Orijinalini görmek için tıklayınız : çoklu eşlenik yay yöntemiYapı Mühendisi
11-02-2008, 02:39
Winkler hesap yönteminin basitliği her zaman kafamı kurcalamıştır.Ekteki dökümanda da belirtildiği gibi radye temellerin taşıma gücü sorunun az olması gerekirken SPT deneyi sonuçlarına göre temel tasarımı yaparken bazen çelişkili sonuçlara ulaşılmaktadır.Özellikle kaynaklarda çok tutucu olduğu için Bowles tarafından revize edilen Meyerhof formulasyonlarına taşıma gücü hesapları yapıldığında radyeli çözümlerden kaçınmak uygun bile olabiliyor.Özellikle
B<1,2 ; qs=1.2 N Kd
B=>1.2 ; qs=0.8 N Kd ((B+0.3)/B)^2
formulasyonunda radye temelin taşıma gücü , sürekli temele göre daha az çıkıyor.Aynı sonucu Bowles (1988) ile de elde etmek mümkün.
Bu formüller içerisinde gezinirken bir yandanda winkler insanın kafasına takılıyor.Gerilme ve momentler kenarlara doğru epey yüksek değerlere çıkıyor.Orta bölgeler çökerken kenarlar uçuşa geçiyor.Ekteki dökümanı incelerken çoklu eşlenik yay yöntemi dikkat çekici geldi.
Sunumdaki ifadeler ;
ÇOKLU EŞLENİK YAY YÖNTEMİ
•Önceki iki yöntemin(Winkler-Eşlenik yay) eksiklerinin giderilmesi için ortaya konmuş bir yöntemdir
•Ticari yazılımların çoğunun Winkler yöntemini kullanması nedeniyle bu yazılımlarda kullanılabilecek bir yöntemdir
•Zemin yayları Winkler metodundaki gibi birbirleri ile etkileşimsiz alınır ancak farklı temel kısımlarında farklı yay katsayısı değerleri kullanılır
ÇOKLU EŞLENİK YAY UYGULAMASI
• Radye temel eşmerkezli parçalara ayrılır. Bu parçalardan en içte olanının kenar ölçüleri aynı doğrultudaki temel ölçülerinin yarısı kadar olmalıdır
• Her parçaya uygun bir yay katsayısı değeri uygulanır. Burada yay değerlerinin içten dışa doğru büyümesine ve en dış parça ile en iç parçaya ait yay değerlerinin oranının yaklaşık iki misli olmasına dikkat edilmelidir
• Winkler yöntemi ile temel analizi gerçekleştirilir
file:///C:/DOCUME%7E1/TRKBAY%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg

Winklerdeki gerilme-moment dağılımına uygun olarak yatak katsayısının büyütülmesi düşünüldüğünde hem geoteknik hesaplarda hemde temel tasarımında çok tutucu yaklaştığımız fikri oluştu bende.
Bu yöntem ile ilgili teorik bilgilere sahip değilim , eğer bilgisi olan var ise paylaşımını rica ediyorum.


Bu konuda yaklaşımlarınızı ve uygulama şekillerinizi belirtirmisiniz ?