Orijinalini görmek için tıklayınız : Karayollari Genel Müdürlüğü ünvan Değişikliği Sinavini Neden Açmiyor !teknik_err
24-02-2008, 19:17
20.11.2005 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
Unvan Değişikliği sınav sonuçları

Sınava giren memur genel sayısı:109
Kazanan sayısı:33
Kazanamayan sayısı:76UNVAN----KAZANAN(33)--KAZANAMAYAN(76)--2007 SINAVA GİREN(54)
İNŞAAT TEKN-------11------------------18-----SINAVA GİREN Y O K
OTOMOTİV TEKN-----2------------------10--------------------16
E.ELK.HAB TEKN------9------------------14--------------------18
MAKİNA TEKN--------2------------------18-----SINAVA GİREN Y O K
SIHHI TES TEKN------0-------------------1-----SINAVA GİREN Y O K
MOTOR TEKNİKERİ----0-------------------8-----SINAVA GİREN Y O K
MADEN TEKN---------2-------------------0---------------------1
JEOTEKNİK TEKN------0-------------------1-----SINAVA GİREN Y O K
İNŞAAT MÜH---------4--------------------2---------------------2
MAKİNA MÜH---------1--------------------3---------------------4
ELEK HAB MÜH--------1-------------------1----------------------1
JEOLOJİ MÜH---------1--------------------0-----SINAVA GİREN Y O K

(2005 SINAVINDA OLMAYIP,2007 SINAVINDA EKLENEN UNVAN DALLARI)


---------------------------2007 SINAVA GİREN
BİYOLOG-------------------------------1
FİZİKÇİ--------------------------------2
İSTATİKÇİ-----------------------------1
ÇEVRE MÜHENDİSİ----------------------1
ZİRAAT MÜHENDİSİ---------------------2
ŞEHİR PLANCISI------------------------1
KONTROL SİSTEML TEKN----------------2
HARİTA TEKNİKERİ----------------------2SIHHI TESİSAT TEKNİKERİ,MOTOR TEKNİKERİ,JEOTEKNİK TEKNİKERİ;
Ünvanlarını hiçbir memur kazanamadığı halde 2007 unvan sınavına giremiyor.

2005 unvan sınavında alınacak kadro sayısı ve baraj geçme notu belirtilmemiştir.

2007 unvan sınavı için baş vuru formları oldu bittiye getirilerek yaklaşık dört gün önceden işyerlerine gönderilmiştir.En az on beş gün önceden gelmesi gerekir.2007 YILI AÇILAN KGM ÜNVAN SINAVI İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR

ARAYOLLARI GÖREVDE YÜKSELME ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI

makale / Özel Sayılar
Tarih: Oca 30, 2007 - 07:38 PM


Uzunca bir süredir, Karayolları Genel Müdürlüğünde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açılmaması nedeni ile Karayolları Genel Müdürlüğüne yazdığımız yazıya istinaden Karayolları Genel Müdürlüğünce Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına ilişkin duyuru yapılmıştır.

Ancak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Sınav Yapılacak Boş Kadro bilgileri listesinde İnşaat Teknikeri kadrosu yer almamaktadır. Sendikamız Karayolları Genel Müdürlüğüne İnşaat Teknikerlerinin de sınava alınmasına ilişkin ayrıca bir yazı yazmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğüne yazmış olduğumuz yazılar, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği’ne ilişkin yazı, boş kadrolar ve başvuru formu aşağıdadır.KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Bilgi Edinme Birimi)


Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, Yönetmelikler çıkarıldığı, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan personelin sayıca azımsanmayacak miktardaki bölümünün bir üst öğrenimi bitirdiği ve Yine Karayolları Genel Müdürlüğünde sayıca azımsanmayacak miktardaki görevin vekaleten ya da görevlendirmelerle yürütüldüğü bilinmektedir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile, hem Karayolları Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının karşılanması, hem de, üst öğrenim bitiren personelin mağduriyetinin önlenmesi, ve de görevlerin vekaleten değil, asaleten yürütülmesi mümkünken, Karayolları Genel Müdürlüğü şimdiye kadar hiç Görevde Yükselme Sınavı açmamış, bir kez de sınırlı sayıda personel için unvan değişikliği sınavı açmıştır.

Sendikaların, Kurum çalışanlarına sağlanan Bilgi Edinme Hakkından yararlandırılması gerektiği Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun kararları ile de onaylanmıştır.

Bu nedenle, Karayolları Genel Müdürlüğünde Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılıp, açılmayacağı, açılacaksa hangi tarihte açılacağı ile hangi Kadro unvanları için açılacağının Bilgi Edinme Kanunu gereğince sendikamıza bildirilmesini arz ederiz.

Bahri YILDIRIM Bedri TEKİN
Genel Sekreter Genel Başkan

ALINTI

yapiyolsen.org


KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı)
ANKARA


26.01.2007 gün ve B.09.1.TCK.0.71.01.115-00919 sayılı yazınız ekindeki listede “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Sınav Yapılacak Boş Kadro” bilgileri yer almaktadır.

Ancak, listede İnşaat Teknikeri kadrosu yer almamaktadır. Oysa, Karayolları Genel Müdürlüğünde başka görevde çalışmakta iken İnşaat Teknikerliği bölümünü bitiren onlarca kişi bulunduğu gibi, Karayolları Genel Müdürlüğünde onlarca İnşaat Teknikeri kadrosu boştur.

Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca sınav yapılacak boş kadrolar arasına İnşaat Teknikerliği Kadrosunun da eklenmesi ve Bilgi Edinme Kanunu gereğince sonuçtan sendikamıza bilgi verilmesini arz ederiz.

Ebru AKGÜN Bedri TEKİN
Genel Eğitim, AR-GE Genel Başkan
Basın Yayın Sekreteri

ALINTI
yapiyolsen.orgT.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
(Karayolları Genel Müdürlüğü)Sayı : B.09.1.TCK.0.71.01-115-00919 26.01.2007
Konu : Unvan Değişikliği Sınavı

29.03.2005 tarihli ve 25770 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca, Genel Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan yerlere atanmak üzere, ekte gösterilen boş kadrolar için Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine ücreti söz konusu sınava katılacaklar tarafından ödenmek üzere Unvan Değişikliği sınavı yaptırılacaktır.

Anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca Unvan Değişikliği sınavına katılabilmek için, ilgililerin sınava gireceği kadroların öğrenim niteliğini taşıması ve son üç yıllık sicil notunun olumlu olması gerekmektedir.

Buna göre, belirtilen şartları taşıyan ve sınava katılmak isteyen personelin ekli başvuru formu kullanılmak suretiyle birimleri aracılığıyla, en geç 09.02.2007 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüz Personel Şubesi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmekte olup, daha sonra yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Bilgilerini, konunun memur statüsündeki tüm personele duyurulmasını rica ederim.


Mehmet PEKER
Genel Müdür V.

EK:
1- Branşlar ve Başvuru Formu

DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatı

NOT: Sınavın Yapılacağı yer, tarih ile sınav ücreti ve ücretin
yatırılacağı hesap numarası daha sonra bildirilecektir.KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ UYARINCA
SINAV YAPILACAK BOŞ KADRO BİLGİLERİ


SINIFI---ÜNVANI-----DERECESİ---SAYISI------BİRİMİ

THS------BİYOLOG---------5-----------1--------MERKEZ


THS------FİZİKÇİ---------5-----------2--------MERKEZ


THS------İSTATİSTİKÇİ----5-----------1--------MERKEZ

THS------ÇEVRE MÜH-------5-----------1--------MERKEZ


THS-------İNŞAAT MÜH-----1-----------2--------TAŞRA


THS-------MAKİNE MÜH-----1-----------4--------TAŞRA


THS-------ELEK HAB MÜH---1-----------1--------TAŞRA


THS------ZİRAAT MÜH-------1-----------2--------TAŞRA

THS------ŞEHİR PLANCISI---5-----------1--------MERKEZ

THS-------ELEK TEKNİKERİ--------------16--------TAŞRA

THS ELEKTRONİK TEKNİKERİ---------------1--------TAŞRA

THS ELEKT HAB TEKNİKERİ----------------1--------TAŞRA

THS----KONT SİS TEKNİKERİ--------------2--------TAŞRA

THS HARİTA TEKNİKER--------------------2--------TAŞRA

THS MADEN TEKNİKERİ--------------------1---------TAŞRA

THS OTOMOTİV TEKNİKERİ-----------------16--------TAŞRA


NOT: 1- Sınavı Kazanarak “TEKNİKER” kadrosuna atanacaklardan 3. ve 4. dereceli kadroda bulunanların, 6. dereceli kadroya atanmayı kabul etmeleri durumunda, bu husustaki dilekçeleri ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Kontrol Sistemleri Teknikerleri ortak sınava tabi tutulacaktır.

ALINTI
yapiyolsen.org

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı)
ANKARAKarayolları Genel Müdürlüğünde .….. tarihinden beri …………………………… olarak görev yapmaktayım. .……..tarihinde ……………………………................ okulunu bitirerek ……………………………………. unvanını aldım . Ancak açılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında ……………..………………… kadrosu boş kadrolar listesinde bulunmamaktadır. Yapılacak olan sınava ………………………………… kadrosunun da eklenmesi konusunda gereğini arz ederim.-----------------------------------------------TARİH
ADRES --------------------------------------------ADI-SOYADI


2007 yılında karayolları genel müdürlüğünce açılan ünvan değişikliği sınavıyla alakalı olarak yapı-yol sendikasının Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarını sunduk

2005 yılında açılan ünvan değişikliği sınavında olupta 2007 yılı açılan ünvan değişikliği sınavında olmayan teknik bölümlerinde sınava dahil edilmesi için yapılan yazışmalar ve uğraşlar Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünce kabul görmemiştir

Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünden dileğimiz 2007 yılında ünvan değişikliği sınavına dahil edilmeyen biz mağdur KGM çalışanlarının 2008 yılında sınav haklarımızın verilmesidir

saygılarımızla

teknik_err
25-02-2008, 19:47
SINAVIN ADI:

Karayolları Genel Müdürlüğü Personelinin Unvan Değişikliği Sınavı

SINAV TARİHİ:

25 Mart 2007
Pazar günü
Saat:10.00’ da


SINAV UYGULAMASI:

Unvan değişikliği sınavı 70 dakika sürecek, merkezi sistemle, tek oturum olarak
uygulanacaktır.

Unvan değişikliği sınavında 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan
soru kitapçığı kullanılacaktır.


SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzeri puan alan aday başarılı
sayılacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması durumunda Karayolları Genel Müdürlüğünün Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, başarı sıralamasını
Karayolları Genel Müdürlüğü yapacaktır.


ATAMA BİLGİLERİ:

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tabloda belirtilen gruplardaki kadrolara atama
yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavı;

Grup

4 YILLIK FAKÜLTE
1 İstatistikçi---1
2 Biyoloji-----2
3 Fizikçi----- 4
MÜHENDİS
4 Çevre Mühendisi-------------------------1
5 Elektronik Haberleşme Mühendisi---1
6 İnşaat Mühendisi------------------------2
7 Makine Mühendisi----------------------3
8 Ziraat Mühendisi-----3
9 Şehir Plancısı---------1
TEKNİKER
10
Elektrik-Elektronik Teknikeri
Elektronik Teknikeri
Elektrik Teknikeri
Elektronik Haberleşme Teknikeri
Kontrol Sistemleri Teknikeri
Endüstriyel Elektronik Teknikeri
20
11 Harita Teknikeri--------1
12 Otomotiv Teknikeri---13
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------SINAVIN ADI:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı

SINAV TARİHİ:

31 Mart 2007
Cumartesi günü
Saat:10.00’ da


SINAV UYGULAMASI:

Sınavda 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan soru kitapçığı
kullanılacaktır.

Görevde yükselme sınavı 60 dakika sürecek, merkezi sistemle, tek oturum olarak
uygulanacaktır.SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzeri puan alan aday başarılı
sayılacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması durumunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda başarı sıralamasını
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı yapacaktır.


ATAMA BİLGİLERİ:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavına tabi guruplar,
Grup
No
Kadrolar
Aday
Sayısı
MÜHENDİS - MİMAR – ŞEHİR
PLANLAMACISI
1 Jeofizik Mühendisi-------1
2 Maden Mühendisi--------2
3 Jeoloji Mühendisi--------6
4 İnşaat Mühendisi-------12
5 Makine Mühendisi------5
6 Harita Mühendisi--------3
7 Peyzaj Mühendisi-------1
8 Ziraat Mühendisi--------1
9 Elektrik Mühendisi-----1
10 Mimar-------------------2
11 Şehir Planlamacısı-----1
TEKNİKER
12 İnşaat Teknikeri-------90
13 Makine Teknikeri-----35
14 Harita Teknikeri-------11
15 Elektrik Teknikeri----53
GENEL TOPLAM-----224
------------------------------------------------
--------------------------------------------------BAYINDIRLIK BAKANLIĞI VE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nün 2007 yılında yaptıkları UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARININ ve ilgili ALINACAK KADROLARIN KARŞILAŞTIRILMASI


Yukarıda verilen alıntılar ışığında olumsuzluklara ilişkin yapılan değerlendirmeler:
----------------------------------------------------------

Karayolları Genel Müdürlüğü 25 mart 2007 sınav yapıyor

Bayındırlık Bakanlığı 31 mart 2007 tarihinde sınav yapıyor

Sınav tarihleri oldukça birbirine yakın
---------------------------------------------------------


Karayolları Genel Müdürlüğü SINAV UYGULAMASI:

Unvan değişikliği sınavı 70 dakika sürecek, merkezi sistemle, tek oturum olarak
uygulanacaktır.

Unvan değişikliği sınavında 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan
soru kitapçığı kullanılacaktır.

----------------------------------------------------------


Bayındırlık Bakanlığı SINAV UYGULAMASI:

Sınavda 50 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan soru kitapçığı
kullanılacaktır.

Görevde yükselme sınavı 60 dakika sürecek, merkezi sistemle, tek oturum olarak
uygulanacaktır.NOT: Bakanlık ve bağlı bulunduğu genel müdürlükte farklı uygulamalar soru adetleri aynı sayıda olmasına karşın sınav süreleri 70.dk ve 60.dk gibi farklı süreler

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2005 yılı açtığı unvan sınavında İnşaat Teknikerliği sınavına girmeden 50 soruya 70.dk süre biliyordum fakat 60.dk süre verildi verilmeyen 10.dk nedeniyle yetiştiremediğim 10 sorumu okumadan işaretlemek zorunda kaldım yani atmak zorunda bırakıldığım 10 sorunun cevabı da yanlış çıktı 10 dakikam çalınmasa idi sınavı kazanacak kadar yapardım

Sınav sorumlu ve denetmenlerinin bu konuda uyarılmaları gerekmektedir ayrıca 2005 Ü.D Sınavında sınava 1 hafta süre içerisinde itiraz edilir bilgiside verilmemiştir bu konuyuda sonradan öğrendim

Karayolları Genel Müdürlüğü
Unvan Değişikliği Sınavı;

Grup

4 YILLIK FAKÜLTE
1 İstatistikçi---1
2 Biyoloji-----2
3 Fizikçi----- 4
MÜHENDİS
4 Çevre Mühendisi-------------------------1
5 Elektronik Haberleşme Mühendisi---1
6 İnşaat Mühendisi------------------------2
7 Makine Mühendisi----------------------3
8 Ziraat Mühendisi-----3
9 Şehir Plancısı---------1
TEKNİKER
10
Elektrik-Elektronik Teknikeri
Elektronik Teknikeri
Elektrik Teknikeri
Elektronik Haberleşme Teknikeri
Kontrol Sistemleri Teknikeri
Endüstriyel Elektronik Teknikeri
20
11 Harita Teknikeri--------1
12 Otomotiv Teknikeri---13
Bayındırlık Bakanlığı
MÜHENDİS - MİMAR – ŞEHİR
PLANLAMACISI
1 Jeofizik Mühendisi-------1
2 Maden Mühendisi--------2
3 Jeoloji Mühendisi--------6
4 İnşaat Mühendisi-------12
5 Makine Mühendisi------5
6 Harita Mühendisi--------3
7 Peyzaj Mühendisi-------1
8 Ziraat Mühendisi--------1
9 Elektrik Mühendisi-----1
10 Mimar-------------------2
11 Şehir Planlamacısı-----1
TEKNİKER
12 İnşaat Teknikeri-------90
13 Makine Teknikeri-----35
14 Harita Teknikeri-------11
15 Elektrik Teknikeri----53
GENEL TOPLAM-----224NOT:
2007 Yılı Unvan Değişikliği Sınavında Bayındırlık Bakanlığı İnşaat Teknikerliği için 90 adet, Makine Teknikerliği için 35 adet kadro belirliyor kendisine bağlı bir kurum olan Karayolları Genel Müdürlüğü İnşaat ve Makine Teknikerliği için sınav bile açmıyor

2005 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü’nce açılan Unvan Değişikliği sınavına
29 adet İnşaat Teknikeri girmiş bunlardan 11 kişi kazanmış 18 kişi kazanamamış,

20 adet Makine Teknikeri girmiş bunlardan 2 kişi kazanmış 18 kişi kazanamamış,

Yani toplam bu 36 kişi için sınav neden açılmamış!

Oysa Bayındırlık Bakanlığı
İnşaat Teknikerliği---90 adet
Makine Teknikerliği---35 adet olmak üzere kadro için sınav açmış!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
saygılarımla

teknik_err
05-03-2008, 23:56
Karayolları Genel Müd. Nisan 2006 Kararlar

Wednesday, 26 April 2006


KURUM İDARİ KURULUNUN 26 NİSAN 2006 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

GÜNDEM I

1 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ.

BİR ÜST ÖGRENİMİ BİTİRENLERİN DURUMU, GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

İdare yetkilileri çalışmaların devam ettiğini, tamamlanmasını müteakip kurs açılması ve sınav yapılmasının planlandığını beyan etmişlerdir.


Karayolları Genel Müd. Mayıs 2007 Öneriler

Wednesday, 09 May 2007

9 MAYIS 2007 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN KONULAR HAKKINDA YAPI-YOL SEN ÖNERİLERİ

1-BİR ÖNCEKİ TOPLANTI TUTANAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ :

BİR ÜST ÖGRENİMİ BİTİRENLERİN DURUMU, GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

a-Tutanakta Yer Alan Karar :

İdare yetkilileri çalışmaların devam ettiğini, tamamlanmasını müteakip kurs açılması ve sınav yapılmasının planlandığını beyan etmişlerdir.( 1 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISININ DEĞERLENDİRİLMESİ.)


Mevcut Durum - Önerimiz :
Karayolları Genel Müdürlüğü 2 kez unvan değişikliği sınavı açmıştır. Ancak bazı meslek grupları için sınav açmadığı gibi, açılan sınavlarda da başarı düşük olmuştur. Genel İdare Hizmetleri sınıfındaki çalışanları da kapsayacak şekilde unvan değişikliği sınavı açılmalıdır. Ayrıca sınav konuları ve notları daha önceden sınava gireceklere dağıtılmalıdır.

ALINTI KAYNAK:
yapiyolsen.org


KONUYA YORUM:

Karayolları Genel Müdürlüğü sözünü tutmamış Ayrıca sınav konuları ve notları daha önceden sınava gireceklere dağıtmadığı gibi

İNŞAAT TEKN---------------2007.Ü.D.SINAVA GİREN Y O K
MAKİNA TEKN---------------2007.Ü.D.SINAVA GİREN Y O K
SIHHI TES TEKN------------2007.Ü.D.SINAVA GİREN Y O K
MOTOR TEKNİKERİ-----------2007.Ü.D.SINAVA GİREN Y O K
JEOTEKNİK TEKN------------2007.Ü.D.SINAVA GİREN Y O K
JEOLOJİ MÜH---------------2007.Ü.D.SINAVA GİREN Y O K

Yukarıda ki 2005 yılında sınava giren Ünvanlarda 2007 yılı sınava girenler yoktur

SIHHI TESİSAT TEKNİKERİ,MOTOR TEKNİKERİ,JEOTEKNİK TEKNİKERİ;
Ünvanlarını hiçbir memur kazanamadığı halde 2007 unvan sınavına giremiyor.
Bu ünvanların kadrolarının halen boş olması gerekir

Çalışma ve İş Barışının sağlanması için Karayolları Genel Müdürlüğü 2007 yılında Unvan Değişikliği Sınavı açmadığı Ünvanlar (Makina,İnşaat,Sıhhi Tesisat Motor,Jeoloji,Jeoteknik) içinde sınav açmalı ve bulunacakları görevde Asıl sahipleri olan bu Ünvanda ki memurları tayin etmelidirler…