Orijinalini görmek için tıklayınız : TDY 4.3.4.1 (b) -Kolon - Kiriş Birleşim Bölgeleri -protas
04-04-2011, 17:57
Merhaba arkadaşlar..

Deneme amaçlı SAP2000 de yaptığım 2 katlı basit bir projede, yönetmelik kontrollerini yapacak EXCEL hesap tabloları oluşturuyorum.

Yönetmeliğin 4.3.4.1.(b) maddesinin kontrolünde ummadığım bir sonuç çıktı. Bu maddede düğüm noktasında;(Mbirleşim)>=0.8*1.1*Da*(Mkiriş) (--ALT LİMİT...)
(Mbirleşim)<=(MR_1.5) (--ÜST LİMİT...)


koşullarının sağlanması gerekiyor. Yukarıdaki denklemlerde;


(Mbirleşim) == Birleşim eğilme Tasarım momenti
(Mkiriş) == Birleşen kiriş eğilme kapasitesi
(MR_1.5) == Kiriş ucunda R=1.5 için bulunan tasarım momenti dir.


Şimdi sorum şu; analiz sonunda bir düğüm noktasında

(MR_1.5) , değeri 11.98ton.m;
0.8*1.1*Da*(Mkiriş) , değeri 13.20ton.m
olarak çıktı!

Yani; üst limit alt limitten küçük!

Bunun nedeni bina kat yüksekliğinin az olması ve momentlerin az çıkması olabilir. Deprem kuvveti çok az olduğu için; "Üst limit kontrolünü" hesaba katmayıp, birleşim hesap momentini 13.20 ton.m almak ve buna göre birleşimi tasarlamak uygun olur mu?Sizler ne düşünüyorsunuz?

Ya da önerileriniz???
Ya da benim bir hatam var mı???

Yardımcı olacak tüm arkadaşlara şimdiden çok teşekkürler..

CELİKKOLLU
06-04-2011, 12:27
Merhaba arkadaşlar..

Deneme amaçlı SAP2000 de yaptığım 2 katlı basit bir projede, yönetmelik kontrollerini yapacak EXCEL hesap tabloları oluşturuyorum.

Yönetmeliğin 4.3.4.1.(b) maddesinin kontrolünde ummadığım bir sonuç çıktı. Bu maddede düğüm noktasında;(Mbirleşim)>=0.8*1.1*Da*(Mkiriş) (--ALT LİMİT...)
(Mbirleşim)<=(MR_1.5) (--ÜST LİMİT...)


koşullarının sağlanması gerekiyor. Yukarıdaki denklemlerde;


(Mbirleşim) == Birleşim eğilme Tasarım momenti
(Mkiriş) == Birleşen kiriş eğilme kapasitesi
(MR_1.5) == Kiriş ucunda R=1.5 için bulunan tasarım momenti dir.


Şimdi sorum şu; analiz sonunda bir düğüm noktasında

(MR_1.5) , değeri 11.98ton.m;
0.8*1.1*Da*(Mkiriş) , değeri 13.20ton.m
olarak çıktı!

Yani; üst limit alt limitten küçük!

Bunun nedeni bina kat yüksekliğinin az olması ve momentlerin az çıkması olabilir. Deprem kuvveti çok az olduğu için; "Üst limit kontrolünü" hesaba katmayıp, birleşim hesap momentini 13.20 ton.m almak ve buna göre birleşimi tasarlamak uygun olur mu?Sizler ne düşünüyorsunuz?

Ya da önerileriniz???
Ya da benim bir hatam var mı???

Yardımcı olacak tüm arkadaşlara şimdiden çok teşekkürler..

Öncelikle sorunu anlamadım .Sanırım kimse anlamadı.Anladığım kadarı ile yada tahmin ettiğim kadarı ile yazayım.Söz konusu kontroller birleşim bölgesinin kapasitesini belirlemekte kullanılır.Yani tüm hesaplamalar söz konusu kapasiteye göre yapılmalıdır.Statikte bulduğun değerlerden bagımsız olarak önce yönetmeliğin emrettiği kapasiteyi bul.Dha sonra kıyaslamayı yaparsın..
ALT LİMİT.üst limit o tabirlerinide anlamadım.

Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
ESKİŞEHİR

protas
07-04-2011, 18:17
Merhaba,

alt limit tabirinden kastım, yönetmelik 4.3.4.1 (b) de geçen ifadedir. Buna göre;

"Birleşimin kolon yüzündeki gerekli eğilme dayanımı, birleşen kirişin kolon yüzündeki eğilme momenti kapasitesinin 0.80×1.1Da katından daha az olmayacaktır." ............(a)

üst limit ise aynı maddedeki;

" ....Ayrıca düşey yükler ve deprem yükü azaltma katsayısının R = 1.5 değeri için hesaplanan deprem yüklerinin ortak etkisi altında meydana gelen eğilme momentini aşmayacaktır."............(b)

cümlesiyle ifade edilmektedir. Buna göre, düğüm noktasında birleşimin tasarım momentinin bu iki limit arasında olması lazım. İlk mesajımda verdiğim örnekte şöyle bir sonuçla karşılaşmıştım:

Yukarıda
a maddesindeki ifadeye göre (buna " ALT LİMİT " dedik..) bulduğum değer 13.20ton.m...
b maddesindeki ifadeye göre ise (buna da " ÜST LİMİT "dedik..) bulduğum değer 11.98ton.m...

Şimdi diyelim ki; bi konfigürasyon seçtim ve bu birleşimin eğilme kapasitesi 15 ton.m. Bu değer, 13.20ton.m den büyük ve a maddesindeki şartı sağladım .. Fakat bu durumda b maddesindeki 11.98ton.m yi aşmış oluyorum.

Ya da tam tersini alalım mesela; 11.5 ton.m lik bir birleşim tasarlayayım ve b maddesindeki şartı sağlamış olayım. Ama bu sefer de birleşim kapasitesi, a maddesindeki 13.20ton.m lik momentten küçük,

Sorun özetle böyle...

İlginize teşekkürler Ahmet Bey..

projecelik
24-07-2011, 22:51
" 4.3.4.1 – Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin moment aktaran kiriş-kolon
birleşimlerinde aşağıdaki üç koşul birarada sağlanacaktır:
(a) Birleşim en az 0.04 radyan Göreli Kat Ötelemesi Açısı’nı (göreli kat ötelemesi/kat
yüksekliği) sağlayabilecek kapasitede olacaktır. Bunun için, deneysel ve/veya analitik
yöntemlerle geçerliliği kanıtlanmış olan detaylar kullanılacaktır "

Kolon-kiriş bağlantısının rijit olması istenmez, sanırım bu yüzden böyle bir üst sınır verilmiş.
b maddesindeki değerin a dan küçük çıkması söylediğin nedenlerden dolayı olabilir bencede.
Bu durumda mümkünse kiriş kesitini küçülterek, dolayısıyla birleşimin kapasitesinide küçülterek bu koşulu sağlayabilirsin.
Benim yorumum bu şekilde,farklı yorumları olan varsa yazsın lütfen.