) maddeleri esaslarına göre tanzim edilir.
  HAZIRLANMASI:
  1. Sözleşme ve eklerinde aks ine bir hüküm yoksa, yer tesliminden itibaren ayda bir tanzim edilir.
  2. Müteahhidin talebi üzerine müteahhit veya vekili hazır olduğu halde o güne kadar vücuda getirilen
  imalat, projesine göre ölçülerek miktarlar bulunur, ataşmana geçirilmiş imalat da ataşman defterinden
  aynen alınır.
  3. Birim Fiyat Cetvelinde ve sözleşmesinde ihzarat verileceği açıklanmış malzemeler ile, ihzarat verilecek
  yarı mamul tesisat malzemeleri, usulüne göre ölçülerek, tartılarak ihzarat miktarları bulunur.
  4. İmalat ve İhzarat iç in bulunan bu miktarlara göre hakedişe esas olacak yeşil defter tanzim edilir.
  5. Yeşil defterdeki imalat miktarları ile Birim Fiyatlar çarpılarak hakedişe geçirilir.
  6. Sözleşme ve Genel Teknik Şartnamede belirtilen taşıma ve yükleme-boşaltma verilecek ma lzemeler
  için Genel Teknik Şartnamesindeki genel hükümler madde (1) e göre taşıma, yükleme-boşaltma
  bedelleri de hesap edilerek hakedişe dahil edilir.
  7. Sözleşme gereği yapılan işlere fiyat farkı verilecek malzemeler için Münferit Malzeme Fiyat Farkları
  h esaplanarak hakediş bünyesine aktarılır.
  8. İmalat, ihzarat ve taşımalar için hakedişte bulunan toplam, eksiltme indirime tabi tutulur.
  9. Bu toplamdan sözleşmeye göre Kesin teminat kesintisi, idareye olan avans ve saire gibi borçları ile
  kanuni vergileri çıkarılmak suretiyle müteahhide ödenecek tutar bulunur ve müteahhit veya yetkili
  vekili ile kontrol teşkilatı tarafından imza edilmek suretiyle hakediş düzenlenir.
  ÖDENMESİ :
  Tanzim edilen hak ediş, ilgililer tarafından kontrol edilerek, gerekli düzeltmele r yapılıp İta Amiri tarafından
  onandıktan sonra tahakuka bağlanarak ödeme işlemi gerçekleştirilir.
  KİMLER KULLANIR :
  1. Genel Bütçeye Dahil Daireler
  2. Katma Bütçeli İdareler
  3. Özel İdareler
  4. Belediyeler
  5. Müteahhitler
  6. İnşaat, Makina ve Elektrik Müh endisleri
  7. Mimarlar
  HAKEDİŞ TANIMLAR:
  İŞ: Bir anlaşma ile yapılacak bütün yapım veya hizmetler.
  POZ (İŞ KALEMİ): Teknik, özel ve yapım şartları ile birim fiyat tarifleri bulunan ve anlaşmalarında bedeli
  gösterilen veya sonradan yeni fiyatı yapılan İş Bir imleri.
  RAYİÇ: Bayındırlık Bakanlığınca her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan, idarelerin işlerinde
  ve ihalelerinde uymak zorunda oldukları malzeme, işçilik, makine fiyatları, katsayı ve baz fiyatlarıdır. (Örneğin
  Elle Yapılacak Kazı içi n Kullanılacak İşçilik Ücretini Belirler.)
  ANALİZ: Bir Birim Fiyatın Hesabına esas, içerisinde bulunan rayiç miktarlarını ve tutarlarını gösterir fiyat
  tablosudur.
  ANLAŞMA YILI: Anlaşmanın kapsadığı işin keşfinin hazırlandığı ve dolayısıyla anlaşmanın imza landığı yıl.
  (Yıl sonunda yapılan ihalelerde anlaşma yeni yılda imzalansa dahi keşfin hazırlandığı yılın birim fiyatları
  anlaşma yılıdır.)
  ANLAŞMA YILI BİRİM FİYATLARI: Anlaşma yılı cinsinden birim fiyat tutarı.
  UYGULAMA YILI : İşlerin gerçekleştirildiği yıl.
  (1999 yılında anlaşması imzalanmış iş için, 1999 yılı bitene kadar yapılan işler anlaşma yılında yapılmıştır. 2000
  yılında yapılan işler ise Uygulama Yılında yapılmıştır.)
  UYGULAMA YILI BİRİM FİYATI : Uygulama yılına ait bedel.
  FİYAT FARKI : Uygulama yılı içinde yapılan iş kalemlerinin tutarlarının anlaşma yılı tutarlarına göre
  farkıdır. Bu tutar anlaşma fiyatlarına ek olarak ödenir.
  Örnek:
  Anlaşma Yılı : 1998 Uygulama Yılı : 2000
  Fiyat Farkı : [ Uyg.Yılı İş Miktarı x 2000 Birim Fiyatı]-[ Uyg.Yılı İş Mi ktarı x 1998 Birim Fiyatı]
  MALZEME FİYAT FARKI : Birim Fiyatlara esas rayiçler 1 Ocak itibariyle tespit edilir. Yıl içerisinde İş’te
  kullanılan her türlü malzeme için meydana gelen artma ve eksilme miktarları birim fiyatlara ek olarak uygulanır.
  İşçilik 'i kapsamaz.
  Örnek: Motorin 1 Ocak tarihinde 400.000 TL
  1 Haziran'da 450.000 TL (Gelen 50.000 TL) her iş kalemine
  giren motorin miktarı tespit edilerek malzeme fiyat farkı bulunur.
  İHZARAT: İşte kullanılacak bir malzemenin idarenin onayıyla önceden alınıp, s toklanması işlemidir. (Örnek:
  Bina için gerekli 150 ton demir önceden alınarak hakedişe demir ihzaratı olarak girer. İmalat Yapıldıkça
  ihzarattaki (Stoktaki ) miktar azaltılır.)
  KEŞİF: İhale Aşamasından Önce İdare tarafından yaptırılması düşünülen işin baş tan sona bitirilmesi için, tespiti
  yapılan iş miktarlarının ve tutarlarının keşfin hazırlandığı yılın fiyatlarıyla toplamıdır.
  II.KEŞİF: İşin ihaleye çıkılan keşif miktarlarıyla bitirilemeyeceği tespit edilirse, idarenin onayıyla işin bitmesi
  için gerekli miktarlar KEŞİF'e eklenir. Yeni Keşfin toplamı II.Keşif Olarak anılır. Keşif artışı birden çok kere
  yapılabilir. Ancak Yeni Keşfin Toplamı daima II.Keşif olarak anılır.
  KEŞİF BEDELİ: İşin tamamı veya bir bölümü için hesaplanan tutarının, keşfin yapıldığı yılın fiyatlarıyla
  anılmasıdır.
  ANLAŞMA BEDELİ: İhale alınırken idareye taahhüt edilen tenzilat düştükten sonraki işin net tutarıdır.
  Anlaşma Bedeli = Keşif x (1-Tenzilat)
  %15 tenzilat için Anlaşma Bedeli = Keşif x (1-0,15) = Keşif x 0,85 'dir
  HAKEDİŞİN BÖL ÜMLERİ:
  METRAJ: İhale kapsamında işin yapılan bir bölümü işin iş kalemlerine (pozlara) ayrılmış olarak miktarlarının
  hesaplandığı cetveldir.
  YEŞİL DEFTER: Bir iş başladığında, yapılan işlerin miktarları bir defterde tutulur. Her hakediş döneminde
  hazırlana n metrajlar bu deftere eklenir. Hakedişe girecek olan imalat miktarlarının verildiği bölümdür. Bu
  bölüme değerler, Hakediş ve Demir Metrajları ile Attaşman defterinden gelebileceği gibi kullanıcı tarafından
  direkt olarakta girilebilir. Kümülatif yeşil deft er mantığı kullanılacaksa yeşildefter aktarma işlemleri kullanılarak
  yeni yeşil defterin eski değerleri toplam olarak taşıması sağlanmalıdır. İlgili işte kullanılan bir malzemenin
  toplam imalat miktarı istenilirse yerleri belirlenerek detaylandırılabilir.
  Poza önceki hakedişten devreden ve bu hakedişe giren miktarlar yazılır ve toplanır. Toplam rakam hakedişe esas
  miktardır.
  Örnek: POZ NO: 16.002/1 İdarece istenen dozda demirsiz beton hazırlanması m³
  AZI ÇOĞU
  Önceki Hakedişten ............... 50 m³
  Bu Haked iş döneminde giren.... 25 m³ 75 m³
  İÇ SAYFALAR : Hakedişin parasal hesabının pozlara göre yapıldığı sayfadır. İç Sayfalara geçmeden Hakedişin
  para alış tarzını kısaca tekrar etmek gerekir.
  İç sayfalar hesap düzeni İç Sayfalar, işin başından o güne kadar ya pılan işlerin Toplam Miktarı ve Sözleşme Yılı
  fiyatlarıyla tutarını (A) ile Uygulama Yılı Fiyat Farkı Tutarını (G) verir.
  Diğer Değerler önceki yıllardan toplam olarak alınır.(B+C+D+E+F)
  HAKEDİŞ UYGULAMASINA ÖRNEK:
  - Sözleşmede aksi bir ifade yoksa Hakediş ayda bir kez yapılır.
  - O ay yapılacak hakedişe girecek işlerin metrajı hazırlanır.
  - Farklı işlere ait poz ve miktarlar Metraj icmali ile birleştirilir.
  İÇ SAYFAYA KADAR GELEN YOPLAM MİKTARLAR AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE PARAYA ÇEVRİLİR.
  Sözleşme Fiyatlarıyla İşin Toplam Tutarı. 1.525.000.-TL
  Uygulama Yılı Fiyat Farkı Tutarı............. 2.300.000.-TL
  BİR ÖNCEKİ ÖDENEK DİLİMİ MİKTARI: HER YIL SONUNDA TÜM İMALATLAR YIL SONU TESBİT
  TUTANAĞIYLA KAYDA GEÇİRİLİR. BU MİKTARLAR BU SÜTUNA YAZILIR.
  HAKEDİŞ LİNKLERİ
   www.ih alehaber.com/yapimevzuati.asp?d=9
   www.ihalenet.com/Free/Yargitay/M001.html?index=S0002
   www.ubak.gov.tr/tr/dlh/home/eedb.html
   www.santiyeci.com/aareskurhakornek.htm
   www.hirdavat.gen.tr/
   www.birimfiyat.com
   www.birimfiyat.net
   www.santiye.org.tr
   www.imobursa.org.tr veya http://www.imobursa.org.tr/htmls/proj_bed_hes_prog.htm
   http://www.egemyazilim.com
   http://www.platin.s5.com/sozluk/ab.html (Eski Terimler Sözlüğü)
   http://www.sistemdergisi.com.tr/ (Genel bilgiler)
   http://www/oska/com.tr (M etraj,Keşif,Hakediş Yazılımı)
   http://www.solon.com.tr (Metraj,Keşif,Hakediş Yazılımı)
   www.ampyazilim.com.tr/docs/ (Hakediş Yazılımı)
   http://www.haser.com (İnşaat,Keşif,hak ediş,Kesin Hesap Yazılımı)
  Yardımcı CAD Programları
   E-Plan
   IntelliCAD Mima ri Çizim programı
  YARDIMCI BİLGİLER
  Yeşil Defter (Son gerçekleşen İmalatlar)
  Ünite İşlemleri: Yeşil Defter, Metraj gibi bölümlerde bir inşaatın blok, Kademe etap olarak ayrılabilmesi
  işlemine ünite adı verilmiştir. Buna göre her inşaatta istenilen sayıda ünite açılarak her bir bölümün ayrı ayrı,
  Detay icmal Grupları ile değerlendirilmesi sağlanır. imalata giren pozlar inşaat, makina ve elektrik olarak kendi
  gruplarında hakediş raporlarında yer alır. Bu gruplar her ünitede ayrı ayrı hesaplanır. İlgili işde kullanılan bir
  malzemenin toplam imalat miktarı isteğe göre üniteleri belirlenerek detaylandırılabilir.
  Hakediş Hazırlama: Ataşman ve metraj satırlarından girilip yeşil deftere aktarılan yada direkt olarak yeşil
  deftere girilen imalat satırlarının; yazıcı yada ekran raporları alınmadan önce düzenlenmesi gerekir.
  Ataşman Defteri Hakkında Genel Açıklamalar
  1. İşyerinde mevcut veya sonradan gereksinime göre konulan veya konulacak röper ve mihver kazıları, işin
  sonuna kadar değişmeyecek noktalarla saptayıp, kroki, tarif ve gerçek ve itibari kotları ile birlikte işbu ataşman
  defterinde gösterilir
  2. Yapının (uygulama proje ve planlarında) +- 0.00 itibari kotu ile gösterilen yerleri (yukarıda saptanan) röper
  kotuna göre kotlandırılır.
  3. İnşaatın yapımı sırasında, plankote yapılması, doğal zemin, temel tabanı, su düzeyi, kazı tesviye kotları gibi
  kotlandırma işlemi ile ilgili tüm işlerin kotları, iş bu ataşman defterinde saptanan (Röper) kotlarına uyularak
  saptanır.
  4. Kontrol mühendisi, yukarıdaki esaslara uyulmadan yapılan kotlandırmaların sonuçlarından sorumlu tutulur.
  5. Ataşman defterine geçirilecek ölçüler, bilgiler, kroki ve şekiller, defterin sol sahifesindeki milimetrik bölümlü
  kısımda gösterilir. Şekil ve krokiler ölçekli olarak çizilerek ve teknik resim kurallarına uygun olarak
  boyutlandırılır.
  6. Defterin sahife numaraları basılı olduğundan hiçbir nedenle yaprak koparılmayacaktır. Yanlış yazılan yazı ve
  hesaplar aynı renkli mürekkeple okunabilecek şekilde üzeri çizilip aynı renkli mürekkeple parafe edilecektir.
  Tam sahifenin bozulması ise, köşeden köşeye aynı renkli mürekkeple çizilip geçersiz sayılmanın nedeni
  yazılarak imza edilir.
  7. Her ne sebeple olursa olsun, şekil, yazı ve rakamlarla hiçbir silinti veya kazıntı yapılmayacaktır. Düzeltilmesi
  istenen yazı ve rakamlar, okunmasına zarar verilmeyecek şekilde tek çizgi ile çizilerek doğrusu yazılır ve o kısım
  müteahhitle birlikte parafe edilir.
  8. Ataşman defteri, müteahhitle birlikte imza edildikten sonra, tek taraflı olarak hiçbir şekilde düzeltme
  yapılamaz. Herhangi bir yanlışlığın sonradan anlaşılması halinde bu düzeltme yine birlikte ve yukarıda
  açıklandığı gibi yapılır.
  9. Bütün şekillerle yazı ve hesaplar, önce yumuşak kurşun kalemle düzenlenip ve kontrolü yapıldıktan sonra
  üzerinden mürekkeple geçilebilir.
  Ataşman defteri, inşaatın gidişini takiben günü gününe düzenlenir. (Bu husus Bayındırlık İşleri Genel
  Şartnamesinin 32. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.)
  Bitirilen işler, yapılan son röleve tarihinden itibaren en çok 10 gün içinde ve bitiş tarihleri de yazılarak ataşman
  defterine geçirilir.
  10. Müteahhit, taahhüdüne ilişkin olarak düzenlenen her türlü hesap cetvelleri, röleve ve ataşman defterlerini
  imza etmek zorundadır.
  Bu defteri imza etmekle de, içindekileri hesabın doğruluğunu ve başkaca hiçbir iddiada bulunmadığını kabul
  etmiş olur.
  Müteahhit, adı geçen hesap ve defterleri itirazı kayıtla imza ederse, imza ettiği tarihten itibaren Bayındırlık İşleri
  Genel Şartnamesi gereğince on gün içinde açık ve belirgin itirazlarını yazı ile birlikte bildirmek zorundadır.
  Müteahhit bu müddet içinde itirazlarını yazı ile bildirmediği takdirde itirazsız imza etmiş sayılır.
  Müteahhit, adı geçen hesap ve defterleri imza etmekten kaçınırsa bu durum bir tutanakla saptanır ve Bayındırlık
  İşleri Genel Şartnamesinin 32. Maddesine göre işlem yapılır
  11. Röleve ve ataşman defterleri, değerli belge niteliğinde olup, kaybolmasından kontrol mühendisi sorumludur.
  Herhangi bir nedenle kontrol mühendisi görevinden ayrılmak zorunda kaldığı takdirde veya işin sonunda işbu
  defterleri idareye veya kontrol amirine tutanakla devir ve teslim etmekle yükümlüdür.
   Hakediş Bilgileri Modülü
   Malzeme Birim Fiyat Bilgileri
   Malzeme Fiyat Farkı Bilgileri
   Yeşil Defter Eki Bilgileri
   Yeşil Defter Bilgileri
   Hakediş Kapakları
   Yapılan İşler Tutanağı
   Yeşil Defter Eki
   Yeşil Defter
   Yapılan İşler Listesi
   Yapılan İşler İcmali
   Birim Fiyat Poz Listesi
   Katsayı Cetveli Listesi
   Malzeme Fiyat Farkları Listesi
   Yıl Sonu Tespit Tutanağı
   Pozlara Göre Yapılan İş Miktarları Listesi
   Taşeron Hakedişleri Listesi
   Taşeron Hakedişleri Kapak Sayfası
   Yazılım Uyarlama Modülü
   Kod Bilgileri
   İş Tanım Bilgileri
   İmalat/İhzarat Tanım Bilgileri
   Poz Tanım Bilgileri
   Güvenlik Modülü
  ELEKTRİK PROJESİ
  Elektrik uygulama projesi genel olarak 1/50 ölçeğinde, bazı özel durumlarda 1/100 ölçeğinde çizilmeli ve
  aşağıdaki genel esaslara uyulmalıdır.
  Proje Sunuş :
  * Elektrik iç tesisat projeleri, 5 takım halinde, 200 x 250 mm ölçülerinde katlanarak düzenlenmesi.
  * Başlıkta; Proje Müellifi, Mal Sahibi, binanın bulunduğu Belediye, il, ilçe, semt, mahalle, pafta, ada, parsel,
  bağımsız bölüm sayısı, kat adedi, inşaat alanı, kurulu güç, çizim ölçeği, çizen, kontrol eden vs. bilgilerin tam ve
  eksiksiz doldurulması.
  * Kuruluşa sunulan projelerin, müellifi tarafından imzalanması ve kaşelenmesi.
  Proje sırası :
  * Başlık.
  * Vaziyet Planı ve kat durumu.
  * Kat aydınlatma ve kuvvet planları. ( En alt kattan, en üst kata kadar sırası ile )
  * Tablo açılımları.
  * Genel yükleme cetveli.
  * Gerilim düşümü hesabı
  * Akım kontrol hesabı.
  * Varsa büyük mahaller, dükkânlar ve işyerleri ile ilgili aydınlatma hesapları.
  * Kolon şeması.
  * Kuvvetli akım işaret listesi.
  * Zayıf akım planları. ( En alt kattan, en üst kata kadar sırası ile )
  * Zayıf akım kolon şemaları.
  * Zayıf akım işaret listesi.
  * Varsa asansör, vinç, kompresör, paratoner tesisatı ile ilgili avan ve detay projelerin bulunması.
  Teknik Çizim :
  * Projede elektrik hatları düzgün, ayrıntılı, sade ve anlaşılır bir şekilde çizilmesi ve tüm mahal isimleri, teknik
  değerler okunaklı, anlaşılır ve doğru olması.
  Genel Madde :
  * Projede, Bayındırlık ve iskan Bakanlığı Elektrik İç Tesisat Fenni Şartnamesi ve Yönetmeliklerine, EMO Proje
  çizim standartlarına aynen uyulması.
  Bir Elektrik HAKEDİŞ RAPORU
  . Tesislerimizde yeni yapılan binalardaki elektrik enerjisinin projelerinin incelenmesi, hazırlanması ve
  onaylanması,
  . Keşif özetinin hazırlanması, hakedişlerin düzenlenmesi ve sonuçlandırılması,
  . Geçici ve kesin kabul tutanaklarının tanzim edilmesi ve kabul işlemlerinin yapılması,
  . Elektrik tesisatının kontrol edilmesi,ile ilgili konularda bilgi / becerilerini geliştirirler.
  1- Geçici Kabul Tutanaklarının Düzenlenmesi
  1.1. Yapılmadığı taktirde karşılarında bedel kesilecek noksan ve kusurlu işler,
  1.2. Kesin hesapta dikkate alınacak hususlar.
  1.3. Nefasetler.
  2- Proje İncelenmesi ve Uygulaması
  2.1. Mimari, betonarme ve makine tesisatı projelerine uygunluğunun kontrol edilmesi
  2.2. İdarenin ihtiyaçlarına uygunluğunun kontrolu,
  2.3. Keşfinde uygunluğunun kontrolu,
  2.4. İlgili yönetmelik ve şartnamelerine uygunluğunun kontrolu.
  3- Geçici Kabul İşlemleri
  3.1. Onaylı projesine ilgili yönetmelik ve şartnamelerle uygunluğunun kontrolu,
  3.2. Onaylı projesi dışında yapılan işler,
  3.3. Eksik ve kusurlu imalatların tespiti,
  3.4. Geçici kabul tutanağı noksan ve kusurlu işler listelerinin düzenlenmesi esasları,
  4- Hakediş Düzenlenmesi, İncelenmesi, Sonuçlandırılması
  4.1. İhzaratla ilgili dokümanların düzenlenmesi,
  4.2. İmalatlarla ilgili dokümanların düzenlenmesi,
  4.3. Ataşman, metraj ve yeşil defter düzenlenmesi,
  4.4. Fiyat farkları için ek teminat hesaplanması,
  4.5. Tespit hakediş yapılması.
  5- Fiyat Farkı Uygulamaları
  5.1. Kararname fiyat farkları,
  5.2. Malzeme fiyat farkları,
  6- Keşif Hazırlanması
  6.1. Özel durumların araştırılması (asansör, soğutma vb.tesisat yapılıp, yapılmayacağı)
  6.2. Enerji temini
  7- Kompazasyon
  7.1. Amaç ve önemi,
  7.2. İhtiyaç belirleme esasları,
  8- Topraklama ve Paratoner
  9- Tartışma ve Genel Değerlendirme

 4. The Following 9 Users Say Thank You to SerMimar For This Useful Post:

  DenizVIAS (13-05-2010), dermann (19-07-2008), GOKSELL (02-08-2008), halukçu (30-06-2009), mahsuni (31-08-2008), sehra (22-06-2009), Semih 23 (23-08-2008), serdar_perwer (20-03-2008), zikri (22-08-2009)

 5. #3
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  25-06-2008
  Yaş
  32
  Mesajlar
  1
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Arkadaşım verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim.Bu bilgiler İnşaat Mühendisliği'nde okuyan ve büro stajı yapan öğrenciler için son derece gerekli bilgiler.Bilindiği üzere büro stajında aranan kriterlerin başında metraj çıkarma, ataşman ve yeşil defter düzenleme, fiyat analizleri, keşif özetleri, ihale dosyası düzenleme, hakediş raporu hazırlama, kesin hesap ve çeşitli projeleri düzenleme gelmektedir.Sunmuş olduğunuz bu bilgiler saymış olduğum başlıklara oldukça uygun bilgiler olup staj yapan arkadaşlara faydalanmalarını tavsiye ederim.Ben de şu anda staj yapan bi son sınıf İnşaat Mühendisi öğrencisi olarak bu bilgilerden faydalandım.Doldurmam gereken bir kaç sayfam kalmıştı ve bu bilgiler inanın ilaç gibi geldi.

 6. #4
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  27-08-2008
  Mesajlar
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  emeğine sağlık arkadaşım bnde staj defteri dolduruyorum süper oldu bu bilgiler

 7. #5
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  30-10-2008
  Mesajlar
  110
  Thanks
  123
  Thanked 30 Times in 28 Posts
  Hakedişlerde yapılan geçici teminat kesintisine ilişkin bir sorum olacaktı. Hakediş yapılırken kesilen geçici teminat kesintisi KDV' siz tutardan mı yoksa KDV' li tutardan mı yapılmalı. Soruyu daha anlaşılır kılmak adına örneğin bu ay ki:
  hakediş tutarı = 100,000 TL
  KDV (%18) = 18,000 TL
  Toplam = 118,000 TL
  Geçici Teminat Kesintisi (%5) = 5,000 TL(100,000x0.05) ya da 5,900 TL(118,000x0.05) hangisi olmalı?

 8. #6
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  16-06-2012
  Mesajlar
  327
  Thanks
  9
  Thanked 49 Times in 44 Posts
  kdv siz tutardan kesinti yapılır.kdv her zaman tüm işlemler bittikten sonra eklenir.

 9. The Following User Says Thank You to izmuh35 For This Useful Post:

  darkinsun (02-01-2013)

 10. #7
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  06-11-2007
  Mesajlar
  107
  Thanks
  48
  Thanked 26 Times in 24 Posts
  Sayın izmuh35, burdan şunu anlıyorum; arkadaşın örneğine göre, taşerona 95,000 + 18,000 ödenmeli, yani KDV kesintisiz miktardan hesaplanıp, peşin ödenmeli. doğru mu anlıyorum.
  Bu arada bu güzel soru için arkadaşı kutluyorum.

 11. The Following User Says Thank You to foucault For This Useful Post:

  darkinsun (02-01-2013)

 12. #8
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  16-06-2012
  Mesajlar
  327
  Thanks
  9
  Thanked 49 Times in 44 Posts
  şöyle izah edersem sanırım daha anlaşılır olacak.diyelim ki hakedişiniz 100.000 TL. bu hakedişten %3 kesinti yapılır yani 3000 TL.bu şimdilik bir kenarda dursun. 100.000 TL nin %18 kdv si 18.000 TL. 100.000+18.000=118.000 TL normalde alacağınız olmasına rağmen 118.000-3.000=115.000 TL yükleniciye ödenir.Geçici kabul yapıldıktan sonra bu kesintiler toplamı (her hakedişte yapılacağı için) toplamda sözleşme rakamınızın %3 ü olarak size geri ödenir.

 13. The Following 2 Users Say Thank You to izmuh35 For This Useful Post:

  darkinsun (02-01-2013), foucault (02-01-2013)

 14. #9
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  20-08-2006
  Mesajlar
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Merhabalar arkadaşlar. Bir sorum olacak; geçici kabul ile kesin kabul arasında hakediş ödemesi yapılabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

 15. #10
  Konu Yöneticisi Halil ÇAKICI - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14-08-2006
  Yaş
  36
  Mesajlar
  344
  Thanks
  4
  Thanked 200 Times in 95 Posts
  ek hakediş olarak ödeme yapılabilir.
  ((¯`·.¤¥§¦§¥¤.·´¯ Mâ§TèR ÇAKICI ¯`·.¤¥§¦§¥¤.·´¯))


  LÜTFEN EMEĞE SAYGI

1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 12 SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. hakediş dosyası nasıl hazırlanır?
  By celal10000 in forum Sorularınız (İnşaat Sektörü)
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 07-10-2016, 22:29
 2. Hakediş
  By inşmüh in forum Yararlı bilgiler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25-03-2008, 01:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •